Piatok 29. mája. Meniny má Vilma

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2011: Po novom ho vypĺňajú poisťovne

Dane Peter Furmanik ml. 28.02.2012 | 00:00 1 Komentár

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vyhotovia v roku 2012 po prvýkrát za svojich poistencov samotné zdravotné poisťovne. Ide o ročné zúčtovanie za ukončený rok 2011. Ako bude prebiehať spolupráca medzi poisťovňami a poistencami? Urobia RZZP poisťovne všetkým? Ako majú postupovať SZČO, ktorí si predĺžili lehoty na podanie daňového priznania alebo tí, ktorí daňové priznanie neskôr opravia?

V zmysle zákona o zdravotnom poistení vykoná RZZP za r. 2011 za svojho poistenca zdravotná poisťovňa. Ak je tento poistenec zamestnancom, tak RZZP vykoná aj za zamestnávateľa. Zamestnávatelia majú v tejto súvislosti do 28. februára 2012 povinnosť zaslať zdravotným poisťovniam za svojich zamestnancov súhrnný výkaz preddavkov na poistné, Práve ten bude podkladom pre RZZP za r. 2011 pre zamestnancov.

Zákon však zároveň hovorí, že niektorým skupinám poistencov RZZP vykonať „nemusí“. Ide najmä o:

  • SZČO, ktorý mal počas r. 2011 len príjmy ako SZČO a jeho celkový ročný vymeriavací základ z podnikania nepresiahol 3 948,72 EUR – teda celoročný minimálny vymeriavací základ
  • samoplatiteľa (teda dobrovoľného nezamestnaného), ktorý počas r. 2011 nebol SZČO a jeho celkový ročný vymeriavací základ (teda iné príjmy) nepresiahol 3 948,72 EUR
  • poistenca, ktorému za r. 2011 nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (tj mal zdaniteľné príjmy nižšie než 1 779,65 EUR)
  • zamestnanca, ktorý mal iba príjmy zo zamestnania a v žiadnom mesiaci r. 2011 nezarobil (spolu u prípadných viacerých zamestnávateľoch) viac ako 2 233,50 EUR
  • poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
TIP redakcie
Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie a nízkych daní na FACEBOOKu prostredníctvom stránky Nízke dane – dobré dane.

Čo robiť, ak RZZP neurobí poisťovňa?

Čo s týmito poistencami? Majú si RZZP vyhotoviť sami (ako po minulé roky) alebo nemusia RZZP vyhotoviť vôbec?

Podľa Judity Smatanovej, hovorkyňe Union zdravotnej poisťovne, a.s. „samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré nepresiahli za r. 2011 úhrn minimálnych vymeriavacích základov (3 948,72 EUR/rok), zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného za r. 2011. Táto povinnosť zároveň nevzniká ani samotným živnostníkom, keďže povinnosť vykonať RZZP má jedine zdravotná poisťovňa.“

„Poistenci RZZP za r. 2011 nevykonávajú, vykonáva ho za nich zdravotná poisťovňa,“ potvrdzuje Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Predpokladom pre správnosť výpočtu RZZP je však skutočnosť, že platitelia majú splnené povinnosti platiteľa poistného v zmysle § 24 a poistenci oznamovacie povinnosti v zmysle § 23 zákona o zdravotnom poistení“. Ide predovšetkým o oznamovanie zmien platiteľa poistného (zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO) 

Teda žiadny poistenec sa samotným vyhotovením RZZP nemusí v žiadnom prípade zaoberať. Čo však s tými, ktorí síce RZZP zo zákona vyhotoviť nemusia, ale je to pre nich výhodné? 

Poisťovňa Dôvera prostredníctvom oznamu na jej webstránke má pre týchto poistencov dobrú správu. Ide o tých poistencov, ktorí v priebehu r. 2011 platili vysoké preddavky, no ich celkové ročné poistné je nižšie než tieto zaplatené preddavky – sú teda zatiaľ stratoví. Patria sem napr. SZČO platiaci vyššie preddavky než ich výsledný celoročný vymeriavací základ za r. 2011 či zamestnanci s viacerými zamestnaniami (či už v SR alebo v zahraničí), z ktorých odvádzali preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu. „Ak by sme za nich nespravili ročné zúčtovanie my, vysoké preplatky by sa im nevrátili. Nechceme, aby prišli o to, čo im patrí,“ oznamuje na stránke Dôvery riaditeľ úseku financií Radomír Vereš. 

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné oznámiť

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať RZZP – poistencom, ktorým ho vykonať musia i tým, pre ktorých je to výhodné a pomôžu im – do 30. septembra 2012. Čo sa týka poistencov, ktorí podávajú daňové priznanie (teda najmä SZČO), ide len o tých, ktorí ho podajú v riadnom termíne – teda do 31. marca 2012. Ak si niektorý daňovník predĺží lehotu na podanie daňového priznania, je povinný tento fakt svojej zdravotnej poisťovni oznámiť najneskôr do 31. marca 2012. Týmto poistencom vykoná poisťovňa RZZP do 31. októbra 2012.

Poistenec, ktorý predĺženie lehoty na podanie daňového priznania svojej poisťovni neoznámi a po vykonaní RZZP mu poisťovňa doručí výkaz nedoplatkov, na jeho prípadnú namietku táto poisťovňa v zmysle zákona neprihliadne.

Opravné či dodatočné daňové priznanie povinnosti nepridá

Čo s poistencami, ktorí po riadnom daňovom priznaní podajú opravné alebo dodatočné daňové priznanie, kde uvedú zmenené údaje, z ktorých sa celkové ročné poistné počíta? 

„Informáciu s opraveným vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie dostane zdravotná poisťovňa z Daňového úradu a podľa výšky dosiahnutého príjmu vznikne alebo nevznikne zdravotnej poisťovni povinnosť vykonať RZZP za r. 2011,“ hovorí Judita Smatanová za Union zdravotnú poisťovňu, a. s. Zákon teda myslel aj na možné opravy a daňovníci opravujúci daňové priznanie nemusia mať s opravovaním RZZP žiadne starosti.

Výsledkom RZZP môže byť nedoplatok aj preplatok

Do 30. septembra 2012, resp. 30. októbra 2012 zašle zdravotná poisťovňa platiteľom poistného (SZČO, samoplatiteľom, zamestnávateľovi za zamestnancov) výsledok. Buď ide o oznámenie o výsledku RZZP, ak ide o preplatok alebo výkaz nedoplatkov, ak ide o nedoplatok.

Voči oznámeniu o preplatku môžu platitelia poistného podať nesúhlasné stanovisko. Proti výkazu nedoplatkov je rovnako možné podať námietky. Nesúhlasné stanovisko i námietky je možné podať do 15 dní od doručenia výsledku RZZP zo zdravotnej poisťovne.

Nedoplatok je splatný do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Za zamestnanca odvádza nedoplatok zamestnávateľ. SZČO či samoplatiteľ musia nedoplatok odviesť sami, rovnako ako mesačné preddavky.

Preplatok vráti poistencovi zdravotná poisťovňa do 45 dní od uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, ktorú poistenec nevyužije. Čiže najskôr približne koncom novembra 2012.

Preplatok alebo nedoplatok nižší než 5 EUR sa neodvádza.

 

Kto za vás vypĺňa daňové priznanie?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2011: Po novom ho vypĺňajú poisťovne”

  1. Michal D. píše:

    Konečne sa štát spamätal. O jednu šikanu menej, už len odstrániť ďalších 50…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *