Sobota 15. augusta. Meniny má Marcela

Slovenské poisťovne dokážu preplatiť aj liečbu v zahraničí

Slovensko nepatrí k lídrom vo výskume, nových trendoch a technológiách v oblasti zdravotnej starostlivosti. Preto sa pri diagnostikovaní závažného ochorenia mnoho pacientov obracia do sveta, kde sú liečivá, postupy, či technika na vyššej úrovni. Financovať takúto liečbu môže pomôcť aj poistenie.

O liečbu v zahraničí je potrebné požiadať

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska a tak isto na základe Európskeho zdravotného preukazu aj v krajinách Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo na Islande. Avšak preukaz  akceptujú len vo verejných zdravotníckych zariadeniach a iba na nevyhnutné ošetrenie.

Pri plánovanej liečbe je situácia iná, Európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí. Aj v takomto prípade však možno žiadať liečbu v zahraničí od svojej zdravotnej poisťovne.

„Podľa § 9b ods. 10 zákonu č.580/2004 Z. z má poistenec nárok na úhradu  nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne, ak ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte, na ktorú príslušná zdravotná poisťovňa udelila súhlas,“ hovorí  Matej Neumann z Union poisťovne.

Na to, aby ste teda získali financovanie drahej pokrokovej liečby bude potrebné podať v poisťovni žiadosť. Nie je pritom rozdiel, v akej zdravotnej poisťovni ste, žiadosť môžete podať v každej.

Rozhodujú poisťovne

Podať žiadosť na liečbu v zahraničí si môže každý pacient. Avšak ak sú postupy, či liečba totožné s našimi, poisťovňa žiadosť nechváli. Vyšší komfort alebo lepšia starostlivosť nie sú dôvodom.

„Je predovšetkým potrebné preukázať, že dané ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku. Navrhovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou sa na Slovensku nevykonávajú, boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v cudzine sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu, alebo si vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v SR a podobne,“ upresňuje podmienky Zuzana Štukovská z VšZP.

O liečbe v zahraničí sa teda nemôže rozhodnúť samotný pacient ale procedúra a jej prínos musia byť posúdené špecialistom.

„Žiadosť musí obsahovať rozsah a odôvodnenie potreby plánovanej zdravotnej starostlivosti. Potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v cudzine klinickým pracoviskom príslušného špecializačného odboru. Výpočet predpokladaných nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine vypracovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v cudzine, kde sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť a potvrdenie o možnom prijatí poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine po kladnom rozhodnutí zdravotnej poisťovne,“ hovorí M. Neumann.

„Pokiaľ poistenec vycestuje za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu EÚ bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne, náklady za poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti zaplatí poistenec. Ak sú splnené podmienky pre schválenie liečby, môže poistenec požiadať o dodatočný súhlas s úhradou nákladov najneskôr do jedného roka odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti. O dodatočnom schválení rozhodne zdravotná poisťovňa,“ uzatvára M. Neumann.

Ročne schvália stovky žiadostí

Nejde o jednoduchý proces a kompletizovanie žiadosti s vyjadreniami všetkých zúčastnených zaberie značný čas. Boj to nie je márny. Dokazujú to aj čísla. „VšZP v minulom roku schválila 926 žiadostí o udelenie súhlasu na liečbu v cudzine, z nich dve žiadosti boli schválené do cudziny mimo EÚ,“ hovorí Z. Štukovská. „Medzi najčastejšie schvaľované výkony patrí výkon asistovanej reprodukcie v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, liečba gama nožom a kybernetickým nožom, protónová liečba a neurochirurgické zákroky,“ dodáva.

M. Neumann už operuje s tohoročnými číslami: „V tomto roku sme schválili plánovanú liečbu v cudzine 42 poistencom.“

Matej Štepianský z poisťovne Dôvera čísla neuviedol, no vysvetlil: „Cezhraničné výkony nie sú nezvyčajné. Hradíme prípady keď sa zdravotná starostlivosť u nás neposkytuje, napríklad. transplantácie pečene od živých darcov sa našim poistencom vykonávajú v nemeckom Essene, transplantácie pľúc v Prahe.“

Na výsledok schvaľovacieho procesu pritom netreba čakať dlho. „Zdravotná poisťovňa pri posudzovaní žiadostí vyhodnocuje medicínske kritériá, indikácie a zákonom predpísané náležitosti. Dĺžku schvaľovacieho procesu určuje zákon a  je stanovená na 15 pracovných dní v prípade prijatia kompletnej žiadosti,“ hovorí Z. Štukovská.

Komerčné poistenie ťahá za kratší koniec

Komerčné poisťovne poskytujú cestovné poistenie, ktoré kryje akútnu lekársku starostlivosť v zahraničí. V otázke poistenia liečby v zahraničí je ponuka skromnejšia.

„V minulosti sme ponúkali produkt, ktorý kryl nadštandardnú liečbu v zahraničí, v roku 2012 sme ho však stiahli z ponuky, pretože klienti neboli v tom čase pripravení na to, že takéto poistenie nie je lacné,“ hovorí Beata Lipšicová  z poisťovne UNIQA, avšak dodáva, že trh sa už zmenil: „V súčasnosti analyzujeme možnosti pre komplexný produkt zdravotného poistenia, ktorý by kryl aj liečbu v zahraničí.“

Svoj produkt komerčného poistenia zahraničnej liečby ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa.  „Je možné vybrať si poistenie, ktoré v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach. Klient v prípade ochorenia získa vypracovanie štruktúrovaného odborného lekárskeho posudku od svetovo uznávaného špecialistu na danú diagnózu a odporučenie najvhodnejšej liečby, následne mu poisťovňa nájde vyhovujúcich lekárov a najvhodnejšie liečebné centrá po celom svete a umožní mu vybrať si miesto liečby,“ hovorí Helena Kanderková z poisťovne.

Toto poistenie dáva možnosť klientom využiť lekárske postupy vo svetových špecializovaných zariadeniach pre závažné diagnózy ako liečba zhubného nádoru, leukémie, premalígnych zmien v bunkách a ďalšie.  Kryje aj unikátnu protónovú liečbu onkologických ochorení, ktorá sa vykonáva v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach vo svete. Ide však o poistenie. Znamená to teda, že človek musí byť pri jeho uzatváraní zdravý. Poistenie neslúži na úhradu už existujúcich ochorení.

„V poslednom období sme riešili prípad, keď bola klientovi s rakovinou ponúknutá liečba v zahraničí. Z troch ponúknutých zariadení v Anglicku, Holandsku, Španielsku si klient vybral Holandsko, kde absolvoval časť liečby a chemoterapie. V inom prípade sme klientke, takisto s rakovinou uhradili liečbu, konzultácie, cestovné a ubytovacie náklady pre ňu a pre doprovod v špecializovanom zdravotníckom zariadení v USA,“ hovorí H. Kanderková.

Peniaze zo životného poistenia

Aj v prípade, že vám zdravotná poisťovňa liečbu v zahraničí neodsúhlasí, alebo nemáte špecializované komerčné poistenie, môžete na liečbu využiť plnenie z dobre nastavenej životnej poistky. Použitie týchto peňazí nie je potrebné dokladovať a nevyžadujú sa teda žiadne potvrdenia ani žiadosti.

„Poistné plnenie z poistenia závažných ochorení, na ktoré sa vzťahuje poistné plnenie, môžu klienti použiť nielen na lieky, zdravotné pomôcky alebo ozdravné pobyty, ale napríklad aj na experimentálnu liečbu v zahraničí, pričom nám spätne nemusí nič dokladovať,“ hovorí  Mgr. Katarína Kukurová z Generali.

Tak isto je možné v rámci životného poistenia využiť možnosť konzultovať svoju diagnózu so odborníkom v oblasti medicíny.

„V rámci životného poistenia je možné využiť  rozšírenú asistenčnú službu, ktorá okrem iného zabezpečí a uhradí poskytnutie druhého lekárskeho názoru na diagnózu od svetového odborníka. Poisťovňa preplatí poskytnutie druhého lekárskeho názoru vo forme lekárskej správy od odborníka z oblasti medicíny a podľa zadania poisteného aj preklad lekárskej správy do slovenského jazyka,“ dodáva B. Lipšicová.

Takýto posudok môže byť tiež podporou pre rozhodnutie zdravotnej poisťovne o udelení cezhraničnej liečby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial