Nedeľa 01. novembra. Meniny má Denisa

Smernica PSD2 prinesie inovácie najmä v platobných službách, retaile a úveroch

podielové fondy
Banky 20.02.2018 | 00:00 0 Komentárov

Niektoré banky zobrali smernicu PSD2 len ako hrozbu. Prispôsobili sa jej len ako nevyhnutnej regulácii, ale nepostavili na nej svoje stratégie. Práve tieto banky sú pritom najviac zraniteľné zo strany fintech firiem. Klienti totiž inovácie vyžadujú a sú ochotní kvôli tomu zmeniť i poskytovateľa finančných služieb.

Smernica PSD2 otvorila začiatkom januára bankový trh na Slovensku a vo väčšine európskych krajín fintech spoločnostiam a ďalším tretím stranám. Analytici a médiá to často označovali ako prelomovú udalosť, ktorá prinesie rozsiahle a nezvratné zmeny na trhu s finančnými službami. Spoločnosť Deloitte preto realizovala prieskum postoja európskych bánk k novej smernici medzi 90 bankami Európskej únie.

Štúdia zamerala na to, ako sa bankový sektor strednej a východnej Európy pripravuje na novú éru „otvoreného bankovníctva“, ako aj na pripravenosť klientov bánk krajín strednej a východnej Európy na PSD2. Analyzovali sa ich preferencie v oblasti digitálneho bankovníctva a pripravenosť prijať nové, inovatívne služby, ktoré sa vďaka smernici môžu rozvinúť.

Vyzývatelia a minimalisti

Závery sú do istej miery prekvapujúce. Z prieskumu vyšlo, že banky v regióne strednej a východnej Európy sú vo svojej stratégii, aké inovácie priniesť na trh, menej ambiciózne ako ich súpútnici v západnej Európe. V regióne strednej a východnej Európy sa vytvorili dve výrazne odlišné skupiny bánk:

– „Vyzývatelia“ – reprezentovaní veľkými univerzálnymi bankami – sú ako hráči najviac otvorení príležitostiam, ktoré PSD2 ponúka. Väčšina do svojich stratégií už zahrnula participatívnu spoluprácu s ďalšími subjektmi.

– „Minimalisti“ – typicky stredne veľké a menšie banky, ktoré často zaujímajú skôr defenzívny postoj. Ich cieľom je najmä vyhovieť novej regulácii, no bez stratégie, ako ju využiť vo svoj prospech.

Významné percento západoeurópskych bánk naproti tomu uplatňuje ofenzívnu stratégiu. Snažia sa využiť PSD2 na získanie väčšieho podielu na trhu. Pre banky by mala smernica predstavovať jasnú výzvu, aby sa proaktívne zamerali na svoju digitálnu transformáciu. Vďaka doteraz uzavretému a vysoko regulovanému bankovému ekosystému stáli finančné služby zatiaľ mimo hlavný prúd inovatívnych digitálnych služieb ponúkaných rýchlo rastúcim e-commerce a fintech sektorom, zdôrazňuje Peter Longauer, partner spoločnosti Deloitte a bankový špecialista.

Využitie je v retaile, platobných službách a úveroch

Očakáva sa, že smernica PSD2 bude mať najväčší vplyv na tieto tri oblasti: retailové bankovníctvo, platobné služby a spotrebiteľské úvery. Mnoho bánk už teraz zvažuje spoluprácu s fintech spoločnosťami. Aj niektoré banky v regióne strednej a východnej Európy deklarovali v prieskumu zvýšený záujem o partnerstvo s fintech hráčmi či inými tretími stranami. Podobne, ako západoeurópske banky, očakávajú, že PSD2 bude mať najväčší vplyv na retailový a SME segment. Za kľúčové príležitosti považujú oblasť platobných služieb a spotrebiteľské úvery. No v regióne je aj veľký počet bánk, ktoré sa k zmenám nestavajú dostatočne aktívne.

Amazon a Google

Vo všeobecnosti majú väčšie obavy z nástupu fintech spoločností ako západoeurópske banky. Naopak tie sa cítia sebavedomo. Domnievajú sa, že sú to práve ony, ktoré majú najvýhodnejšiu pozíciu, aby profitovali z výhod ponúkaných novou smernicou. Prieskum ukázal, že veľké technologické spoločnosti, ako je Google či Amazon, aj napriek ich preukázateľnej schopnosti zavádzať inovatívne platobné riešenia, nie sú príliš vnímané ako konkurencia.

Isté zaostávanie bánk strednej a východnej Európy však spôsobujú aj rozdiely medzi krajinami v regióne. Sformovali sa tu dve veľmi odlišné skupiny: kým v Rumunsku a Bulharsku je podiel digitálnych bankových kanálov v priemere stále pod hranicou 20 percent, na rozvinutejších trhoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska už dosahujú digitálne kanály podiel až 70 percent.

Nevyužitá príležitosť

Viac ako 11 miliónov zákazníkov v strednej a východnej Európe preto naďalej využíva služby pobočiek, či internetového bankovníctva aj napriek vysokej penetrácii internetu a smart telefónov v jednotlivých krajinách. Ide o používateľov, ktorí by radi uprednostnili bankové činnosti online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, no sú nútení využiť pobočku alebo internetové bankovníctvo, pretože mnohé transakcie zatiaľ neboli bankami digitalizované, alebo nie sú v aplikácii mobilného bankovníctva podporované.

To predstavuje príležitosť práve pre schopné fintech firmy. Tie dokážu so zákazníkmi nadviazať priamy a efektívnejší vzťah. Až 42 percent klientov bánk v našom regióne preferuje multikanálovú alebo digitálnu komunikáciu. Dokonca to uviedli ako jeden z piatich dôvodov, pre ktorý prešli k inému poskytovateľovi finančných služieb s modernejšou ponuku digitálnych služieb.

Až 35 percent bankových klientov v stredo- a východoeurópskych krajinách uviedlo, že by im nevadilo zdieľať informácie o svojich účtoch s iným finančným subjektom výmenou za ponuku inovatívnych online služieb. Klienti by boli ochotní zdieľať dáta o účte výmenou za prísľub personalizovanej ponuky (napr. úveru), ak by to pozitívne ovplyvnilo cenu produktu alebo služby (napr. kreditné skóre).Ochota zdieľať dáta s nebankovými subjektami však klesá a najnižšia je pri technologických firmách.

Výsledky až o niekoľko rokov

Hoci má smernica PSD2 má pre bankový trh jednoznačne pozitívny dopad, jej prijatie bude predstavovať dlhodobý proces. „Neočakáva sa, že by PSD2 znamenala okamžitý „veľký tresk“ v sektore finančných služieb. Jej trhový dopad bude skôr postupný, ale nezvratný. Agilní hráči s ambíciou profitovať z možností ponúkaných smernicou budú musieť investovať do budovania dôvery a všeobecného povedomia klientov o výhodách nových služieb, aby mohli ponúkané trhové príležitosti využiť,“ vysvetľuje Petr Brich, riaditeľ PSD2 programu spoločnosti Deloitte Central Europe.

Väčšina bánk v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v západnej Európe očakáva, že najväčší vplyv PSD2 pocítime za jeden až tri roky. Niektoré západoeurópske banky sú optimistickejšie a očakávajú, že vplyv bude viditeľný už počas prvého roka, a to vďaka rozvinutejšiemu fintech sektoru v regióne.Ako k smernici pristupujú slovenské banky? Odpovedá Eva Horváthová, manažérka Slovenskej bankovej asociácie pre platobné služby:

 

  • Banky v strednej a východnej Európe sú vraj pri prijímaní PSD2 menej aktívne ako banky v západnej Európe, a teda že smernicu vnímajú viac ako hrozbu, než ako príležitosť. Súhlasíte s tým?

K novej smernici o platobných službách sme od začiatku pristupovali veľmi zodpovedne. Už vo fáze tvorby tejto európskej legislatívy sme, tak ako ostatné európske bankové komunity, proaktívne upozorňovali na mnohé otvorené otázky súvisiace so vstupom nových hráčov na trh platobných služieb. Napriek tomu, že vyjasňovanie tých najzásadnejších bolo dlhodobou záležitosťou a niektoré z nich stále neboli uzatvorené, nikdy sme túto smernicu nevnímali ako hrozbu, ale naopak, skôr ako evolúciu a príležitosť.

  • Akú odozvu na nové podmienky, ktoré smernica zaviedla, vnímate medzi slovenskými bankami?

Súhlasíme s názorom tvorcu smernice – Európskou komisiou, že na stále rastúcu mieru inovácií v oblasti platobných služieb je potrebné reagovať. Umožnenie vstupu tzv. tretích strán na trh platobných služieb však so sebou prináša množstvo praktických, legislatívnych aj bezpečnostných otázok, ktoré je potrebné vnímať a riešiť veľmi komplexne.

Pre banky je bezpečnosť a ochrana klientov vždy na prvom mieste a je nevyhnutné, aby bola zachovaná súčasná vysoká úroveň bezpečnosti pri spravovaní účtov. Netrpezlivo preto čakáme na najdôležitejší a najdiskutovanejší doplňujúci technický predpis o silnej autentifikácii klienta a bezpečnej komunikácii (aj prostredníctvom rozhrania API).

Banky zároveň v nasledujúcich mesiacoch musia sledovať riešenie ďalších súvisiacich problematík v rámci oneskorenej sekundárnej legislatívy  (napr. otázka certifikácie tretích strán, európsky register subjektov poskytujúcich platobné služby a pod.)

  • Môžeme hovoriť už o nejakých konkrétnych plánoch na inovácie v našich podmienkach, ktoré prinesie PSD2?

Nová legislatíva podporuje odvahu, inovácie a nové nápady, s ktorými sa časom určite stretneme aj v našich podmienkach.  V akej miere budú služby tretích strán využívané však ukáže až prax nasledujúcich rokov. Nesmieme totiž zabúdať na to, že o využívaní služieb rozhoduje vždy klient.

  • Ako technicky prebehlo adaptovanie sa na PSD2? Čo to znamenalo pre banky, pripadne aké náklady s tým boli?

Vychádzajúc z požiadaviek zákona o platobných službách, podľa ktorých banky od 13. januára musia umožniť novým hráčom komunikáciu pri poskytovaní príslušných služieb, sa SBA rozhodla vypracovať nezáväzný technický štandard komunikácie bánk s tretími stranami prostredníctvom rozhrania pre programovanie aplikácií (API), tzv. Slovak Banking API Standard.

Štandard, ktorý bol 1. decembra minulého roku zverejnený na web stránke SBA, je výsledkom niekoľkomesačnej intenzívnej spolupráce bánk na úrovni SBA. Definuje minimálne požiadavky na rozhrania bánk (API)  v zmysle PSD2. Pokrýva služby informovania o platobnom účte, služby iniciovania platieb, ako aj služby, ktoré sa viažu k potvrdeniu dostupnosti finančných prostriedkov. Štandard je dobrovoľný, jeho používanie je individuálnym rozhodnutím členov SBA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial