Piatok 07. augusta. Meniny má Štefánia

RIO štrukturovaný depozit od VÚB: Celkom bezpečná lekcia z investovania

Sú bankové produkty zložité preto, aby prinútili ľudí rozmýšľať, alebo naopak, aby banky profitovali z neschopnosti klientov posúdiť ich prínos? Väčšina čitateľov asi zahlasuje za druhú možnosť. Občas však v komplikovanosti produktu nájdeme pridanú hodnotu a to je aj prípad RIO štrukturovaného depozitu od VÚB.

Štruktúrovaný depozit RIO  zaručuje na jednej strane stabilný, no nízky výnos, ale umožňuje aj zaujímavé bonusové zhodnotenie, takže klient môže za štyri roky zarobiť až 15% po odrátaní poplatku. Bonusové zhodnotenie závisí od vývoja výmenného kurzu brazílskeho realu a eura.

Peniaze klientov podliehajú v tomto prípade ochrane Fondu na ochranu vkladov, napriek tomu však banka preveruje citlivosť záujemcu na riziko prostredníctvom investičného dotazníka, čo súvisí s tým, že výsledný výnos nie je vopred známy a odvíja sa od diania na kapitálových trhoch: „Cieľom VÚB je poskytovať produkty, ktoré zodpovedajú charakteru a potrebám klientov. Investičný dotazník VÚB predstavuje nástroj, ktorý umožňuje posúdiť primeranosť investičných produktov pre klienta v zmysle európskej smernice MiFID. S cieľom posilniť konanie v súlade s princípom odbornej starostlivosti a konanie v záujme klienta bol investičný dotazník rozšírený a prispôsobený aj na niektoré neinvestičné produkty, napríklad štruktúrovaný depozit RIO, ktorý spadá pod vklady podľa zákona o bankách a ako taký je chránený Fondom ochrany vkladov,“ vysvetila hovorkyňa VÚB Alena Walterová. 

Na začiatok si treba uvedomiť, že klient v tomto prípade nehrá na FOREXovom trhu proti banke, ale s ňou v jednom tíme. Základom úspechu je predpoklad, že brazílska mena sa posilní, respektíve euro sa oslabí viac ako real. „Rio de Janeiro je najznámejším miestom v Brazílii. Brazíliu a jej menu, brazílsky real, sme zvolili za podkladové aktívum z dôvodu konania dvoch významných športových podujatí v krajine v priebehu najbližších štyroch rokov – Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 a Letné olympijské hry v Rio de Janeiro v roku 2016. Tieto podujatia sa zároveň časovo prelínajú s dĺžkou trvania produktu štruktúrovaný depozit RIO,“ uvádza  internetová stránka VÚB. Vývoj menového páru EUR/BRL vidíme na nasledujúcom grafe. Pri jeho čítaní nezabúdajme, že čím viac graf klesá, tým silnejší je real voči euru. 

Vývoj EUR/BRL

eur-brl-reuterszdroj: Retuers.

Prečítajte si o Brazílii a športe

Ako to funguje: Zlý začiatok, dobrý koniec?!

Minimálny vklad je tisíc eur. Paradoxom RIO depozitu je, že bez ohľadu na vývoj realu bude prvý rok investor v strate 0,1%, keďže platí vstupný poplatok  1% a za prvý rok mu banka vyplatí len garantované zhodnotenie 1% bez bonusu. Ak vstupnú investíciu navýšime o poplatok (100 +10), zhodnotenie za prvý rok predstavuje len 0,99% voči 1% poplatku. To však neznamená, že klient stratu nedoženie.

Druhý rok už klient získa garantované zhodnotenie 0,5% a v závislosti od rastu či poklesu realu aj bonus:

  • 4,5% p. a. ak sa real zhodnotí za posledný rok k obom sledovaným dňom (v septembri a v marci)
  • 2,25% p. a. ak sa real zhodnotí za posledný rok len k jednému sledovanému dňu (v septembri alebo v marci)
  • 0% ak sa real nezhodnotí za posledný rok ani k jednému sledovanému dňu (v septembri ani v marci)

Ak chceme byť úplne presní, podľa obchodných podmienok stačí, aby sa real neznehodnotil: „Podmienkou na ročné vyplatenie maximálneho alebo polovičného bonusového úroku je, aby výsledná hodnota výmenného kurzu EUR/BRL k dátumom polročných meraní bola nižšia alebo rovná ako počiatočná hodnota Menového páru EUR/BRL fixovaná ku dňu 5.4.2013.“ 

„Polročnými meraniami výmenného kurzu dokážeme lepšie rozložiť mieru rizika na menovom trhu, čo pre klientov znamená väčšiu šancu získať bonusový výnos,“ dopĺňa Vladimír Hriz, vedúci oddelenia depozitných produktov VÚB banky. Úrok sa nekapitalizuje na vklade, ale bude klientovi vyplatený na jeho účet vždy k 5. aprílu.

Dátum

Garantované zhodnotenie p. a.

Bonusové zhodnotenie p. a.

marec 2013

–1%*

0%

5. 4. 2014

1%

0%

5. 4. 2015

0,5%

0% alebo 2,25% alebo 4,5%

5. 4. 2016

0,5%

0% alebo 2,25% alebo 4,5%

5. 4. 2017

0,5%

0% alebo 2,25% alebo 4,5%

* vstupný poplatok

Aby to nebolo jednoduché…

Ak si myslíme, že sme už princíp pochopili, tak si to trošku skomplikujme: „Podkladom pre výpočet bonusového úroku je menový pár EUR/BRL, ktorý sa vypočíta ako súčin EUR/USD fixing publikovaný na Reuters stránke ECB37 o 14:15 frankfurtského času a USD/BRL publikovaný na Reuters stránke PTAX o 18:00 Sao Paulo času.“  

Keďže, ako vidíme na ďalšom grafe, menové páry EUR/USD a USD/BRL nekorelujú, je jasné, že konečný výsledok nám neovplyvňuje len vývoj brazílskeho realu, ale aj amerického dolára. S tým treba tiež počítať.

Porovnanie USD/BRL a EUR/USD

porovnanie-usd-brl-eur-usd-reuters

zdroj: Reuters. 

Názor Investujeme.sk 

Rio štrukturovaný depozit nepatrí k najľahším produktom, ale v tomto prípade nie je jeho zložitosť samoúčelná. VÚB nepriamo „núti“ klienta, aby aj pri vstupe do bezpečného garantovaného produktu uvažoval ako investor. Ak sa rozhodne správne – teda sa stotožní s dôverou voči brazílskemu realu a ten naozaj porastie – zarobí slušné peniaze. Ak investuje, ale real bude voči euru klesať, o svoje peniaze síce v nominálnej hodnote nepríde, ale inflácia mu z nich odkrojí nemalú čiastku, keďže garantované zhodnotenie je zanedbateľné.  

Vzhľadom ku komplikovanému a drahému predčasnému výberu je dôležité investovať do tohto produktu len dlhodobé zdroje. Toto určite nie je produkt, kam by mal bežný klient vložiť poslednú tisícku eur.

Recenzie na Investujeme.sk

Na druhej strane môže byť Rio depozit prvý krokom od bankového sporenia k investovaniu. Je však dôležité, aby sa klient nerozhodol pri prvej návšteve pobočky, ale radšej si predajný prospekt podrobne naštudoval doma, pozrel si aj ekonomické prognózy Brazílie, zvážil riziko a sám sa rozhodol. Investovanie je totiž o tom, že klient sám nesie zodpovednosť za vlastné peniaze. V tomto prípade, vďaka spodnému zaisteniu (ale aj zhora obmedzenému zisku), je rozhodovanie čiastočne hrou.

Redakcia Investujeme.sk nevie, či majú pracovníci na pobočkách právo hýbať so vstupným poplatkom, ale určite odporúčame opýtať sa na možnosť jeho zníženia či odpustenia.

Vzhľadom k charakteru produktu si myslíme, že vstupný poplatok nemá opodstatnenie, keďže banka vie (na rozdiel od fondov) na produkte zarobiť aj inak. Skôr si myslíme, že cieľom poplatku je trošku zavádzajúco nafúknuť výnos, keďže klienti si poplatok pri porovnávaní zabúdajú odpočítať od výnosu. 

Škoda vstupného poplatku, pretože podľa nášho názoru práve on tlačí celkom zaujímavý produkt do sivého priemeru. 

Ilustračné foto: sxc.hu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *