Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Smrť ako nežiadúci účinok

Smrť – najkratšie meno z tých naozaj podstatných, jav celkom zrejmý a nespochybniteľný. Nie však pre poisťovne. Ak sa domnievate, že životné poistenie pokrýva akúkoľvek stratu života, nahliadnite do poistných podmienok!

Skutočne, pre poisťovňu nie je smrť ako smrť. Ak sa domnievate, že životným poistením ste zabezpečili svojich blízkych pre prípad najhoršieho, možno sa nepekne mýlite.

Pozrime sa na niekoľko posledných udalostí vo svete, ktoré si vyžiadali mnoho ľudských životov. Či už je to teroristický čin na letisku v Moskve, občianske nepokoje v Egypte a Líbyi, alebo havárie jadrovej elektrárne v Japonsku. Všetky tieto udalosti patria medzi typické výluky v poistení úmrtia.

Čo sa výluk v poistení úmrtia týka, možno stále nájsť medzi poisťovňami výrazné rozdiely. V nasledujúcej tabuľke sa môžete pozrieť, ako vyzerá poistenie s minimom výluk alebo naopak poistenie so širokými výlukami.

Poistenie

Výluky v poistení smrti

S minimom výluk

úmrtie v súvislosti s vojnovou udalosťou, vzburou, povstaním a občianskými nepokojmi

S maximom výluk

úmrtí v súvislosti s vojnovou udalosťou, terorizmom, pri vzburách a nepokojoch, následkom rádioaktívneho žiarenia, nebezpečných alebo rizikových športov a činností, samovražda následkom psychickej poruchy, všeobecne neuznaných liekov a metód so súhlasom poisteného, úmrtia pri aktívnej účasti na pozemných, leteckých a vodných závodoch vrátane prípravy na ne, úmrtie v súvislosti s vedením motorového vozidla bez vodičského oprávnenia, pri riadení športových lietadiel, pri zoskoku padákom

Niektoré poisťovne plnia aj úmrtie v súvislosti s teroristickým činom alebo v súvislosti s jadrovou katastrofou a jadrovým žiarením. Rovnako je bežne poistiteľná samovražda po uplynutí dvoch rokov od začiatku poistenia. Tieto podmienky sú však v kontraste s väčšinou poisťovní.

Stretnúť sa napríklad môžeme s výlukou na smrť do 2 alebo 5 rokov od začiatku poistenia, ktoré nastalo v dôsledku ochorenia, ktoré bolo prítomné pred začiatkom poistenia. Medzi ďalšie výluky patrí úmrtie vzniknuté skupinou osôb so zlým úmyslom, ľudí konajúcich pre politickú organizáciu alebo v spojení s ňou alebo úmrtia vzniknuté represívnymi zásahmi štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek štátu, alebo keď bolo príčinou použitie biologických a chemických zbraní. Poisťovňa nemusí byť tiež povinná plniť za úmrtie pri nebezpečných a rizikových športoch, pri úmrtí v dôsledku psychickej poruchy alebo v dôsledku všeobecne neuznaných liekov a metód, ak s nimi dal poistený súhlas.

Rozdiely nie sú len vo výlukách, ale i v možnom zníženie plnenia poisťovne. Poisťovne sú oprávnené krátiť alebo odmietnuť plnenie, ak zomriete v súvislosti s úmyselným konaním, ktorým spôsobíte smrť inej osobe. Niektoré poisťovne tiež majú v poistných podmienkach zakotvené znížiť plnenie v prípade, že došlo k úmrtiu v súvislosti s požitím alkoholu.

A ako sa vôbec poisťovňa dozvie, že má z poistenia úmrtia plniť? Sama sa pochopiteľne neozve. Oprávnené osoby musia poisťovňu písomne ​​požiadať. Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa tieto osoby dozvedeli, že mal zosnulý dohodnuté životné poistenie. Nutné je dodať, že niektoré poisťovne sa toto nepríjemné obdobie snažia svojim klientom sťažiť. Ako si inak vysvetliť, že podľa podmienok môžu niektoré z nich chcieť aj poistku a doklad o zaplatení posledného poistného. Všetky poisťovne však po vás budú chcieť úradne overenú kópiu úmrtného listu, lekársku správu s príčinou úmrtia a prípadne policajnú správu, ak úmrtie riešila polícia. Je zrejmé, že u nezosobášených partnerov môže byť získanie niektorých lekárskych dokumentov pre získanie nároku na plnenie problematickejšie.

Dušan Šidlo je autorom knihy o poistení Život ako riziko. Diskutujte s ním osobne,
prihláste sa na jeho seminár "Život ako riziko" a získajte atraktívne zľavy .

Stretli ste sa odmietnutím poistného plnenia?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *