Piatok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Splnila si NBS svoju povinnosť v prípade Arca Capital?

Investície Peter Apolen 28.09.2020 | 00:00 1 Komentár

Platobná neschopnosť Arca Capital vrhá zlé svetlo na celý investičný trh. Po kuponovej privatizácií, skrachovaných nebankovkách majú investori na duši ďalšiu jazvu. Tentokrát ide o korporátne dlhopisy.

Príbeh spoločnosti Arca Capital zasial medzi investorov na Slovensku strach a nedôveru. Firma nie je od júna schopná vyplácať svoje záväzky. Napriek tomu, že jej vedenie situáciu spočiatku bagatelizovalo a sumu nesplatených dlhov označil jej šéf za „drobné“, doteraz nie je riešenie na obzore. Naopak. Snehová guľa sa nabaľuje do obrovských rozmerov.

Príbeh Arca – zatiaľ nevidno svetlo na konci tunela

Od júla využíva Arca Investments, ktorá je materskou spoločnosťou skupiny Arca Capital, podľa Lex corona inštitút ochrany pred veriteľmi. Znamená to, že na ňu nie je možné podať návrh na konkurz. Ochrana pred bankrotom mala končiť už tento mesiac, najnovšie však Vláda SR rozhodla o predĺžení platnosti až do konca roka. Čo to pre investorov znamená?

Zlou správou je, že investori sa možno ešte dlho nedozvedia, koľko peňazí vlastne firma dlží a nedokáže splatiť. A ani to, ako veľký majetok spoločnosť má. Keďže firma nezverejnila žiadne čísla, nikto presne nevie, ako vážny a rozsiahly problém je.

Dobrou správou predĺženia ochrany pred veriteľmi na koniec roka je, že ľudia, ktorí firme požičali, majú väčšiu šancu, že sa dostanú k svojim peniazom. Ak totiž dôjde k rozpredaju majetku, čo je v súčasnosti najviac pravdepodobný scenár, čas bude rozhodujúci faktor. Čím viac ho manažment bude mať, tým väčší výnos z predaja možno očakávať. Šéf a spolumajiteľ firmy Rastislav Velič však aj napriek tomu nedávno uviedol, že investori dostanú možno niečo cez viac ako polovicu vkladov.

NBS má len formálny dohľad

Kauza Arca Capital má okrem klientov firmy negatívny vplyv aj na celý trh. Vzbudzuje totiž nedôveru v systém ako taký. Rozmerom možno objem dlhov skupiny Arca prirovnať k tomu, o čo drobných vkladateľov pripravili nebankové spoločnosti v sérii bankrotov na začiatku milénia. Mnohí ľudia vtedy prišli o celoživotné úspory. Viacerí preto podobne ako pred dvomi dekádami obviňujú zo zlyhania štát vrátane Národnej banky Slovenska. Tá mala podľa nich zasiahnuť dostatočne včas a predísť súčasnej situácii.

Možno však NBS označiť za vinníka? Hoci pri každom cennom papieri centrálna banka schvaľuje prospekt emitenta, neznámená to, že odobruje aj jeho biznis plán. „Banka zodpovedá za formálne požiadavky. Prospekty sú informačné dokumenty, ktoré obsahujú údaje ako napríklad jednotkovú cenu za jeden dlhopis, dobu splatnosti, výnos a podobne. Sú to všetko pravidlá platné a harmonizované v celej EÚ, od ktorých sa nedá odchýliť,“ uvádza banka.

NBS tak nevyhodnocuje finančnú situáciu spoločnosti, ktorá emituje dlhopisy. Nemá mandát na to posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí alebo či má dostatočne úspešný obchodný model, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

„Úlohou NBS je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie na posúdenie rizík spojených s investíciou. Aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia alebo nie,“ uvádza centrálna banka.

V súlade s tým už banka v minulosti viac krát upozorňovala na to, že drobní investori si dostatočne neuvedomujú riziko, ktoré je s korporátnymi dlhopismi spojené. Naposledy tak urobila začiatkom tohto roka.

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-u19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie, finančná situácia firiem zložitejšia, preto je potrebné, aby sme aj prostredníctvom našej kampane možných investorov informovali ako o výhodách, tak rizikách investovania“, povedal guvernér NBS Peter Kažimír.

NBS začína s informačnou kampaňou na zvýšenie finančnej gramotnosti

NBS preto štartuje informačnú kampaň na tému podnikových dlhopisov. Jej cieľom je zorientovať drobných investorov a zvýšiť tak ich finančnú gramotnosť, čo im má pomôcť prijímať rozumné rozhodnutia.

Podľa národnej banky by si investori do korporátnych dlhopisov mali uvedomiť týchto päť faktov:

1/ Čo je podnikový dlhopis a ako sa líši napríklad od termínovaného vkladu.

2/ S vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko toho, že investor môže o časť alebo o celú investíciu prísť

3/ Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií.

4/ NBS neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov

5/ Podnikový dlhopis sa nemusí podariť dostatočne rýchlo predať, v prípade že jeho majiteľ potrebuje hotovosť

Je ohrozený trh korporátnych dlhopisov?

NBS vo svojom stanovisku uznáva význam podnikových dlhopisov ako takých. Konštatuje, že sú obľúbenou a široko využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si prostredníctvom nich požičiavajú od investorov peniaze na financovanie svojich projektov.

Na Slovensku sa pre nedostatok investičných alternatív stali odľúbeným nástrojom drobných investorov. Kým v roku 2014 vlastnili domácnosti dlhopisy za menej ako jednu miliardu eur, o dva roky neskôr to boli viac ako dve miliardy a už v polovici roku 2019 to boli tri miliardy eur.

„Tento typ investície je medzi obyvateľmi Slovenska čoraz obľúbenejší.. vyžaduje si ale vyššiu mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám, ktoré sú spojené s výhodami lepšieho zhodnotenia,“ prízvukuje NBS.

„Korporátne dlhopisy nie sú slovenským špecifikom. Ide o štandardný nástroj, ktorý úspešne funguje aj v zahraničí. Nie je teda dôvod, pre ktorý by mal byť sektor ohrozený,“ dodáva šéf investičnej skupiny Proxenta Pavol Kožík. Aktuálna neistota by tak podľa neho nemala mať na trh dlhodobý vplyv.

„Je treba si uvedomiť, že príbeh skupiny Arca nie je o zlyhaní systému, teda investičného modelu ako takého. Ide o zlyhane konkrétnych ľudí, teda o zlé manažérske rozhodnutia,“ vysvetľuje P. Kožík.

Miesto korporátnym dlhopisom v portfóliu drobných investorov priznávajú aj ďalší odborníci. „Ak sa pozrieme na vývoj aktuálnych úrokových sadzieb pri vkladových produktoch, ľudí bude stále lákať práve tento segment investovania,“ myslí si finančný sprostredkovateľ Patrik Kunzo.

Treba dbať na diverzikáciu portfólia

„Firemné dlhopisy môžu vo vybraných prípadoch dávať zmysel, ak ide o sektor, v ktorom sa investor výborne vyzná a má veľmi dobrý prehľad o emitujúcej firme a jej hospodárení.,“ súhlasí aj Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

„Korporátne dlhopisy boli vždy považované za atraktívny a obľúbený variant pasívneho investovania s dobrým úročením. Pandémia Covidu-19 nám v celej kráse ukázala, že nie je všetko zlato čo sa blyští,“ hovorí pražský analytik Saxo Bank, Tomáš Daňhel. Potenciálny investor by si mal podľa neho zanalyzovať a zvážiť všetky kritériá. Teda nielen potenciálny úrokový výnos a maturitu dlhopisov, ale aj business model emitenta a jeho udržateľnosť v čase, veľkosť objemu aktív, formu financovania a s tým súvisiace celkové zadlženie korporácie.

„Dával by som si pozor na nadpriemerne vysoké výnosy, nakoľko tie zväčša indikujú nadpriemerné riziko,“ upozorňuje investičný kouč Norbert Nepela. „A určite by som nevložil všetky prostriedky do jednej emisie a jedného emitenta,“ dodáva.

Odborníci teda aj tu radia dbať na diverzifkáciu. Investori by nemali vkladať všetky peniaze do jedného cenného papiera a ani do jednej triedy aktív. Korporátne dlhopisy by tak mali byť len jednou z viacerých súčastí investičného portfólia.

Jedna odpoveď na “Splnila si NBS svoju povinnosť v prípade Arca Capital?”

  1. Maťo.M123 píše:

    Je pravda, že NBS nemôže dohliadať na hospodárenie komerčných firiem. V tomto smere asi nemá za krach Arcy žiadnu zodpovednsoť. Na druhej strane by ale mohla od firiem žiadať, aby zverejnili svoje konsolidované údaje. Investor sa má rozhodnuúť na základe kompletných údajov. Tie tu chýbajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial