Nedeľa 05. júla. Meniny má Cyril a Metod

Spoliehate sa, že cestovné poistenie uzavriete až v zahraničí? Môže ísť o poistný podvod

cestovné poistenie

Dovolenkári cestovné postenie často podceňujú. Spoliehajú sa, že ho uzavrú v prípade škodovej udalosti cez internet alebo telefón až zo zahraničia. Dopúšťajú sa však poistného podvodu. Ďalším problémom je nadhodnocovanie škôd, alebo liečebných nákladov.

Na dovolenky sa cestuje celoročne. V zime vedú lyžiarske dobrodružstvá alebo exotické destinácie. Leto a teplé dni znamenajú už tradičnú hlavnú dovolenkovú sezónu. Na cestovné poistenie pritom mnoho ľudí zabudne  a niektorí podcenia aj zradnosť slovenských hôr. Často sa spoliehajú na to, že cestovné poistenie uzatvoria až v prípade, že sa niečo stane. Takíto špekulanti si ani neuvedomujú, že sa tým dopúšťajú poistného podvodu.

Nie sú časté, ale kreatívne

Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa hovorí: „Pri cestovnom poistení sa stretávame s pokusmi o poistný podvod len vo veľmi malej miere.“ Ani ostatné poisťovne neevidujú najväčší podiel poistných podvodov práve v cestovnom poistení. Vedie neživotné poistenie. Napriek tomu  predstavuje aj cestovné poistenie pre ľudí lákadlo, ktorým obísť pravidlá.

Obvykle sa tak deje na dvoch úrovniach. Klienti sa buď snažia škody pri cestovnom poistení nadhodnotiť, alebo v snahe vyhnúť sa platbe za ošetrenie alebo záchranu uzatvárajú poistky dodatočne. Poisťovne hovoria, že ich klienti sú “kreatívni”. Napriek tomu bývajú často veľmi rýchlo odhalení.

Pár eur verzus pár rokov

Pri poistnom podvode ide v prvom rade o porušenie poistných podmienok a nedovolené obohatenie sa. Preto poisťovne posúvajú pokusy o podvod na políciu a podávajú trestné oznámenia. To znamená, že aj pri snahe  nahradiť si stornovanú cestu za pár stoviek eur podvodným spôsobom, môžete skončiť s verdiktom niekoľkých rokov za mrežami.

Podľa zákona je poisťovací podvod v hodnote od 266 eur trestným činom. A to aj v prípade, že pokus nevyjde, teda poisťovňa vás odhalí skôr, ako príde k plneniu. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest až do 15 rokov odňatia slobody, v závislosti od výšky spôsobenej škody a závažnosti. Vinník si tak už za škodu v rozsahu od 266 eur do 2660 eur môže vyslúžiť až jeden až päť rokov odňatia slobody.

Scenár býva podobný

Poisťovne vedia prezieravo vyhodnotiť podozrivé situácie. Majú technologické nástroje a aj vďaka spolupráci s lekármi vedia veľmi dôsledne odhaliť, ako ako došlo napríklad k zraneniu či úrazu. Helena Kanderková z Allianz-Slovenskej poisťovne uvádza, že klienti sa napriek tomu v poistení dopúšťajú stále rovnakých pokusov o podvody: „Pri cestovnom poistení si klienti podvodne uplatňujú najmä storno poplatky na základe vymyslenej choroby, uplatnenie liečebných nákladov v zahraničí na základe dokladov vydaných na nepoistenú osobu, skúšajú oneskorené uzatvorenie poistenia až po vzniku škody, prostredníctvom telefónu alebo internetu.“

Jedným z častých prípadov poistného podvodu, ktorého sa môžu dopustiť aj bežní dovolenkári, je zatajovanie toho, ako sa naozaj poistná udalosť stala. Pretože niektoré aktivity, činnosti a napríklad zranenia pod vplyvom alkoholu, sú v poistných výlukách. Klienti sa preto snažia vykresliť situáciu tak, aby im vznikol nárok na plnenie. Často sa stretávame aj so  zatajením skutočností, ktoré majú za následok neplatnosť zmluvy,“ dodáva H. Kanderková.

Špekulatívne uzatváranie poistenia

Cestovné poistenie nie je nákladná záležitosť. Oproti tomu cena za ošetrenie alebo pobyt v zahraničí predstavuje zväčša vysokú finančnú záťaž. Aj tak sa ľudia snažia na poistnom ušetriť. Nevypláca sa to.

„Mali sme prípad, keď spoločnosť organizovala pre svojich zamestnancov pracovnú poradu, ktorá sa konala v zahraničí. Cestovné poistenie síce pre každého účastníka uzatvorila, ale poistné nezaplatila. Predpokladala, že sa na trojdňovej porade nič vážne nestane a poistenie nebudú potrebovať. Očakávali, že ak sa niečo prihodí tak zaplatia poistné iba za konkrétneho zamestnanca, ktorý bude potrebovať ošetrenie. Poistná zmluva tak síce bola uzatvorená, ale nenadobudla  účinnosť, keďže účinnosť nadobudne vždy až zaplatením poistného,“ približuje H. Kanderková.

Stalo sa však to, že jeden z účastníkov cesty na druhý deň dostal infarkt a bol prevezený do nemocnice, kde bol v kritickom stave niekoľko dní. Šetrením sa zistilo, že príkaz na úhradu poistného bol banke zadaný až približne dve hodiny od zavolania záchranky. Poistná zmluva tak bola neplatná a náklady na liečenie, hospitalizáciu a prevoz pacienta na Slovensko si spoločnosť musela uhradiť sama. “Navyše sa firma snažila zatajiť čas zadania príkazu na zaplatenie  poistného a tiež čas, kedy škodová udalosť nastala,“ konštatuje H. Kaderková.

Neoprávnené refundácie

Cestovné poistenie je určené na krytie neočakávaných udalostí. To znamená, že nekryje operácie, či liečbu, ktorá je plánová a klient chce liečbu absolvovať za hranicami. Dalibor Mihalkin z Komunálnej poisťovne hovorí, že aj o to sa ľudia pokúšajú:  „Zaznamenávame situácie, keď poistený účelovo vycestuje do zahraničia kvôli naplánovanej operácii kolena, ktorej úhradu si následne chce refundovať cez poistenie liečebných nákladov.“

Tak isto v rámci poistenia do hôr sa často poisťovne stretávajú s tým, že klienti sa snažia uzatvoriť cestovné poistenie narýchlo, cez mobil, napríklad po tom, ako si vyvrtnú členok a chcú mať poistenie zásahu Horskej služby, ktorý môže stáť niekoľko tisícok.

Nadhodnotenie poistného krytia

Na zaujímavý prípad kuriózneho podvodu si spomína aj Katarína Kukurová z Generali: „Klient si uplatňoval nárok na preplatenie liečebných nákladov z cestovného poistenia v súvislosti s otravou náhodným vypitím jujubového mlieka počas jeho pobytu v Číne. Pričom uviedol, že celkové náklady za hospitalizáciu a ošetrenie vo výške osem tisíc eur zaplatil na mieste bez kontaktovania asistenčnej služby.“

Vysvetľuje, že v zmysle poistných podmienok pri nákladoch na ošetrenie vyšších ako 300 eur, je klient povinný riešiť škodové udalosti prostredníctvom asistenčnej služby. Z tohto dôvodu poisťovňa od klienta žiadala zdokladovanie výberu hotovosti, respektíve pohyb na účte, vo výške úhrady poistnej udalosti. „Uvedené nám klient samozrejme nepredložil. Škodovú udalosť sme zamietli, nakoľko klient nespolupracoval a neuviedol nám pravdivé vysvetlenie o vzniku škody,“ uvádza K. Kukurová.

Organizované poistné podvody zo zahraničia

Matej Neumann z Union poisťovne upozorňuje aj na ďalší trend. Toho sa však už dopúšťajú organizované skupiny zo zahraničia. „Objavuje sa zneužívanie online poistenia v prípade krátkodobého cestovného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Sú zaznamenané a riešené stovky prípadov fiktívneho online poistenia osôb, ktorých osobné údaje zostali v zahraničí z ich minulých pobytov. Tamojšie organizované skupiny tieto údaje zbierajú, vytvárajú nové online poistenia a deklarujú vznik poistnej udalosti, vzniknutej formou potreby lekárskeho ošetrenia,“ konštatuje. Preto je potrebné si dávať pozor, komu zveríte svoje osobné údaje. Môžete sa tak súčasťou nepríjemností aj bez toho, aby ste o tom vedeli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *