Stvrtok 27. február. Meniny má Alexander

Rebalancovanie – s investičným portóliom je dôležité pracovať

Obmedziť riziko pri investovaní, najmä v dlhšom investičnom horizonte, možno rôznymi spôsobmi. Diverzifikácia, pravidelné investovanie, aj samotný dlhý čas držania cenných papierov pomôžu vyrovnať sa s výkyvmi na trhoch. Ani to však nakoniec nemusí stačiť. Portfóliu je potrebné, najmä v dlhšom horizonte, venovať pozornosť z času na čas ho rebalancovať.

Pri dlhodobom investovaní možno riziko portfólia obmedzovať rozlične. Už samotný dlhý investičný horizont pomôže pri prekonávaní krízových období (vo veľmi dlhom horizonte to zatiaľ platilo, ale mnohí investori už dnes stratégiu „kúp a drž“ považujú za prekonanú). Potom to ide priemerovaním nákupných cien prostredníctvom pravidelného investovania, pri ktorom môže investor využívať poklesy na trhoch k tomu, že za rovnakú cenu nakupuje viac cenných papierov. Diverzifikácia medzi rôzne triedy aktív samozrejme pomôže tiež, aj keď v tomto prípade možno viac ako inokedy platí, že všetkého veľa škodí.

To všetko ale môže v dlhšom horizonte vyjsť navnivoč, ak sa investor o svoje portfólio, aspoň z času na čas, nestará. Výnosy jednotlivých aktív (akcie, dlhopisy, komodity, nehnuteľnosti a iné alternatívne investície) obsiahnuté v portfóliu, majú v čase rôznu výkonnosť a volatilitu a tak sa môže stať, že po pár rokoch je váha jednotlivých zložiek diametrálne odlišná od toho, ako to investor zamýšľal.

V takom prípade je potrebné portfólio rebalancovať – preskupiť jednotlivé skupiny aktív na pôvodne zamýšľané podiely. Ale k čomu je to dobré? Všeobecne sa tvrdí, že rebalancovanie vedie k znižovaniu rizika portfólia, v niektorých prípadoch môže viesť k zvýšeniu výnosov, ale to nie je pravidlom. Väčšinou dochádza v priebehu trvania investície k zvyšovaniu rizikovosti, volatility portfólia, pretože váha dynamickejších nástrojov sa zvyšuje a tým rastie aj rizikovosť portfólia. Aj relatívne konzervatívny investor tak môže skončiť s pomerne rizikovým portfóliom, ktoré vôbec nemusí zodpovedať jeho rizikovému profilu.

Prečítajte si

Niekedy môže rebalancovanie na prvý pohľad vyzerať divne, pretože investor sa môže zbavovať nástrojov, ktoré sú v rastovom trende a prichádza tak o výnosy. V prípade prepadov ale táto stratégia môže výrazne obmedziť prepady, čo je pre mnohých investorov výhodnejšia cesta.
Otázkou je, ako často je dobré portfólio rebalancovať. Odpoveď ale nie je jednoznačná. Iný čas je napríklad vhodný pri jednorazovej investícii, a iný pri pravidelnej investícii. V prvom prípade bude rebalancovanie pri výkyvoch na trhoch asi častejšie, než pri pravidelnom investovaní, ktoré výkyvy na trhoch predsa len zmierňuje. Napríklad pri akciových, alebo komoditných indexoch dochádza k rebalancovaniu každoročne, pretože sa nimi riadi zloženie portfólií pri investičných fondov. Pohyby ku koncu roka, súvisiace s rebalancováním, ale nakoniec môžu ovplyvniť výnosnosť jednotlivých komodít, pri ktorých sa zvýši objem predaja, alebo nákupov.

Pri jednotlivcoch tak často k rebalancovaniu dochádzať nemusí. Rozdielny čas môže závisieť aj od rizikovej averzie investorov. Konzervatívny investor pri prepade akciových trhov asi nebude hneď uvažovať nad zvýšením akciovej zložky do pôvodného stavu, pretože bude rád, že mal v portfóliu viac dlhopisov (aj keď je pravda, že v rokoch, kedy vrcholila kríza, padali oba tieto druhy aktív a rebalancovanie v takýchto časoch môže pomôcť aspoň tým, že dlhopisy v percentuálnom vyjadrení strácali možno menej). Naproti tomu dynamický investor môže uvažovať inak a po obrate trendu na tom zase zarobí.

Nie každý investor je rebalancovaniu naklonený. Jedným z argumentov proti rebalancovaniu môže byť, že preskupovanie portfólia zvyšuje náklady, napríklad vo forme poplatkov pri nákupe a predaji nových investičných nástrojov. To je síce pravda, v konečnom dôsledku sa ale môže s týmito nákladmi vyrovnať oveľa lepšie, než so stratami (hoci iba dočasnými), ktoré môže priniesť príliš významné zastúpenie rizikových nástrojov v portfóliu.
Trochu ošemetné môže byť rebalancovanie na základe aktuálnych výsledkov na trhoch, kedy investor nakupuje viac akcií, keď sa darí akciovým trhom a naopak, keď sú v klesajúcom trende, uprednostní iné investičné nástroje. V tomto prípade ale nejde o rebalancovanie portfólia, ale skôr o časovanie trhov, ktoré potom trochu obmedzuje pozitívny vplyv dlhého horizontu aj počiatočnej diverzifikácie. Všeobecne platí, že časovanie trhov sa väčšine investorov nemusí vyplatiť.

Určitým spôsobom rebalancovanie portfólia je postupná realokácie portfólia, kedy sa v priebehu trvania investície postupne prelievajú prostriedky do konzervatívnejších nástrojov, čím sa „zamykajú“ výnosy dosiahnuté v minulosti a zároveň sa predchádza tomu, aby na konci trvania investície došlo k výraznejším prepadom pri volatilnejších nástrojoch.

Článok vyšiel na Investujeme.cz, ilustračné foto: sxc.hu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *