Sobota 11. júla. Meniny má Milota

R. Juráš: Poistná daň postihuje tých, ktorí sa rozhodli poistkou chrániť seba a svoj majetok

poistenie
Poistenie Peter Apolen 20.04.2018 | 00:00 2 komentáre

Nepodporujeme daňové alebo odvodové zaťaženie poistného, pretože postihuje tých zodpovedných, ktorí si uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby ochránili seba, svojich blízkych alebo svoj majetok… uvádza v rozhovore na tému poistného trhu generálny riaditeľ poisťovne Generali, Roman Juráš.

Trh životného poistenia rastie aj napriek vysokému, už niekoľko rokov trvajúcemu, rastu hypotekárneho trhu citeľne pomalšie. Čo je podľa vás príčinou?

Negatívny vplyv na trh životného poistenia má niekoľkoročný pokles úrokových sadzieb na súčasné historicky najnižšie úrovne. V súčasnosti sú v rámci životného poistenia stále viac preferované produkty bez sporiacej zložky, teda tie, ktoré sú výslovne zamerané len na krytie rizík, čo má za následok pomalší rast predpísaného poistného.

Ktorým smerom sa bude podľa vás trh vyvíjať v budúcnosti? Má väčší potenciál životné, alebo neživotné poistenie?

Poistný trh má stále veľký potenciál rásť vo viacerých oblastiach. Životné poistenie bude rásť vďaka zvyšujúcemu sa povedomiu klientov v smere zabezpečenia životných rizík. Do veľkej miery to bude podporované rastom osobných záväzkov, úverov obyvateľstva. Tiež práca finančných sprostredkovateľov sa skvalitňuje a vytvára nový dopyt po poistnom krytí.

V neživotnom poistení bude rast súvisieť s rastom ekonomiky, najmä priemyslu a stavebníctva, čo podporí majetkové poistenie v ďalšom raste. Potenciál rastu v životnom a neživotnom poistení je vysoký. Jeho využitie do veľkej miery závisí aj od štátnej regulácie, ktorá ho pravdepodobne výrazne obmedzí, viď napríklad zavedenie poistnej dane, regulácia provízií.

Budú hrať poisťovne úlohu pri očakávanom raste záujmu o individuálne dôchodkové zabezpečenie?

Poisťovne zohrávajú v dôchodkových systémoch jedinečnú rolu, pretože ako jediné dokážu zabezpečiť garanciu výplaty doživotného dôchodku. Vo vyspelých krajinách s rozvinutým individuálnym dôchodkovým zabezpečením existuje aj dôchodkové poistenie napojené na štátne dôchodkové systémy (obdoba nášho II. piliera), kde je  „dekumulačná“ funkcia – t. j. vyplácanie dôchodku, spojená aj s akumulačnou funkciou – t. j. sporením na dôchodok. U nás je akumulačná fáza zverená DSS a dekumulačná komerčným poisťovniam. V každom prípade však platí, že jednotlivé štáty rôznymi spôsobmi, napr. daňovým zvýhodnením, podporujú životné poistenie ako nástroj sporenia na dôchodok.

Poistný sektor je predmetom regulácie tak európskej, ako aj slovenskej regulácie. Ako hodnotíte súčasné pokusy zmeniť poistný odvod, na poistnú daň?

Roman Juráš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali

V princípe nepodporujeme daňové alebo odvodové zaťaženie poistného, pretože postihuje tých zodpovedných, ktorí si dobrovoľne a uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby ochránili seba, svojich blízkych alebo svoj majetok. Keďže v súčasnosti zavedený poistný odvod je nesystémový a jeho výklad nejasný, čo priznalo aj samotné Ministerstvo financií, snahu prísť s transparentnejším riešením v podobe jasne definovanej poistnej dane považujeme za racionálnejšie riešenie.

V najnovšom návrhu životné poistenie po pripomienkach nielen poistného sektora vypadlo, a pristúpilo sa k zjednoteniu poistnej dane na všetky neživotné poistné odvetvia mimo PZP. Nezdanenie životného poistenia vnímame ako racionálny krok ministerstva financií pri koncipovaní tohto návrhu, no naďalej z návrhu zákona nie je jasné, kto je daňovníkom pri poistnej dani a ako sa bude pristupovať k poistným zmluvám uzatvoreným pred účinnosťou tohto zákona. Tu vidíme riziko retroaktivity, na čo upozorňovali aj SLASPO, NBS, Generálna prokuratúra a Republiková únia zamestnávateľov SR.

Ako hodnotíte ostatné legislatívne zásahy, napríklad nové informačné povinnosti voči klientom platné od februára? 

Veľkou výzvou pre poisťovne nie je len oblasť nových informačných povinností voči klientovi, ale aj posudzovanie vhodnosti produktov pre klienta. Myslím však, že u nás sme sa s legislatívnymi výzvami popasovali na výbornú a sme pripravení byť lídrami v tejto oblasti. Z pohľadu poisťovne je dôležité, aby bola európska regulácia implementovaná do našich zákonov s predpokladom znalosti praxe, aby následná formulácia zákonov prinášala klientom požadovaným benefit a poisťovniam istotu ako majú nastaviť svoje procesy.

Chystá sa aj obmedzenie pri stanovení odkupnej hodnoty pri IŽP, a tým aj výšky sprostredkovateľskej provízie. Ako to hodnotíte?

Obmedzenie pri stanovení odkupnej hodnoty môže mať význam pri ochrane práv spotrebiteľa. Súčasný návrh však obmedzuje poisťovne a sprostredkovateľov až do takej miery, že tento produkt pravdepodobne prestane byť na trhu dostupný. Jednak nebude poskytovať priestor na minimálnu odmenu a náklady poisťovne, a ďalej aj z dôvodov, že pri iných konkurenčných produktoch (napr. priame investície) takáto regulácia nie je.

Poistný sektor sa niekedy označuje za posledné finančné odvetvie, ktoré ešte neprešlo zásadnou digitalizáciou. Ako vidíte vývoj v tejto oblasti?

Nemyslím si, že poistný sektor neprešiel zásadnou digitalizáciou, naopak obdobie posledných piatich rokov bolo priam revolučné. Poisťovňa Generali sa digitalizáciou ako takou zaoberá dlhodobo. V súčasnosti je až 80 percent našich nových poistných zmlúv dojednávaných elektronicky a to buď cez naše webové portály alebo portály našich obchodných partnerov. Plne digitalizovaný je prenos údajov o zmluvách a to isté môžeme povedať aj o našich interných procesoch. Okrem toho máme už viac ako 15 rokov digitalizované všetky dokumenty.

Aktuálne sa zameriavame na ďalšiu digitalizáciu a automatizáciou procesov, na zvýšenie pomeru elektronickej korešpondencie s klientom. Veľkou výzvou bude určite digitalizácia spôsobu platenia poistného, našou dlhodobou víziou je postupné minimalizovanie papierových zloženiek. Vďaka digitalizácii a moderným technológiám budú môcť poisťovne pôsobiť aj preventívne a predchádzať tak poistným rizikám. Smart home zariadenia umožňujú mať nad svojím domom plnú kontrolu, pri životnom poistení môžu moderné technológie pomôcť identifikovať zdravotné problémy a privolať tak potrebnú pomoc.

K akým zmenám dochádza v oblasti poistných podvodov? Aké nové trendy tu pozorujete?

Vďaka odhaľovaniu pokusov o poistný podvod dokážeme uchrániť vysoké finančné prostriedky. Niektoré prípady sa šplhajú rádovo až do výšky niekoľko 100 tis. eur. Minulý rok sa nám podarilo odhaliť poistné podvody vo výške takmer troch miliónov eur, rok predtým to bolo 2,5 mil. eur.

Čo sa týka počtu podvodov, v roku 2017 sme evidovali ich mierny pokles v neživotnom segmente a naopak mierny nárast v segmente poistenia osôb. Špekulatívne konanie je najčastejšie v oblasti poistenia motorových vozidiel, kde pozorujeme rôzne nafingované parkovacie škody alebo až úmyselne vyvolané dopravné nehody.

Komplikovanou oblasťou je poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, kedy pri preverovaní používame sofistikované metódy, ktoré nám dokážu spoľahlivo a presne odhaliť, či poistná udalosť skutočne nastala, alebo či ide o pokus o poistný podvod. Odhaľovať podozrivé poistné udalosti poisťovni pomáhajú aj takzvané automatické scenáre, ktoré hľadajú spoločné vzory správania pri podozrivých poistných udalostiach. Niektoré scenáre používajú matematickú metódu rozhodovacích stromov.

Ako sa bude vyvíjať vzťah medzi internou a externou distribúciou a online predajom? Udrží si interný predaj svoje miesto na trhu? A udrží si fyzický predaj svoj náskok pred virtuálnym?

V oblasti osobného predaja majú tradične svoje silné miesto obidve formy distribúcie – interná aj externá. Každá z nich má svoje špecifiká a rôznym typom klientov vyhovuje rôzna forma distribúcie.

Online predaj sa dynamicky rozvíja spolu s rastom internetového obchodu všeobecne. Správanie zákazníkov sa mení a čoraz väčšia časť nových poistných zmlúv sa uzatvára online. To platí hlavne pre jednoduché a cenovo citlivé produkty, ako sú povinné zmluvné poistenie alebo cestovné poistenie.

Poradenstvo – fyzická ponuka bude stále dominantná najmä pri komplexných riešeniach typu poistenie životných rizík alebo majetkové poistenie – tam výrazný presun do online predaja nepredpokladám.

2 odpovede na “R. Juráš: Poistná daň postihuje tých, ktorí sa rozhodli poistkou chrániť seba a svoj majetok”

  1. AntiKAZo píše:

    Poistné dane kašlem vám na ne.

  2. eMilka píše:

    Treba to podať na Ústavný súd po prijatí zákona.
    Poisťovne spravili chybu už pri poistnom odvode. Nechali sa asi učičíkať .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *