Nedeľa 09. decembra. Meniny má Izabela

Slovenská prax spoluvlastníctva cenných papierov je tŕňom v oku ECB

Investície Peter Apolen 29.11.2017 | 00:00 1 Komentár

Na Slovensku je možné v dedičskom konaní rozdeliť vlastníctvo jedného cenného papiera medzi viacerých dedičov. Vlastnia tak len určitý podiel na dedenej akcii, či dlhopise. Ide o európsky unikát a ECB požaduje, aby Slovensko svoju prax normalizovalo v súlade s európskymi podmienkami.

K vzniku podielového spoluvlastníctva cenných papierov najčastejšie dochádza počas dedičského konania alebo v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Môže k nemu ale dôjsť aj na základe kúpnej zmluvy, či zmluvy o darovaní cenných papierov. Jedna akcia, alebo dlhopis sa tak rozdelia na podiely vedené na účtoch rôznych majiteľov.

Jedna akcia na tisíc kúskov

Každý spoluvlastník má potom na svojom účte evidovaný podiel zo zaknihovaných cenných papierov, ktorý je určený zlomkom. Podľa štatistík Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP) je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve evidovaných 6 198 kusov zaknihovaných cenných papierov. Tie sú rozdelené až na 15 557 podielov. Veľkosť evidovaných spoluvlastníckych podielov sa pohybuje v rozmedzí od 1/2 až po 1/10 000.

Najčastejšie ide o akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie, ale aj o družstevné podielnické listy, alebo dlhopisy FNM.

Na toto slovenské špecifikum poukázala harmonizácia kapitálových trhov Európskej únie presadzovaná cez systém Target 2-Securities (T2S). Európske trhy mali byť zharmonizované už v čase vstupu do tohto systému, teda v prípade Slovenska do februára tohto roku. „ECB nestanovila konkrétny termín na zosúladenie, takže momentálne závisí od národného trhu, kedy sa dohodne na riešení,“ uvádza obchodná riaditeľka CDSP Dagmar Kopuncová.

Ako to funguje v zahraničí

V krajinách s podobným spôsobom držby cenných papierov ako na Slovensku, sa zdedené cenné papiere nedelia na spoluvlastnícke podiely. Napríklad v Slovinsku, „ak sú súčasťou dedičského konania fyzické osoby, jednotlivé akcie nie je možné deliť. Ak sa napríklad delia štyri kusy akcií medzi troch dedičov, každému dedičovi sa na účet pripíše jedna akcia a posledný cenný papier, pokiaľ sa dedičia nedohodnú, zostáva na účte zomrelého,“ konštatuje D. Kopuncová.

Ani v Rumunsku nie sú na základe domácej legislatívy akcie deliteľné. Finančné inštrumenty, ktoré spoločne vlastnia dve alebo viac osôb, sú evidované na účte, ktorý je v spoluvlastníctve týchto osôb. Ak je viacero dedičov, práva k finančným nástrojom môžu títo dedičia vykonávať spoločne, alebo ich môže vykonávať spoločný zástupca. Ak sa dedičia rozhodnú rozdeliť si finančné nástroje medzi seba, môže to byť len v celých kusoch.

Nevýhody súčasného stavu

Navrhnúť riešenie problematickej evidencie spoluvlastníckych podielov zaknihovaných cenných papierov by mala pracovná skupina, ktorej členmi budú zástupcovia CDCP, NBS, Ministerstva financií SR a Ministerstva spravodlivosti SR.

Centrálny depozitár však upozorňuje, že k náprave tohto stavu by mohli prispieť aj samotní spoluvlastníci cenných papierov, pre ktorých je súčasný spôsob vlastnenia cenných papierov rozdelených na podiely nevýhodné.

„K spoločne podielovo vlastnenému cennému papieru si môže každý spoluvlastník uplatňovať vlastnícke právo len v podiele, ktorý je určený zlomkom. Akékoľvek nakladanie s takýmito cennými papiermi je preto veľmi komplikované a vyžaduje si zainteresovanosť všetkých spoluvlastníkov,“ konštatuje Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP.

„Takáto prax delenia spôsobuje v praxi viac problémov než výhod. Výsledkom je v praxi znemožnenie následného nakladania so zdedenými cennými papiermi,“ dodáva riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Róbert Kopál. V dôsledku toho dochádza aj k celkovému zníženiu atraktivity takýchto cenných papierov. Potenciálni kupujúci o ne nemajú záujem.

V záujme potenciálnych spoluvlastníkov cenných papierov by teda malo byť, aby sa s ostatnými spoluvlastníkmi vysporiadali a cenné papiere sa nedelili.

Jedna odpoveď na “Slovenská prax spoluvlastníctva cenných papierov je tŕňom v oku ECB”

  1. Igor píše:

    Je to vyslovená hlúposť deliť jednu akciu alebo dlhopis na viac podielov. Takýto cenný papier je potom nepredajný. Malo by sa to zastaviť a nejako legislatívne upraviť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *