Streda 17. január. Meniny má Bohdana

Psychologická analýza: Investiční hráči v rukách špekulantov

Psychologická analýza sa na rozdiel od fundamentálnej a technickej zaoberá správaním sa investorov a ich reakciou na rôzne impulzy na trhu, ktoré ovplyvňujú samotný nákup a predaj akcií. Vychádza zo psychológie davu – skupiny investorov, ktorí sa na trhu správajú inak ako jednotlivec. Jednotlivci majú silnú psychiku a nenechávajú sa ovplyvňovať davom zmanipulovaným momentálnymi pocitmi a podvedomím.

Veľa investorov podlieha emóciám a nechá sa strhnúť davom, zatiaľ čo silné osobnosti, ktoré tvoria malú menšinu, dokážu vďaka svojej silnej psychike a logickému uvažovaniu na trhoch profitovať. Psychologická analýza sa aplikuje na krátke obdobie, kedy dochádza k spomenutým emocionálnym rozhodnutiam. Známymi odborníkmi na tento typ analýzy boli Keyens, Kostolány a Drasnar.

Keyens: Menšina ťaží z davu

Podľa Keyensa sa investori delia na 2 spomínané skupiny: dav a menšinu. Jeho názory zahŕňajú isté faktory, ktoré ovplyvňujú správanie sa akciových kurzov. Je to narastajúci podiel vlastníctva akcií v rukách neskúsených investorov, ktorí ich nedokážu kvalifikovane spravovať, pretože nemajú dostatok informácií a stávajú sa obeťami davovej psychológie na akciových trhoch.

Keďže títo investori nemajú dostatočné informácie a skúsenosti s obchodovaním, následkom sú ich neprimerané reakcie na udalosti, ktoré vôbec nemusia byť významné. To má za následok veľkú volatilitu kurzov akcií. Toto využívajú investori – jednotlivci, ktorí sa nenechajú davom ovplyvniť, ale snažia sa predvídať budúce správanie sa davu a rozhodovať sa na základe svojich prognóz. Keyens ich chovanie nazýva špekuláciou.

Kostolány: Pevné ruky špekulantov a roztrasené ruky hráčov

Kostolányho pohľad na burzovú psychológiu zahŕňa rozdelenie účastníkov obchodovania na 2 skupiny:

  • Hráči („roztrasené ruky“) – ich rozhodovanie je ovplyvňované davom. Jednajú krátkodobo so zameraním na malé zisky. V krátkom období spôsobujú volatilitu kurzov. Tvoria až 90% burzových investorov.
  • Špekulanti („pevné ruky“) – sú silní investori, neovplyvňovaní davom. Dokážu „plávať proti prúdu“ a väčšinou vedia rozpoznať, kedy sa jedná o davovú psychózu, a kedy je jednanie davu založené na fundamentálnych údajoch.

Kostolányho teória je založená na rozložení akcií medzi hráčov a špekulantov. Hovorí o tom, že vývoj kurzu akcií je závislý na tom, či je väčšina akcií v danom momente v „pevných rukách“, alebo v „roztrasených rukách“. Preto je pre aplikáciu tejto metódy dôležité rozpoznať, ktorá zo skupín vlastní v konkrétnom okamihu viac akcií. To Kostolány rozpoznáva vďaka informáciám o vývoji akciových kurzov a objeme realizovaných obchodov v posledných mesiacoch. Pri veľkých objemoch môžu podľa neho nastať dve rôzne situácie, pri malých objemoch ďalšie dve.

Ak rastú kurzy akcií a zároveň rastú aj objemy obchodov, podľa Kostolányho sa akcie presúvajú z rúk špekulantov do rúk hráčov, ktorí nakoniec trh „vykúpia.“ V takejto situácií sa prestáva nakupovať a v dôsledku toho vznikne na trhu panika, kedy hráči začnú hromadne predávať. Situáciu charakterizuje rast objemu obchodov a klesajúce kurzy akcií.

Klesajúce kurzy pri nízkych objemoch znamenajú vyčkávanie špekulantov na ešte väčší pokles cien. Naopak rastúce kurzy pri nízkych objemoch signalizujú slabý záujem o nákup zo strany hráčov. To môže spôsobiť napríklad nedostatok peňažných prostriedkov, alebo pesimizmus zo strany hráčov.

Drasnar: Chamtivosť kontra strach

Drasnar sa na psychologickú analýzu pozerá cez dve vlastnosti ľudí – chamtivosť a strach. V momente, keď investori začnú nakupovať akcie a vidia, že sa kurzy akcií zvyšujú, ovládne ich chamtivosť a chcú viac. Pokračujú s nakupovaním, až do okamihu, kedy si začnú klásť otázku: Čo ak kurzy akcií klesnú? V momente začínajú mať strach, ktorý môže miestami prerásť až do paniky. Investori začínajú akcie predávať. Striedanie chamtivosti a strachu spôsobuje striedanie vzostupných a zostupných trendov na trhoch.

Spomínané tri prístupy zhrňujú pár základných myšlienok o psychologickej analýze. Je to výborná metóda pre investorov, ktorí chcú dosahovať rýchle zisky, pretože je aplikovateľná hlavne na krátke obdobie. Veľa investorov sa tu ale „popáli“, pretože nie je ľahké udržať svoje emócie a psychiku na uzde, keď prevažná väčšina akcie kupuje, alebo predáva. Vyžaduje to veľké sebazaprenie a disciplínu, ale aj veľkú dávku vedomostí a trpezlivosti.

Spracované s využitím publikácie: O. Rejnuš – Finanční trhy – Ostrava: KEY Publishing 2008.

Ktorú analýzu uprednostňujete?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *