Piatok 29. mája. Meniny má Vilma

Skôr, ako začnete investovať, mali by ste vedieť, aký investor, vo vzťahu k riziku, ste

Investície Redakcia 22.11.2017 | 00:00 0 Komentárov

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, ako sa stať investorom do podielových fondov. Povedali sme si aj to, aké najčastejšie chyby robia investori pri investovaní do fondov. Pred skutočným štartom je však treba urobiť jeden dôležitý krok. Je nutné zistiť, ako ste schopní znášať investičné riziko, a či naň viete adekvátne reagovať.

Spoznávanie seba ako investora je vždy podmienené hľadaním istých povahových čŕt, ktoré sa pri investovaní prejavujú. Na rozhodovací proces investora totiž okrem racionálneho myslenia vplývajú aj emócie, ktoré vyplývajú z povahových a osobnostných vlastností.

Pomenovaním týchto vlastností má človek možnosť o sebe zistiť doteraz nepoznané a odhaliť tak v sebe nové vzorce správania sa, ktoré mu pomôžu predvídať jeho reakcie v pozícií investora. Poznanie samého seba síce ešte úspech nezaručí, no pri investovaní sa neskôr ukáže ako obrovská výhoda.

Ako zvládnuť emócie

Úspešní profesionálni investori podliehajú rovnakým emóciám ako bežní ľudia. Odlišujú sa však od nich v dvoch základných rozdieloch. Po prvé, poznajú svoje vlastné slabé stránky a dávajú si tak pozor, aby nimi neboli pri svojom rozhodovaní ovplyvnení. Po druhé, sú schopní si svoje nesprávne rozhodnutia priznať dostatočne včas, a tým sa vyhnúť ďalším zbytočným stratám.

To, čím sa jednotliví investori medzi sebou líšia, je vnímanie hodnoty peňazí.  Pri investovaní je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že ak pri aktuálnom poklese investície nedôjde k jej spätnému predaju, investor neutrpí reálnu, ale len účtovnú stratu. K skutočnej finančnej strate však dôjde vtedy, ak sa investor rozhodne investíciu v danom momente predať.

Vďaka tomuto základnému prehľadu je možné zistiť, do ktorej z nasledujúcich troch skupín investorov človek.

Konzervatívny investor

Tento investor hľadá predovšetkým bezpečný zárobok. Nie je tak priaznivcom vysokého rizika. Radšej zarobí menej, ako by mal riskovať straty. Investor tohto typu sa zameriava predovšetkým na investovanie do fondov peňažného trhu, prípadne do dlhopisových fondov, ktoré majú nízke riziko.

Cieľom konzervatívneho investora a jeho investičnej stratégie je:

  • udržať výšku investovaného kapitálu,
  • dosiahnuť v krátkodobom horizonte primeraný zisk, ktorého výška zodpovedá minimálne miere inflácie.

Avšak pre pokrytie inflácie v dlhodobom horizonte je aj určitý podiel akcií v portfóliu konzervatívneho investora vhodný. Jeho výška závisí od investičného horizontu, ktorý si človek stanovil.

Konzervatívna stratégia sa odporúča najmä investorom s averziou k riziku, resp. klientom s kratším investičným horizontom (do 1 roka).

Vyvážený typ investora

Vyvážená investícia je taká, ktorá správne kombinuje cieľ bezpečnej investície prinášajúcej pravidelný a spoľahlivý výnos, a rizikovej investície s potenciálu vyššieho rastu. Vyváženú investíciu možnosť nazvať aj ako „zlatú strednú cestu“. Takýto investor akceptuje strednú úroveň investičného rizika.

Jeho cieľom je:

  • dosiahnutie maximálneho úžitku, ktorý je možné z investície dosiahnuť pri optimálnom riziku,
  • rast hodnoty majetku v strednodobom (1-3 roky), resp. dlhodobom horizonte (3 – 8 rokov)

Dynamický – agresívny investor

Dynamický investor je presným protipólom konzervatívneho. Znamená to, že dočasné poklesy trhu pre neho neznamenajú ohrozenie, ale naopak príležitosť k vstupu na trhy, ktoré sú aktuálne lacné. Jeho hlavnou motiváciou je maximalizácia výnosu, bez ohľadu na výšku rizika. Tento typ investora sa teda vyznačuje veľkým výnosovým apetítom a nízkou averziou k riziku.

Jeho cieľom je:

  • dosiahnuť vysoký zisk z investície aj pri vyššej miere rizika
  • maximalizácia výnosu v dlhodobom horizonte (5 – viac rokov)

Portfólio dynamického investora tvoria predovšetkým akciové fondy, niečo umiestňuje do rizikovejších dlhopisových fondov a časť aj do alternatívnych investícií. Vzhľadom na vysoký podiel akciových fondov vo svojom portfóliu nevylučuje ani možnosť investícií do menej známych spoločností, ktoré môžu priniesť vysoký výnos v podobe dividend a kapitálových ziskov.

Investičný horizont je dlhodobý, preto sa takáto skladba portfólia odporúča investorom, ktorí majú s investovaním do podielových fondov už dlhšie skúsenosti a nepodliehajú panike pri dočasných poklesoch.

Lepšie je sa podceniť

Jednou z možností, ako si zistiť svoj investičný profil a vybrať tak vhodnú investičnú stratégiu, je vyplnenie investičného dotazníka. Pri stanovovaní investičného profilu je ale dôležité sa nepreceniť. Hrozí, že si zvolíme dynamický profil, a pri najbližšom prepade trhu spanikárime, a investíciu opustíme. Je to oveľa horšie, než si vybrať konzervatívny profil a neskôr to prehodnotiť. Často platí, že keď trhy rastú, ľudia majú tendenciu byť viac dynamickejší, než v skutočnosti sú.

ČI: 22/11/2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *