Pondelok 26. októbra. Meniny má Demeter

Slováci za dostatočný dôchodok považujú minimálne 750 eur mesačne

Penzia Peter Apolen 20.07.2020 | 00:00 1 Komentár

Slovenskí dôchodcovia by potrebovali s spokojnému prežívaniu dôchodku sumu aspoň 750 eur mesačne. S reálne vyplácanou penziou je tak dnes spokojná len zhruba štvrtina z nich.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku predstavuje v súčasnosti 484 eur. Ľudia, ktorí ho dostávajú, však sú s touto sumou nespokojní. Vyplýva to z údajov spoločnosti Finax, ktorá realizovala na tému dôchodkov vlastný prieskum. Hoci vzorka respondentov nie je reprezentatívna (165 dôchodcov), z prieskumu vyplývajú zaujímavé výsledky.

Respondenti, ktorý poberajú dôchodok v priemernej výške, uvádzajú, že z neho nemôžu vyžiť. Potrebovali by aspoň dvojnásobok. Penzisti s dôchodkom 558 eur uvádzajú, že by na dôstojný život potrebovali ešte aspoň dvesto eur navyše, teda dovedna 758 eur. Ďalšia skupina, ktorá by potrebovala aspoň o polovicu vyšší dôchodok, hovorí o sume 772 eur. Spokojnosť s penziou vyjadrili len tí, ktorí dostávajú mesačne aspoň 728 eur.

Suma postačujúca s spokojnému životu v seniorskom veku sa teda podľa prieskumu nachádza zhruba okolo úrovne 750 eur. Je to o zhruba 270 eur viac, ako dnešný priemerný reálny dôchodok.

Dokazuje to aj ďalšie zistenie. Len 25 percent dôchodcov je so svojim dôchodkom spokojných. Zvyšok je viac alebo menej nespokojných. Sedem percent uviedlo, že im penzia nepostačuje ani na vykrytie životných potrieb. Až 54 percent dôchodcov by potrebovalo dodatočných dvesto eur. Pozreli sme preto bližšie na to, ako sa k dá dopracovať k sume, ktorá by urobila spokojnou väčšinu slovenských dôchodcov.

Na dôchodok sa treba začať pripravovať čo najskôr

Pre vyplácanie sumy 200 eur mesačne po dobu 20 rokov na dôchodku je potrebné mať na začiatku vyplácania, teda pri odchode do dôchodku, nasporených zhruba 30 tisíc eur. Prepočet ráta aj priebežným zhodnocovaním nasporenej sumy. Znamená to, že časť, ktorá ešte nebola vyplatená, sa bude ďalej zhodnocovať úrokom modelovým úrokom päť percent.

Zostáva ešte vypočítať, ako sa k tejto sume dopracovať. Rozhodujúci vplyv na to má doba sporenia. Ak si vezmeme príklad mladého človeka vo veku 20 rokov, tomu bude po dobu 45 rokov (odchod do dôchodku v 65 rokoch) stačiť mesačne vkladať len 15 eur.

Za túto drobnú sumu si teda bude môcť v dôchodku prilepšiť 200 eurami mesačne. Za 45 rokov si nasporí zhruba 8 000 eur a zvyšok – približne 22 tisíc eur – budú predstavovať úroky.

Prepočet, rovnako ako pri výplatnej fáze, vychádza z predpokladu ročného zhodnotenia o päť percent. Ide výnos, ktorý by mali dlhodobo dosahovať vyvážené investície, teda kombinácia akcií a dlhopisov. Nejde teda o rizikové investície ani o príliš opatrné stratégie.

Ak si človek začne odkladať v 30-tich rokoch života, k sume 30 tisíc eur sa dopracuje pri mesačných vkladoch 26 eur. Pri dobe sporenia len 20 rokov (začiatok sporenia až v 45 rokoch) si však bude musieť na cieľovú sumu mesačne odkladať až 73 eur.

Ako z prehľadu vidno, čas sporenia je pre celkovú výšku výnosu rozhodujúci. Aj za zanedbateľný mesačný vklad sa mladý človek môže dopracovať k dôchodku, ktorý dnešní penzisti považujú za dostatočný. (pre ideálny prepočet by bolo ešte potrebné zohľadniť infláciu, pretože dnešných 200 eur má vyššiu hodnotu o rovnaká suma v budúcnosti).

*predpokladaný ročný výnos 5 %

Čo ovplyvňuje výšku dôchodku?

Ako vyplýva za nasledujúceho grafu, väčšia dôchodcov na Slovensku poberá penziu do 550 eur. Modrá farba vyjadruje údaje respondentov prieskum a oranžová krivka predstavuje odhadovaný priemer za slovenskú populáciu.

Výška dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov. Čím dlhšie človek pracuje a platí odvody do Sociálnej poisťovne, tým vyšší dôchodok má.

Ďalšou veličinou, ktorá určuje sumu dôchodku, je výška mzdy. Tá totiž ovplyvňuje aj výšku dôchodkových odvodov. Platí, že ľudia, ktorí počas života vykonávali kvalifikovanejšiu a odbornejšiu prácu, dostávali vyššiu mzdu a majú tak dnes vyššie dôchodky.

Typ práce a výšku mzdy priamo úmerne ovplyvňuje dosiahnuté vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia tak majú takmer dvojnásobný dôchodok ako ľudia so základným vzdelaním.

Aj z toho vyplýva tvrdenie, že najlepšia investícia človeka je do vzdelania. Či už ide o vysokú školu, alebo priebežné si udržiavanie kvalifikácie, vzdelanie umožňuje zarábať viac, zvyšuje kvalitu života a je aj predpokladom vyššieho dôchodku.

Dôchodok znamená zníženie životného štandardu

Finax sa v prieskume pýtal aj na to, ako sa dôchodcom zmenil ich životný štandard, po skončení ich pracovného života a prechode na penziu. Až 61 percent z nich uviedlo, že ich životný štandard klesol. Len penzisti s dôchodkom viac ako 692 eur uviedli, že ich životná úroveň je plus mínus rovnaká.

O príprave na dôchodok svedčí aj to, či majú penzisti popri dôchodku aj iný príjem. Ide napríklad o príjem z prenájmu, investícií, podnikania, či zamestnania. Ide o želanú situáciu, keď sa dôchodca nespolieha len jeden zdroj príjmu a je tak viac nezávislý. Až 26 percent ľudí uviedlo, že si k dôchodku od Sociálnej poisťovne finančne prilepšuje.

Číslo však môže byť mierne skreslené, pretože prieskumu sa zúčastňovali ľudia zaujímajúci sa o finančné investícií. Dá sa preto predpokladať, že vo všeobecnej populácií má vedľajší príjem len malá časť dôchodcov.

 

Dôchodky – nedoriešená otázka

Čísla prieskumu dokazujú, že téma dôchodkov je na Slovensku stále nedoriešená. Nie je uspokojivé, ak človek po celoživotnom pracovnom snažení nemá dostatok peňazí na dôstojný život. Nie je to však krátkodobý problém. Nemá teda aj žiadne zázračné riešenie.

Jedinou možnosťou je individuálna dlhodobá príprava na dôchodok. Už mladí ľudia by mali myslieť na to, že ich pracovná aktivita sa jedného dňa skončí a oni budú odkázaní na penziu.

„Žiaľ, mladí ľudia si nedokážu predstaviť samých seba v pozícii dôchodcov. Žijú život tu a teraz a čo bude na dôchodku ich netrápi. Chceme ich preto varovať, že pokiaľ si nezačnú sporiť na dôchodok už dnes, s istotou dopadnú horšie ako súčasní dôchodcovia,“ hovorí Juraj Hrbatý, generálny spoločnosti Finax. Pripomína, že štát bude mať o 30 či 40 rokov, kedy bude mať každý tretí Slovák viac ako 64 rokov, s výplatou dôchodkov ešte väčší problém ako dnes.

Mladí ľudia by sa preto mali dostatočne vzdelávať, aby dostali dobré zamestnanie a mali dobre platenú prácu. Zároveň by si mali odkladať bokom čo najviac a dostatočne včas. Čas je totiž pri finančných investíciách rozhodujúci faktor.

Pripravujete sa finančne na dôchodok?

View Results

Loading ... Loading ...
Zdroj grafov: finax.eu

Jedna odpoveď na “Slováci za dostatočný dôchodok považujú minimálne 750 eur mesačne”

  1. roberto.75 píše:

    750 eur je možno dosť pre toho, kto dostáva 400 eur… ale ten kto dnes zarába 2 000 eur dôchodok 750 eur asi nepoteší

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial