Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Recenzia: Stavebný úver so sporením od Poštovej banky je zbytočne zložitý

Publicita okolo „Stavebného úveru so sporením“ je možno väčšia, ako by si v Poštovej banke želali. Hneď po spustení produktu sa ozvali stavebné sporiteľne, nepáčil sa im názov – vraj zavádza klientov, ponúkaný úver je totiž spotrebný a nie stavebný. Ich sťažnosti vyhovela tento týždeň aj Rada pre reklamu, spot označila za neetický. Na Investujeme.sk sme zvolili iný pohľad, nehodnotili sme morálnosť, ale prínos pre klienta.

„Stavebný úver so sporením“ je na pochopenie naozaj zložitý. Už samotné spojenie úveru a sporiaceho programu neznie najjednoduchšie a ak k tomu pridáme základnú úrokovú mieru pripisovanú polročne a prémiu v dvoch pásmach pripisovanú trojročne, je jasné, že s počítaním na prstoch si tentoraz nevystačíme.

Vo všeobecnosti platí, že čím je finančný produkt zložitejší, tým je pre klienta menej výhodný a svojou komplikovanosťou sa iba snaží sťažiť porovnávanie s trhom. Po niekoľkohodinovom počítaní v tabuľkovom editore preto možno niekoho prekvapí, že za určitých okolností ide o zaujímavé riešenie.

Plusy a mínusy

Najväčšou výhodou je, že Poštová banka tlačí klientov s úverom do sporenia a tým vytvárania finančnej rezervy popri splácaní. Toto sa však môže veľmi rýchlo obrátiť proti klientovi. Ak sa totiž ocitne v zložitej finančnej situácii: to znamená, že síce bude pokračovať v splácaní, ale bude nútený prestať sporiť, banka ho potrestá dramatickým zvýšením úrokovej sadzby.  

Parametre produktu

Aj keď sa produkt svojou svojim nastavením tvári ako produkty stavebných sporiteľní, je od nich predsa len vzdialený. Úroková sadzba pri sporení je menej atraktívna a cena peňazí zas takmer dvojnásobne vyššia. Na druhej strane sú však peniaze dostupnejšie oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.  

Prvou alternatívou, ktorú Poštová banka ponúka, je vložiť v rámci sporenia jednorazovo 20% sumy úveru a získať tak spotrebný úver s úrokovou sadzbou zníženou o 5 p. b. Podľa informácií z tlačovej besedy ide o sadzbu 7,9%, aj keď v oficiálnych dokumentoch sa nachádza rozpätie zvýhodnených sadzieb 7,9% až 10,9%.

My sa bližšie pozrieme na druhú alternatívu, ktorá kombinuje spotrebný úver a pravidelné sporenie. V tomto prípade získa klient úver so sadzbou o 4 p. b. nižšiou, akú by mal, keby zároveň nesporil. Najvýhodnejšia úroková sadzba, akú môže klient v tomto prípade získať, je 8,9%.

Úverová časť produktu je pomerne jednoduchá. Netreba však zabúdať, že konkurenčné prostredie v segmente spotrebných úverov silnie a napríklad ZUNO ponúka spotrebný úver so sadzou už od 7,9%, UniCredit zas ponúkala všetkým rovnakú sadzbu 9%. Môžeme teda očakávať, že ak sa výrazne nezmení ekonomické prostredie, spotrebné úvery pod 10% budú čoraz dostupnejšie. Úroková sadzba 8,9% ponúkaná Poštovou bankou je teda konkurencie schopná, ale rozhodne ju nemožno definovať ako výnimočne nízku. Povedané inak, za rovnako východných podmienok si klient požičia aj inde. Výhodnosť produktu preto budeme sledovať prostredníctvom sporiacej časti.

Sporiaca schéma môže byť zaujímavá

Práve zložitej sporiacej schéme je potrebné venovať väčšiu pozornosť. Aby klient získal výhodnejšiu úrokovú sadzbu, musí mesačne sporiť minimálne 30 eur. Jeho peniaze sa zhodnotia základnou úrokovou mierou 1% pripisovanou polročne. Oveľa zaujímavejšia je prémia, ktorá má svoje limity:

  • V prípade, že klient ročne vloží maximálne 1 499 eur, garantovaná prémia sa vypočíta ako 8% z ročného vkladu, maximálne však zo sumy 670 eur, čiže prémia bude maximálne 53,60 eura.
  • Ak klient vloží 1500 eur alebo viac, garantovaná prémia bude vo výške 15%, ale len zo sumy 670 eur, čiže maximálne 100,50 eur.

Aby to nebolo také jednoduché, prémia sa počíta za každý rok, ale pripisuje sa každé tri roky. Ak teda klient sporenie ukončí po štvrtom roku, prémiu za prvé tri roky si môže nechať, ale prémiu za štvrtý rok už nezíska. Poplatok za predčasný výber peňazí je 1%, ale banka ho do konca tohto roka nebude účtovať.

Či sa vôbec oplatí ísť do takéhoto zložitého produktu, sme zisťovali porovnávaním s alternatívnymi produktami. Podľa výsledkov je „Stavebný úver so sporením“ výhodnejší v porovnaní s nami zvoleným benchmarkom iba pri určitej výške mesačných vkladov.

Už samotný zložitý mechanizmus úročenia dáva tušiť, že percentuálne zhodnotenie závisí od sumy, ktorú si klient mesačne sporí. Sporiacu časť „Stavebného úveru so sporením“ sme porovnávali s alternatívnym finančným produktom s vysokým úročením*. Z tabuľky vyplýva, že pri nižších sumách, ako je minimálny vklad 30 eur a hranica pre priznanie maximálnej prémie v prvom pásme (55,8 eur), je zhodnotenie najvyššie. Atraktívne zhodnotenie vidíme aj pri mesačnom sporení vo výške 126 eur. Táto suma predstavuje horné ohraničenie výhodnosti. S každým ďalším nasporeným eurom mesačne sa už percentuálne zhodnotenie zníži.  

Roky sporenia

Mesačný vklad

Nasporená a zhodnotená suma na po odpočítaní dane PABK

Čisté zhodnotenie po zdanení

Nasporená a zhodnotená suma pri alternatívnom produkte po odpočítaní dane*

Čisté zhodnotenie po zdanení

6

30

2360,0

8,47%

2308,6

6,44%

6

55,8

4389,6

8,47%

4294,0

6,44%

6

70

5439,4

7,34%

5386,7

6,44%

6

100

7657,0

5,97%

7695,3

6,44%

6

126

9810,8

7,53%

9696,0

6,44%

6

150

11585,0

6,78%

11542,9

6,44%

6

200

15281,2

5,77%

15390,5

6,44%

 

*) Keďže ide o mesačné sporenie nemohli sme využiť jednoduchý termínovaný vklad. Použili sme preto kombináciu sporiaceho účtu a termínovaných vkladov. Mesačné vklady sme posielali na sporiaci účet (2% p. a.) a každý polrok sme ich presunuli na termínovaný vklad, tak aby po šiestich rokoch boli k dispozícii. Využili sme kombináciu trojročných (3% p. a.), dvojročných (2,8% p. a.) a ročných (2,6%) termínovaných vkladov. Podrobný rozpis v prípade nejasností poskytneme na vyžiadanie. V tomto prípade sa čisté zhodnotenie po zdanení nemenilo v závislosti mesačného vkladu.

Zhrnutie

Ako sme si ukázali, „Stavebný úver so sporením“ je výhodný pre tých, ktorý ho dokážu naplno využiť. Asi nebudeme ďaleko od pravdy, ak si myslíme, že v banke počítajú s tým, že mnoho klientov z rôznych dôvodov optimálny model v plnej miere nevyužije. To je však na rozhodnutí klienta, banka mu tú možnosť dala.

Ak teda klientovi neprekáža, že jeho peniaze bude spravovať práve Poštová banka, mohol by sa „Spotrebný úver so sporením“ ocitnúť v užšom výbere spotrebných úverov so zaujímavými podmienkami. Škoda len komplikovaného nastavenia, ktoré sťažuje porovnávanie s ostatnými bankami.  

 

Prečítajte si
Reklama Poštovej banky na Stavebný úver so sporením bola neetická

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *