Streda 28. októbra. Meniny má Dobromila

Slováci si viac vážia majetok ako zdravie. Poistenie to dokazuje

Ťažké životné situácie sa objavia znenazdajky. Práve na ich zvládnutie by malo slúžiť poistenie. Slováci tu oproti svetu zaostávajú. Ostávajú preto v krízových životných situáciách nekrytí. Viac ako vlastné zdravie si cenia svoj majetok.

Podľa poistnej asociácie Insurance Europe predpísané poistné pri životnom poistení na Slovensku len mierne prekračuje jedno percento hrubého domáceho produktu. Priemer európskych krajín je pritom 4,4 percenta. A hoci rastie podiel poistených domácností, stále ich je len tretina. Navyše nárast nie je ani tak výsledok rozhodnutia obyvateľov, ale hypotekárneho boomu. Aj to vypovedá o nezodpovednej príprave mnohých Slovákov na ťažšie životné situácie.

Radšej majetok, ako život

„U Slovákov je dlhoročným trendom chrániť si poistením najmä svoj majetok, skôr ako svoje zdravie či život. Potvrdzujú to aj štatistiky našej poisťovne, keď na celkovom predpísanom poistnom sa neživotné poistenie podieľa zhruba 60-64 percentami a životné poistenie zhruba 36-40 percentami,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

„Slováci si v porovnaní so západnými krajinami poisťujú viac svoj majetok ako svoje zdravie. Vo vyspelejších západných krajinách je tento trend skôr opačný, a to 60 percent životné poistenie a 40 percent neživotné poistenie,“ dodáva.

Hoci vidieť trend zvyšovania záujmu o životné poistenie, rast je pomalý. Súvisí to najmä so životnou situáciou Slovákov. Mnohí sú živiteľmi rodín alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade ich úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané.

„Za posledné tri roky stúpol objem novo uzatvorených zmlúv v oblasti rizikového životného poistenia v našej poisťovni o 50 percent,“ hovorí Katarína Kukurová z poisťovne Generali. Je to však stále málo oproti iným krajinám.

Avšak ani čo sa týka neživotného poistenia, príliš nevedieme. „Povedomie Slovákov o potrebe poistenia sa z roka na rok zvyšuje, no percento poistených je stále nižšie ako v susedných štátoch. Na Slovensku má podľa odhadov len približne tretina domácností poistenú svoju nehnuteľnosť alebo domácnosť,“ tvrdí K. Kukurová.

Povinnosti chcú mať čo najlacnejšie

Niektoré poistenia, ako napríklad PZP, sú povinné. Na poistenie bývania tlačia banky, ktoré poskytujú hypotéky. V oboch prípadoch je ide o neživotné poistenie.

„Pri neživotnom poistení sa za posledných desať až 15 rokov zvýšil u obyvateľov Slovenska záujem o poistenie majetku, konkrétne domov, bytov či domácností,“ hovorí o dôsledku tlaku bánk Daniela Michaličová z Komunálnej poisťovne.

„V prípade kúpy nehnuteľnosti formou hypotekárneho úveru je jej poistenie podmienkou zo strany banky,“ ozrejmuje Matej Neumann z poisťovne Union, čo stojí za zvýšeným dopytom pri poistení nehnuteľností. Banka chce mať poistenú nehnuteľnosť, na ktorú má záložné právo, životné poistenie klienta nevyžaduje. Povinný tlak pritom nenúti k zodpovednosti, ale k hľadaniu najlacnejších riešení.

„Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie, rozhodujúca je najmä cena. Podobne pri majetkovom poistení, ak si klient nehnuteľnosť poistiť musí, nezameriava sa na kvalitu poistenia. ale dôležitá je pre neho najmä cena,“ hovorí H. Kanderková a dodáva: „Pri dobrovoľnom poistení, napríklad pri havarijnom poistení klient už zvažuje aj kvalitu služby. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že cena je pre Slovákov dôležitým faktorom pri rozhodovaní o poistení.“

Často máme poistený majetok, ale nie vlastné zdravie. Pritom stačí malý úraz, alebo práceneschopnosť a nekryté príjmy sa môžu stať dôvodom aj na stratu strechy nad hlavou. „Riziko smrti, choroby alebo úrazu vnímajú klienti odlišne ako pri neživotnom poistení, keďže stratené zdravie sa väčšinou za peniaze nedá znovunadobudnúť v pôvodnej kvalite,“ uvádza jeden z dôvodovu H. Kanderková.

„Je zvlášť dôležité, aby mladé rodiny mysleli na zabezpečenie proti finančným problémom v prípade straty jedného z príjmov nielen v dôsledku úmrtia, ale aj v dôsledku vážneho ochorenia alebo v prípade vzniku invalidity,“ zdôrazňuje Jana Kováčová z Generali.

Najmä rodiny s deťmi mávajú pre hypotéku svoj rozpočet veľmi napätý a závislý od príjmu oboch partnerov. Rodina preto zvyčajne pocíti aj krátkodobý výpadok príjmu jedného z partnerov.

Najväčší problém je zlý odhad

Postenia je na Slovensku nielen málo, ale je aj nedostatočné. Najväčší problém je zlý odhad pri nehnuteľnosti a aj pri krytí životných rizík. Rovnako aj  nezáujem o prispôsobenie poistenia.

„Pokiaľ je k dispozícii znalecky posudok, dá sa hodnota prebrať z neho. Ak chýba, je predstava niekedy odlišná od reality. To je aj problém pri starých poistných zmluvách, kde nebola hodnota nehnuteľnosti upravovaná dlhší čas,“ tvrdí M. Neumann. Aj preto je poistenie majetku vhodné aktualizovať raz za tri až päť rokov.

„V posledných rokoch sme zaznamenali isté zmeny v klimatických podmienkach aj na Slovensku, čo dáva predpoklady na zvýšenie rizikovosti živelných udalostí a rovnako sa zvyšuje aj ich frekvencia. Mýtus – mne sa nič nestalo 20 rokov a nestane sa mi nič ďalších 20 rokov – už nemusí platiť,“ vysvetľuje potrebu prispôsobovať poistenie D. Michaličová.

Zodpovedných klientov je stále menšina

Podobná situácia je aj pri životnom postení. Stále mnoho klientov ostáva pri krytiach, ktoré boli dôležité v minulosti a zabúda na nové problémy. Najnovšie štatistiky pritom  hovoria, že situácia sa mení. Napríklad pribúda počet ľudí s psychickými ochoreniami.

Odborné analýzy hovoria, že každý rok zažije napríklad psychickú depresívnu epizódu zhruba jeden človek z 15tich. Podľa odhadov stoja duševné ochorenia až štyri percentá svetového HDP, teda viac ako rakovina, diabetes alebo chronické dýchacie ochorenia dokopy.

„Podľa stupňa ich závažnosti je možné pri depresiách či úzkostných poruchách uznanie invalidity aj nad 40 percent. Aj syndróm vyhorenia je závažnou príčinou vyvolávajúcou iné psychické poruchy, ktoré môžu takisto podmieňovať uznanie invalidity aj nad 40 percent miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,“ hovorí K. Kukurová. Treba na to myslieť aj pri uzatváraní poistenia a jeho priebežnej aktualizácie.

Vnímanie užitočnosti životného poistenia sa mení vzhľadom na vzdelanie. Stále viac klientov si uvedomuje, že štátom poskytovaná kompenzácia v prípade invalidity, dlhodobej PN alebo pri odchode do dôchodku nie sú dostatočné a znamenajú veľký prepad životnej úrovne. V takom prípade sú klienti za poistenie vie aj priplatiť. Stále sú však oproti okolitým krajinám v menšine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial