Stvrtok 19. júla. Meniny má Dušana

Európski muži, ktorí nenávidia ženy – najmä samoživiteľky

Dnes je Medzinárodný deň žien, ktorým si pripomíname veľký štrajk newyorských krajčírok za lepšie pracovné podmienky. Stoštyri rokov po tomto proteste sme svedkami kurióznej situácie, keď európski politici požadujú, aby muži nemali pri životnom poistení horšie podmienky ako ženy. Výsledkom takejto „pozitívnej diskriminácie“ bude lacnejšie poistenie pre mužov a drahšie pre ženy. Najviac si to odnesú samoživiteľky…

Keď nám pred dvoma týždňami prišla do redakcie tlačová správa od Allianz – Slovenskej poisťovne s predmetom „Muži, ktorí nenávidia ženy“, chvíľu som si myslel, že ide o zásadné tlačové vyhlásenie k európskemu nariadeniu o zjednotení poisteného pre obe pohlavia. Nakoniec vysvitlo, že išlo iba o názov najrizikovejšieho filmu v minulom roku. Hoci, aj prvé vysvetlenie by prichádzalo do úvahy. 

Názov sfilmovaného románu vynikajúceho švédskeho autora kriminálok Stiega Larssona totiž svojim spôsobom celkom presne popisuje  situáciu v Európskej únii . Nič iné, ako mužskú ješitnosť z drahšieho poistenia, totiž za euroiniciatívou nevidieť. Ako si ukážeme, zmena môže mať na bežnú rodinu v konečnom dôsledku nulový dopad, ak nerátame náklady na prerátavanie nových sadzieb. Čo je horšie, jedinou naozaj zasiahnutou skupinou budú matky – samoživiteľky.

Muži predstavujú vyššie riziko

Rozdiely v poistení mužov a žien nie sú zanedbateľné. Za životné poistenie uzatvorené na čiastku 41 tisíc eur do veku 65 rokov zaplatí 20 ročná žena len 64% toho, čo muž. V 50-tke už len 47%.

Vek uzatvorenia

Poistné ženy

Poistné muži

Poistné žien ako % mužského poistného

20

17,6

27,3

64%

30

18,5

32,0

58%

40

22,2

42,5

52%

50

29,1

61,4

47%

60

41,5

90,4

46%

Zdroj: Investujeme.cz na základe kalkulačky jednej z poisťovní

Obrovský rozdiel súvisí so štatistikou. Poistní matematici vychádzajú z úmrtnostných tabuliek, ktoré hovoria o tom, koľko ľudí zomrie pri dosiahnutí určitého veku. V roku 2010 napríklad podľa ŠÚ SR zomrelo v skupine 20 až 64 ročných 0,53% mužov a 0,21% žien, čo znamená až dvakrát viac mužov ako žien. Ako vidieť na priloženom grafe, rozdiel je výrazný vo všetkých vekových skupinách. (Podrobnú úmrtnostnú tabuľku nájdete na konci článku.)

umrtnostne-tabulky-do64-male

Veľmi zjednodušene povedané, cieľom poisťovní je vyzbierať na poistnom toľko, aby z neho mohli vyplatiť všetky očakávané poistné plnenia. Ak je poistených 200 ľudí a poisťovňa očakáva, že v danom roku zomrie jeden, ktorému vyplatí 60 tisíc eur, ročné poistné pre každého v skupine bude 300 eur + náklady a zisk. Ak je rizikovosť skupiny nižšia a poisťovňa očakáva, že jeden človek zo skupiny zomrie až každé dva roky, poistné klesne na polovicu. V skutočnosti sú, samozrejme, poistné modely omnoho zložitejšie a poisťovne pracujú s podrobnejšími viacročnými dátami.   

Aby bolo poistné spravodlivé, delia si finančné inštitúcie klientov do skupín podľa rizikovosti a pohlavie je jeden z najobjektívnejších rozlišovacích znakov. Ak teda poisťovne poisťujú ženy lacnejšie, tak nediskriminujú mužov, ale odmeňujú ženy za nižšiu úmrtnosť. A dlhoročné pôsobenie poisťovní potvrdzuje, že ich obchodné modely fungujú. Aj keď môžeme nájsť výnimky, napríklad AIG v roku 2008, či českú poisťovnu Morava po povodniach v roku 1997.

Zlacnenie pre mužov bude nižšie, ako prirážka pre ženy

Navonok by sa mohlo zdať, že poisťovne nahádžu mužov a ženy do jedného vreca a cenu poistného rizika pre nich spriemerujú. Také jednoduché to však nie je. V niektorých oblastiach sú totiž ženy diskriminované, napríklad nižšou mzdou a nižšou mierou zamestnanosti. Podľa Štatistického úradu SR bola v roku 2010 priemerná mzda u mužov 941 a u žien 709 eur. V roku 2009 bola miera zamestnanosti u mužov 68,1% a u žien 50,3%.

Čo to znamená v praxi? Predpokladajme, že životné poistenie si uzatvorí 10% zamestnaných mužov a 10% zamestnaných žien a poistná suma bude predstavovať 24 násobok ich priemernej čistej mesačnej mzdy. Hoci je pomer mužov a žien 95 ku 100  v prospech žien, pomer dohodnutých poistných súm vypočítaných podľa nášho predpokladu by bol 165 ku 100 v prospech mužov.

Netreba zabúdať, že poisťovatelia okrem počtu klientov zohľadňujú aj váhu poistných súm , čo znamená, že nová suma poistného nebude jednoduchým priemerom. Ak sme teda v tabuľke vyššie spomínali, že za rovnaké poistenie dnes zaplatí žena 17,6 a muž 27,3 eura, po novom to určite nebude 22,45 ako vraví jednoduchá matematika, ale 23,7 eura (podľa ilustratívneho odhadu Investujeme.sk). Suma, ktorú si ženy priplatia, tak bude v konečnom dôsledku vyššia (6,1 eura), ako zľava pre mužov (3,6 eura).

Ako sa zmení poistné – ilustratívny príklad Investujeme.sk

 

 

muži

ženy

pomer mužov a žien (2010)

0,95

1

zamestnanosť (2009)

68,1%

50,3%

pomer zamestnaných mužov a žien 

6,5

5

priemerná hrubá mzda / čistá mzda

941 / 724

709 / 561

24 násobok priemernej čistej mzdy (predpokladaná poistná suma)

17 375

13 471

predpokladaný pomer na celkovej poistnej sume po zohľadnení pomeru mužov a žien (r4r6) 

1,65

1

aktuálne poistné pri poistnej sume 41 500 eura *

27,3

17,6

nové poistné (vážený priemer podľa r. 6) *

23,7

23,7

zmena poistného po zákaze diskriminácie *

–3,6

+6,1

jednoduchý ilustratívny odhad Investujeme.sk, skutočné hodnoty môžu byť iné.

Ostane to v rodine?

Netreba zabúdať, že poistenie pre prípad smrti uzatvárajú zväčša rodiny. Drahšie poistenie muža je tak v rámci jedného rodinného rozpočtu kompenzované lacnejším poistením ženy. Dopad na rodinný rozpočet preto nemusí byť v konečnom dôsledku žiaden.

Diskriminácia samoživiteliek

Ak niekto bude novou legislatívou zasiahnutý, budú to samostatne žijúce osoby, napríklad osamelý rodič s dieťaťom. Práve osamelý rodič pritom potrebuje poistenie pre prípad smrti ešte viac, keďže jeho smrťou sa dieťa ocitá v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii, ktorú môže vhodne nastavená poistná suma aspoň trocha zmierniť.

Matiek samoživiteliek je pritom  viac ako otcov samoživiteľov. Ak teda snaha EÚ odstrániť diskrimináciu na niekoho naozaj doľahne, tak na pomerne veľkú skupinu matiek – samoživiteliek, ktoré si za poistnú ochranu priplatia. A európski úradníci si zatiaľ budú mädliť ruky, akí úspešní sú v boji proti diskriminácii.   

Úmrtnostná tabuľka za rok 2010

umrtnostne-tabulky-susr-2010

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *