Pondelok 23. novembra. Meniny má Klement

Recenzia: Najväčšia výhoda fondu CREO od IAD môže byť aj jeho slabinou

Podľa údajov SASS rastie medzi Slovákmi záujem o investovanie do alternatívnych podielových fondov. Do tejto kategórie patrí aj tohtoročná novinka CREO od IAD. Špeciálny fond fondov ponúka kokteil štyroch inštrumentov: komodít, realít, akcií a dlhopisov. Chuť však bude zakaždým iná, keďže portfólio manažéri majú voľné ruky a každému z inštrumentov môžu nastaviť inú váhu. Pružne tak vedia reagovať na trhový vývoj.

Kto si podrobne naštuduje predajné prospekty, zistí, že najväčšia výhoda fondu je zároveň jeho najslabším miestom. Z pohľadu bezpečnosti je určite dobré, že pri včas odhalených turbulenciách môžu všetky peniaze na nevyhnutný čas skončiť na bankových účtoch. Na druhej strane však investor celkom presne netuší, do čoho investoval. „Cieľom investičnej stratégie je v horizonte 5 rokov dosiahnuť zhodnotenie majetku v podielovom fonde investovaním podľa aktuálnej situácie na finančnom trhu najmä do podielových listov iných podielových fondov, prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu jednotlivých tried aktív na základe kvantitatívnych metód (optimalizácia portfólia) odzrkadľujúcich vybrané kritériá fundamentálnej a technickej analýzy,“ píše sa v predajnom prospekte.

Investor sa teda pre tento fond nerozhoduje na základe dôvery v jednotlivé inštrumenty, ale skôr na základe dôvery v portfólio manažéra. „Štatistiky za posledných 20 rokov hovoria, že žiaden portfólio manažér nedokázal poraziť benchmark viac ako dva razy za sebou, respektíve v desaťročnom časovom horizonte,“ zdôvodňuje nastavenie fondu hlavná portfólio manažérka IAD Katarína Benczová. Pri fonde CREO ide o kombináciu makroekonomického pohľadu s viacúrovňovým matematickým (stochastickým) modelom CREO Asset Allocation Model, ktorý pomáha vybrať z viac ako stovky fondov renomovaných svetových správcov. Na fonde CREO je zaujímavé práve to, že v čase poklesu môže profitovať z necyklických odvetví a okrem akcií či dlhopisov sa zameriava aj na komodityreality. Investície pritom nie sú obmedzené regionálne ani sektorovo. Do finančných derivátov však fond investuje výlučne za účelom zabezpečenia proti menovému a úrokovému riziku.

Keďže ide fond, ktorý začal pôsobiť len v tomto roku, nemá za sebou reálne výsledky.  V prípade spätného testovania sa hrdí výkonom 33,42% za 7 rokov, čo je viac ako štyri hlavné inštrumenty, do ktorých chce investovať (komodity +3,20%, reality +27,59%, akcie +2,23% a dlhopisy +5,29%). Netreba však zabúdať, že pri spätnom testovaní, podobne ako pri reálnom investovaní, platí, že predchádzajúce výnosy nezaručujú rovnaké zhodnotenie aj v budúcnosti.

Trošku nás prekvapilo, že v septembri bolo až 23,41% prostriedkov fondu alokovaných v Prvom realitnom fonde IAD. K. Benczová však vysvetlila, že v dlhodobom horizonte nie je primárnym cieľom fondu CREO investovať do ďalších fondov IAD. Súčasný stav je čiastočne spôsobený rozbehom a to až kým sa vo fonde nazbiera väčší objem prostriedkov.

Pre koho je fond určený?

Podľa predajného prospektu je podielový fond určený pre dynamických investorov uprednostňujúcich ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. „Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujme uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 5 rokov.“ V prípade investorov s vyššou toleranciou k riziku môžeme hovoriť o 3-ročnom investičnom horizonte.

Aké sú poplatky a predajné kanály?

Minimálna suma prvej i nasledujúcich investícií je 16,60 eura, čo robí z fondu zaujímavý nástroj na pravidelné investovanie. Vstupný poplatok je 3%, priebežný 1,9% ročne s poznámkou, že sa môže meniť a správca si bude pri dobrej výkonnosti účtovať aj poplatok za výkonnosť vo výške 20% z ročného výnosu presahujúceho 5%.

Čo sa externých kanálov týka, fond CREO distribuuje IAD cez ZFP AkadémiuAEGON a do konca roka by mali pribudnúť aj ďalšie sprostredkovateľské spoločnosti.  

Názor Investujeme.sk

Fond CREO predstavuje pestrú zmes rôznych inštrumentov s cieľom vyťažiť z kapitálových trhov zaujímavé zhodnotenie. To, že žiaden inštrument nemá stanovenú minimálnu váhu, môže byť v konečnom dôsledku výhodou najmä pre investorov, ktorí nesledujú dianie a nie sú schopní včas odhaliť potrebu presunúť prostriedky napríklad z akciového fondu do realitného. Vo fonde CREO to za nich urobí portfólio manažér a navyše bez vstupného a výstupného poplatku, aj keď treba povedať, že poplatky, ktoré zaplatí správca, v konečnom dôsledku aj tak pôjdu na úkor výnosu.

Pri fonde CREO však investor na otázku do čoho investoval, nebude vedieť celkom presne odpovedať. To, čo platilo minulý mesiac, už nemusí platiť vôbec a to z rovnakého dôvod: portfólio manažér nemá určené mantinely pre jednotlivé aktíva. Pre potenciálneho investora, prípadne sprostredkovateľa, to znamená nevyhnutnosť čítať mesačné reporty. 

Kým v prípade väčšiny investícií je dnes veľmi ťažké jednoznačne odpovedať na otázku, či sa do nich oplatí investovať, v prípade fondu CREO je odpoveď pomerne jednoduchá: „Áno, ak veríte správcovskej spoločnosti a jej portfólio manažérom.“

Ilustračné foto: sxc.hu.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial