Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

Slováci stále viac fandia rizikovému životnému poisteniu

Turbulencie na finančnom trhu, pád úrokových sadzieb, vyššia informovanosť klienta aj hypotekárny boom zmenili prostredie životného poistenia na Slovenku. Čoraz viac klientov upriamuje svoju pozornosť na prapôvodný zmysel poistenia –  krytie rizík! 

Zdá sa, že investičné a kapitálové životné poistenie má svoju zlatú éru za sebou. Netvrdia to len skúsenosti finančných agentov, ale aj relevantné štatistiky. Zhodnocovanie peňazí cez poistku sa pre Slovákov stáva čoraz menej atraktívne. Pri poistení chcú jeho základ, krytie možných rizík a ohrození. Tento stav reflektuje aj nedávny prieskum.

„V minulom roku sme pri rizikovom životnom poistení zaznamenali až 70 percent nárast záujmu. Naopak, dopyt po kapitálovom poistení klesol o 30 percent. Nie je to však nijako zarážajúci trend, ľudia si začali postenie znovu spájať s optimálnou ochranou rizík bez povinnej investičnej zložky či skrytých poplatkov,“ hodnotí vývoj Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. 

Práve skryté poplatky, ale aj klesajúce výnosy sú neduživým prírastkom poistení, ktoré mali slúžiť na zhodnotenie úspor. To sa odrazilo na negatívnom vnímaní životného poistenia. Vysvetľuje Miroslav Kriak, oblastný riaditeľ spoločnosti Fincentrum: „Na Slovensku za posledných 25 rokov prebehol vývoj, ktorý štandardne trvá dekády a progres v typoch poistení bol veľmi dynamický. No v súčasnosti zvýšený nárok klientov na informácie o poplatkových štruktúrach odsúva kapitálové poistenia na tretiu koľaj, na druhej sú už investičné životné poistky.“

Chuť Slovákov investovať v rámci poistenia je čoraz menšia. Dôvodom je okrem poplatkov aj výška mesačného poistného, ktoré je potrebné investovať napríklad pri kapitálovom poistení. „Kapitálové životné poistenie poskytuje klientovi síce sporenie a poistenie zároveň, no je cenovo drahšie. Pri dnešnom nízkom garantovanom zhodnotení prostriedkov v týchto produktoch si sporenie vyžaduje stále väčšiu časť zo zaplateného poistného na dosiahnutie cieľovej sumy na konci poistenia,“ hovorí Tomáš Ogrodník, riaditeľ oddelenia životného poistenia UNIQA poisťovňa. To klienti nie sú ochotní akceptovať a tým pádom sa poistenie oproti iným možnostiam zhodnotenia majetku stáva outsiderom.

Svoj podiel viny má aj misselling poistiek

Nižší výnos konzervatívnych portfólií sprevádzal všeobecný pokles úrokových sadzieb na depozitných produktoch. „Najčastejší dôvod nezáujmu klienta o investičné nástroje pramení zo zlej skúsenosti. Často sa stávalo, že v minulosti na základe nesprávne určeného rizikového profilu boli klientom odporúčané produkty, ktorých riziká by neakceptovali, ak by ich poznali,“ hovorí Miroslav Kriak otvorene o negatívach, ktoré často napáchali na klientoch finanční agenti, uzatvárajúci životné poistky ako na páse.

Svoje však urobil aj poklesy trhov, ktoré v investičnom životnom poistení poriadne skresali očakávané výnosy. To prirodzene ubralo na ich atraktivite aj snahe investovať cez poistné produkty. 

Rušiť, alebo nerušiť staré poistky?

Ak hovoríme o menšom význame kapitálového životného poistenia, reč je o aktuálnych poistkách. Pri investičnom životnom poistení treba aj dnes klienta pripraviť na minimálne osemročný investičný horizont. Za posledných desať rokov sa totiž situácia na finančnom trhu výrazne zmenila. Príkladom je zníženie garantovanej technickej úrokovej miery zo šesť na nula percent.

„Preferencie klientov sa zmenili aj napriek tomu, že Slováci sú všeobecne považovaní za konzervatívnych investorov a v minulosti inklinovali skôr ku kapitálovému životnému poisteniu. Pokles úrokových sadzieb na historicky veľmi nízku úroveň je pre celý poistný trh výzvou, keďže výnos 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov sa za posledných 11 rokov znížil z piatich percent na rozmedzie 0,5 – 1,5 percenta,“ hovorí Marek Blaha, riaditeľa odboru životnej siete Allianz – SP. 

Pred veľkou výzvou stoja finanční poradcovia, ktorí plánujú prehodnotenie starších poistných zmlúv. Uzatvorené v dobrom časovom horizonte a s dobrým úročením nemusí byť ani kapitálové životné poistenie zlým riešením. 

Vysvetľuje M. Kriak: „Napríklad v roku 2004 bola technická úroková miera až štyri percentá. Tu pre rodinného poistného agenta prichádza otázka, či sa zaoberať aj staršími zmluvami s úročením, ktoré nie je až tak negatívne. Kapitálové poistenie považujem za prežitok a tomu zodpovedá aj ponuka poisťovní. Dnešná hodnota technickej úrokovej miery nedáva žiadny racionálny argument pre uzatvorenie si novej zmluvy, pri starších zmluvách, ktorú sú úročené 4% a viac, treba návrh agenta na ich zrušenie dôsledne zvážiť.“

Ako poistiť klienta? 

Na rozdiel od investičného či kapitálového poistenia slúži rizikové životné poistenie na udržateľnosť mesačného cashflow väčšiny slovenských domácností. Ešte väčší význam nadobúda pri rodinách, kde príjem jedného partnera výrazne prevyšuje príjem toho druhého, pri domácnostiach, ktoré majú hypotéku a tiež pri SZČO.

„V roku 2014 platilo odvody z minimálneho výpočtového základu vyše 150-tisíc SZČO. Každý z nich, ktorý nemá individuálne úrazové poistenie a tiež individuálne sporenie na dôchodok, sa dnes uberá gréckou cestou, kde si mylne zamieňa svoj obrat so svojím príjmom a žije tak na úkor vlastnej budúcnosť,“ hovorí M. Kriak. Jeho slová potvrdzuje aj zmienený zvýšený záujem o rizikové poistky.

Ľudia si uvedomujú hrozby plynúce z ohrozenia zdravia. Rizikové poistenie je ešte vhodnejším riešením pre klientov, ktorí aktuálne splácajú úvery. Toto poistenie zabezpečí rodinných príbuzných alebo pozostalých v prípade, že poistený zomrie pred splatením celého úveru. „Pri uzavretí rizikového životného poistenia s klesajúcou poistnou sumou je poistné za takúto ochranu ešte prijateľnejšie z pohľadu rodinného rozpočtu, ktorý je výrazne ovplyvnený splátkami úveru,“ dodáva T. Ogrodník.

Z aktuálnej situácie na trhu aj očakávaní klientov teda vyplýva, že poistenie sa stáva najzaujímavejším, ak má vykryť prípadné riziká na ceste životom. Na zhodnocovanie úspor klienti čoraz častejšie preferujú iné formy investícií, ktoré sú podstatne výhodnejšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial