Utorok 21. január. Meniny má Vincent

Schopnosť domácností splácať úvery sa zhoršuje

Banky Marek Mittaš 26.05.2017 | 00:00 1 Komentár

Dlh prestal predstavovať záťaž a úvery sa považujú za stabilnú súčasť fungujúcej ekonomiky. Ešte v roku 2016 sa však slovenské domácnosti zadlžovali najrýchlejšie v rádiuse strednej a východnej Európy. Na dlh fungujú domácnosti, podniky, aj samotné banky a verejná správa. Dlží prakticky každý každému a tento „dokonalý“ svet požičiavania pomaly začína vyplavovať prvé úskalia v podobe zlyhávania úverov.

Tie môžu vďaka prepletenej úverovej sieti predstavovať dosť veľký problém pre celú spoločnosť, najmä však pre bankový sektor. Ten je zatiaľ v dobrej kondícii, ale aj napriek výbornému stavu ekonomiky podiel zlyhaných úverov domácností rastie. Podľa NBS je to prejavom uvoľňujúcich sa úverových štandardov bánk

K záveru roka mali banky v domácnostiach formou dlhodobých úverov požičané 28,4 miliardy eur. Tento segment predstavuje podľa objemu úverov 65 percent bankovej klientely. Väčšina aktív bánk je teda práve v domácnostiach.

Zdroj grafu: www.euro-area-statistics.org

Banky sa zatiaľ spoliehajú na schopnosť slovenských domácností  svoje dlhodobé úvery aj riadne splácať. No Analýza slovenského finančného sektora, ktorú publikovala Národná banka Slovenska, už poukazuje, že pre banky vysoká expozíciám voči domácnostiam môže potenciálne znamenať problém. „Vývoj v segmente spotrebiteľských úverov indikuje zvýšenú kumuláciu rizík a trendy ešte prehlbuje pokles úrokových marží z retailových úverov, čo núti ich poskytovateľov k  uvoľňovaniu podmienok poskytovania,” píše NBS v analýze. Najviac sa to prejavuje v segmente spotrebiteľských úverov, kde sa popri náraste jednotlivých úverovových prípadov a  predlžovania ich splatnosti, rastie aj podiel zlyhaných úverov.

Za zlyhaný úver sa považuje ten, pri ktorom banka identifikuje znehodnotenie o viac ako 50 percent, alebo ak je dlžník v omeškaní so splácaním viac ako 90 dní. Ročná miera zlyhania spotrebiteľských úverov sa podľa tohto kritéria od roku 2012 viac ako zdvojnásobila. Dochádza k tomu pritom v čase, keď slovenská ekonomika rastie, zamestnanosť klesá a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že situácia na zodpovedné splácanie je najlepšia.

K podobnému javu však už na Slovensku došlo. „Takýto vývoj v sebe nesie znaky kumulácie rizík v rastovej fáze ekonomického cyklu. Rovnaká situácia – rast podielu zlyhaných úverov na pozadí ekonomického rastu – nastala v  slovenskom bankovom sektore aj v rokoch 2006 – 2007, tesne pred vypuknutím krízy,“ približuje Martina Solčányiová hovorkyňa Národnej banky Slovenska.

Nie všetky úvery sú problematické

Pri platobnej disciplíne domácností je rozdiel medzi dlhodobými úvermi na bývanie a spotrebiteľskými úvermi. Podľa Národnej banky Slovenska podiel zlyhaných úverov na bývanie vlani klesol a to na 2,3 percenta. Bez úverov stavebných sporiteľní by to boli dokonca len dve percentá. Čistá miera zlyhania úverov na bývanie sa už viac ako rok významnejšie neodchýlila od nulovej hodnoty.

Na druhej strane podiel zlyhaných spotrebiteľských úverov už viac ako rok rastie. V jesenných mesiacoch minulého roka dosahoval 8,8 percenta. „Indikátory kreditnej kvality poukazujú na zhoršenie v portfóliách pri historicky nízkej nezamestnanosti, historicky najnižších úrokových sadzbách a pri vysokej konkurencii sektora umožňujúcej pomerne jednoduchú konsolidáciu úverov. Zvýšené zlyhávanie úverov už počas dobrých časov naznačuje, že tieto úvery boli poskytnuté pri neprimerane uvoľnených úverových štandardoch,“ upozorňuje M. Solčányiová.

Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo Národná banka Slovenska vstúpila na scénu s opatreniami, ktoré by mali trh spotrebiteľských úverov upokojiť a ozdraviť portfóliá bánk. Slovensko však napriek nárastu problémových úverov nepatrí medzi rizikové krajiny. „Vo všeobecnosti Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s nižším podielom zlyhaných úverov. Jedinou výnimkou je mierny nárast v prípade spotrebiteľských úverov,“ konštatuje Marcel Laznia, analytik Slovenskej bankovej asociácie, no dodáva, že v súčasnosti banky vytvárajú dostatok zdrojov na tvorbu rezerv a na prípadných krytie strát. To zatiaľ vyzerá ako postačujú argument.

Podniky zatiaľ v bezpečí

Okrem domácnosti sú ďalším dôležitým úverovým sektorom pre slovenské banky podniky. Dlhodobé úvery slovenských firiem mali vlani hodnotu 11,2 miliardy eur a čo je jedna štvrtina zo všetkých poskytnutých dlhodobých úverov. Podľa štatistiky NBS sa medziročný rast úverov podnikom sa vlani hýbal blízko úrovne šiestich percent, čo je piata najvyššia hodnota v EÚ.

Zdroj grafu: www.euro-area-statistics.org

„V raste pokračovali najmä úvery malým a stredným podnikom. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa zvýšil podiel investičných úverov. Podiel zlyhaných úverov pokračoval vo svojom poklese,“ hovorí M. Solčányiová. Na rozdiel od domácnosti sa podniková sféra správa podstatne zodpovednejšie..

Podľa analýzy bankového sektora schopnosť podnikov splácať svoje záväzky pokračovala v  miernom raste aj v roku 2016, avšak spomaľujúcim tempom. Podiel zlyhaných úverov v tomto segmente však v priebehu celého minulého roka nepretržite klesal a ku koncu roka dosiahol úroveň 6,5 percenta, čo je hodnota výrazne pod priemerom pokrízového obdobia.

„Priaznivá situácia v podnikovom sektore sa podpísala pod pokles zlyhaných úverov, a to predovšetkým vo forme nižšieho prílevu novozlyhaných úverov ako aj vo forme výraznejšieho presunu zlyhaných úverov do kategórie štandardných úverov,“ uvádza hovorkyňa NBS. Najnižší je tento ukazovateľ v prípade úverov nad jeden milión eur, a naopak kategória od 250-tisíc a do jedného milióna je z hľadiska kreditného rizika najhoršia.

Jedna odpoveď na “Schopnosť domácností splácať úvery sa zhoršuje”

  1. Stanislav píše:

    Ak sa pri súčasných nízkych úrokoch na úveroch a hypotékach prejavuje zhoršená schopnosť splácať tieto záväzky čo sa potom udeje ak sa úroky zvýšia ? A to je fakt ktorý sa dá očakávať. Ako narastú splátky pri zvýšeníúrokov si môžete na doplnenie pozrieť v článku tu : http://www.je­toopeniazoch.sk/co-sa-stane-so-splatkou-hypoteky-ak-uroky-narastu/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *