Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

SLOVSEFF: Bytové domy si môžu výhodne požičať na zateplenie

Bytového domy, priemyselné firmy i spoločnosti zamerané obnoviteľné zdroje energie si môžu výhodne požičať až 2,5 milióna eur. Úverovú linku od Európskej banky pre obnovu a rozvoj distribuujú štyri komerčné banky. Atraktívnosť dodávajú programu nenávratné stimulačné platby až do 15% objemu úveru.

Program SLOVSEFF píše svoju druhú kapitolu. V prvom kole vyčlenil EBOR 60 miliónov eur, ktoré sa vyčerpali už na 92%. Až 250 úverov získali bytové domy, 26 úverov priemyselné podniky a v 7 prípadoch išlo o pôžičky na obnoviteľné zdroje energie. Pre vysoký záujem je v druhom kole pripravených až 90 miliónov eur, z toho 20% je vyčlenených pre priemyselné firmy. Úvery budú ponúkať VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a Dexia. EBOR plánuje prizvať ďalšie dve banky.

Aké sú výhody úveru?

 • Väčším lákadlom ako úroková sadzba už od 1,5% je dotácia až do 15% z čerpaných prostriedkov od Medzinárodného fondu na odstránenie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF). Podmienkou je úspešná realizácia projektu a preukázateľná energetická úspora. (Pri bytových domoch bude vyplatená dotácia 10% z objemu úveru, ak dosiahnutá úroveň energetických úspor je menej ako 25% a 15% z objemu úveru, ak dosiahnutá úroveň energetických úspor je viac ako 25%).
 • Výhodou pre žiadateľov je aj bezplatná technická asistencia vrátane vypracovania energetického auditu, ktoré zabezpečí projektový konzultant spoločnosť ENVIROS.
 • Úver je v rozpätí od 20 tisíc do 2,5 milióna eur.

Aké sú obmedzenia programu SLOVSEFF?

 • Program SLOVSEFF nie je možné kombinovať s financovaním zo štrukturálnych fondov, keďže hlavným prispievateľom je tiež EÚ.
 • Program SLOVSEFF je však možné kombinovať so Štátnym fondom rozvoja bývania, ktorý je financovaný z prostriedkov Slovenskej republiky.
 • O úver sa môžu uchádzať aj bytové spoločenstvá, ktoré už v minulosti realizovali energeticky efektívne opatrenia. Aktivity, ktoré chcú financovať z úveru, však musia priniesť minimálne 15%-nú úsporu energie.

Kde sa dá dosiahnuť energetická efektívnosť?

 • Zlepšenie tepelnej ochrany budov, bytových domov, bytoviek, panelákov.
 • Výmena okien.
 • Využitie alternatívnych zdrojov energie v budovách.
 • Výmena vykurovacích telies, efektívnejšie vykurovacie telesá hydraulické.
 • Vyregulovanie vykurovacieho systému.
 • Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie.
 • Ekvitermická regulácia (regulácia teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty).
 • Izolácia rozvodov energie v budove (zdroj: Dexia banka).

Aké sú podmienky čerpania úveru?

Program SLOVSEFF II má trvať dva roky, banky však počítajú s tým, že vysoký záujem spôsobí vyčerpanie úverovej linky oveľa skôr. Vedúci oddelenia firemných úverov Slovenskej sporiteľne Andrej Mikloš radí: Vzhľadom na limitovaný objem zdrojov v úverovej linke (15 mil. eur pre každú zo zúčastnených bánk) a veľký záujem o tento typ financovania, klienti, ktorých projekty a žiadosti sú kvalitne pripravené, ktorí majú svoj investičný zámer takpovediac hotový na realizáciu, sú určite vo výhode.“

Zároveň je podľa neho vhodné myslieť na komplexnú rekonštrukciu: „Našim odporúčaním, resp. radou pre klientov je taktiež realizácia širšieho balíku opatrení súvisiacich s energetickými úsporami, to znamená riešiť zateplenie bytového domu čo najkomplexnejšie – počínajúc výmenou okien, zateplením fasády domu, strechy, suterénu. Výplata grantu sa totiž viaže na dosiahnutú mieru energetických úspor – čím vyššie percento úspor, tým vyšší grant.“

Michal Fúrik z Dexia banky radí využiť úver aj v kombinácii s ďalšími výhodnými alternatívami: "V rámci programu SLOVSEFF II Európska banka pre obnovu a rozvoj kladie dôraz na komplexnú obnovu bytových domov, tzn. pokiaľ možno čo najviac energeticky efektívnych opatrení (napr. komplexné zateplenie bytového domu s výmenou okien, prípadne aj s reguláciou kúrenia). Komplexné projekty majú zároveň vyššiu šancu na získanie maximálneho grantu (15 % z objemu úveru) z dôvodu realizácie vyššej energetickej úspory. Odporúčame žiadateľom, aby zavčasu pred podaním žiadosti kontaktovali odborný personál Dexia banky. Obchodní manažéri Dexia banky pomôžu uchádzačovi pripraviť žiadosť tak, aby mal šancu zo štátnej podpory dosiahnuť optimálny prospech."

Hoci peniaze pochádzajú od EBORu, podmienky poskytovania úveru .si určuje každá zo zapojených komerčných bánk a to platí aj pre úrokovú mieru. Vysvetľuje hovorca Tatra banky Boris Gandel: „Výška úrokovej sadzby závisí od typu úrokovej sadzby, čiže od toho, či si klient vyberie pohyblivú alebo fixnú sadzbu. Väčšina splátkových úverov pre správcov a SVB (spoločenstvo vlastníkov bytov) má fixnú úrokovú sadzbu a spláca úver anuitnou formou. Všeobecne sa úroková sadzba pohybuje od 4,00% – 7,00% p.a. (v závislosti od lehoty splatnosti úveru ako aj od doby fixácie úrokovej sadzby).“

Andrej Mikloš zo Slovenskej sporiteľne dodáva: "Základné podmienky úveru – úroková miera, splatnosť, či zabezpečenie sú stanovené rovnako ako pri štandardných komerčných úveroch na obnovu a rekonštrukciu bytových domov. Úroková miera sa pohybuje v priemere od 3,00 % p .a., v závislosti od ratingu klienta. Doba splatnosti týchto úverov je od 5 do 20 rokov. Zabezpečenie je vo forme povinného poistenia bytového domu (v prípade poistnej udalosti je poistné vyplatené banke) a v blokácií finančných prostriedkov vo výške trojmesačnej splátky istiny a úrokov, pričom táto suma je klientovi poskytnutá vo forme povoleného prečerpania."

Michal Fúrik z Dexia banky zdôrazňuje, že sadzba je individuálna: "Úroková sadzba je pri týchto úveroch stanovená individuálne na základe bonity klienta, pri splatnosti úverov do 10 rokov sa pohybuje: od 3,015 % p.a. Úrokové rozpätie pri úveroch do 10 rokov sa pohybuje od 2,32 % p.a. a závisí hlavne od bonity klienta."

 

Tatra banka

VÚB

Slovenská sporiteľňa

Dexia

Úroková sadzba

4-7%

5-6%

od 3%

od 2,32%

Doba splatnosti

max. 20 rokov

10-15 rokov

5-20 rokov

 max. 20 rokov

Požadované zabezpečenie

Bianko zmenka.

Bez zabezpečenia (v tomto prípade úverová zmluva obsahuje zmluvnú pokutu),

Záložné právo k pohľadávam (fond údržby a opráv) – nie na nehnuteľný majetok.

Záložné právo k pohľadávkam z účtu opráv a poistnej zmluvy. Notárska zápisnica.

Povinné poistenie bytového domu (v prípade poistnej udalosti je poistné vyplatené banke) a v blokácií finančných prostriedkov vo výške trojmesačnej splátky istiny a úrokov, pričom táto suma je klientovi poskytnutá vo forme povoleného prečerpania.

Zabezpečenie je stanovené individuálne. Základnou formou zabezpečenia úveru je postúpenie pohľadávok z fondu opráv. Povinné zabezpečenie úveru: Zákonné ručenie vlastníkov bytov. Zabezpečovacie postúpenie pohľadávok z fondu opráv Vinkulácia poistenia bytového domu, na ktorého obnovu je poskytovaný úver. Vinkulácia poistenia bytového domu sa vyžaduje iba v prípade, ak klient má už uzatvorenú poistnú zmluvu. Blokácia 1 mesačnej splátky na účte fondu opráv klienta. Splátka zostane blokovaná počas celej doby trvania úverového vzťahu.

Kde o úver požiadať

Vo firemných centrách (klienta nasmerujú v pobočkách)

Vo firemných pobočkách.

Sieť obchodných miest a vo firemných centrách.

V ktorejkoľvek pobočke. Zamestnanec pobočky poskytne základné informácie a následne kontaktuje obchodného manažéra, resp. obchodné centrum, ktoré ďalej zabezpečuje všetky potrebné činnosti a komunikáciu ohľadom prípravy úveru.

Aký spôsob kúrenia využívate?

View Results

Loading ... Loading ...

3 odpovede na “SLOVSEFF: Bytové domy si môžu výhodne požičať na zateplenie”

 1. Mr wood píše:

  Ste naozaj potrebujú finančnú pomoc vo forme pôžičky alebo akéhokoľvek
  Pomoc, ako kontaktovať famourwheel09@gmail.com

 2. wheel píše:

  Ben je echt behoefte aan een financiële steun in de vorm van een lening of enige vorm van
  helpen, neem dan contact famourwheel09@gmail.com

 3. Mr wood píše:

  Ste naozaj potrebujú finančnú pomoc vo forme pôžičky alebo akéhokoľvek
  Pomoc, ako kontaktovať famourwheel09@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *