Sobota 05. decembra. Meniny má Oto

Sporenie a investovanie. V čom je zásadný rozdiel?

investície

Ak budete sporiť alebo investovať, je pravdepodobné, že sa dopracujete k úplne rozdielnym výsledkom. V oboch prípadoch ide o nakladanie s voľnými finančnými prostriedkami, ale prístup je odlišný. Kedy je vhodné sporiť a kedy začať investovať?

Základným rozdielom je prístup k riziku

Základným, ale nie jediným, rozdielom medzi sporením a investovaním je miera rizika, ktorú je investor ochotný s peniazmi podstúpiť. V princípe možno sporením nazvať aj odkladanie financií do prasiatka, ak si človek chce peniaze odložiť napríklad na horšie čas. Pri investovaní sa už očakáva aj príslušný zisk, no investor znáša riziko možnej straty.

„Sporiace riešenia spadajú pod systém ochrany vkladov a navyše pri sporení je dopredu garantovaný výnos. Daňou za túto istotu je fakt, že zhodnotenie je nízke a spravidla z dlhodobého hľadiska nedokáže prekonať infláciu,“ upozorňuje Stanislav Pánis, analytik J&T Banky. Na druhej strane, sporiace produkty majú síce minimálny, ale istý výnos. V prípade investícií sa výška výnosu len odhaduje a môže sa prepadnúť i do mínusu.

S. Pánis však hovorí: „Štatistiky za posledných vyše sto rokov jasne hovoria, že napriek výkyvom, krízam a obavám o rozpad súčasného finančného systému dokázali investičné riešenia priniesť výrazne vyššie zhodnotenie v porovnaní so sporením.“ Avšak pri investovaní vždy platí, že minulé výnosy, nie sú prísľubom budúcich.

Rozhodujúci je investičný horizont

Rozdiel medzi sporením a investovaním môžeme ilustrovať na príklade. Ak by sme si na začiatku 20. storočia jeden dolár odložili do trezoru, mali by sme stále jeden dolár. Opačným prípadom je dolár investovaný do amerických akcií. „Po 118 rokoch by priniesol zhodnotenie v celkovej výške viac ako 47 tisíc dolárov. Po očistení o infláciu, ktorá vzrástla za dané obdobie skoro 30 – násobne by to bolo viac ako 1,6 tisíca dolárov,“ hovorí S. Pánis.

Ako vidieť na tomto príklade, pri rozhodovaní či sporiť alebo investovať je nutné stanoviť si čas, po ktorý nebudeme peniaze potrebovať. Pri sporení a investovaní je diametrálne odlišný. Ak si financie chceme odložiť na krátku dobu a potom ich minúť napríklad na auto alebo práčku, je to príležitosť na sporenie. Investovanie začína byť zaujímavé v horizonte viacerých rokov.

„Ak máte krátkodobý investičný horizont rádovo do jedného roka, sporiace riešenia sa javia ako primerané, pri nízkej ochote podstupovať riziko. Investovanie sa oplatí pri dlhšom horizonte zhodnocovania zdrojov, rádovo od jedného roka, kde cieľom môže byť minimálne ochrana pred infláciou, zhodnocovanie majetku, odkladanie pre svoje deti na štúdium či na vstup do dospelosti alebo pre seba na dôchodok,“ radí S. Pánis.

Sporenie a investovanie sa láme na produktoch

„Rozdiel medzi sporením a investovaním sa dá nájsť aj v tom, ako je do samotného procesu zhodnocovania zapojený klient. Sporenie je viac menej pasívnou formou, pri investovaní je podiel aktivity klienta vyšší,“ hovorí Jakub Heřmánek z FIO banky. K tomu sú prispôsobené aj sporiace a investičné produkty.

V prípade sporenia je možné využiť jednoduché termínované vklady s rôznym časom viazanosti, ako aj vklady s výpovednou lehotou, sporiace účty, či vkladné knižky. S klesajúcimi úrokovými sadzbami na termínovaných vkladoch však stúpa atraktivita kombinovaných produktov, kde sa v jednom produkte stretáva investičný a sporiaci prístup.

„Kombinácia termínovaných vkladov a podielových fondov je ideálnym riešením pre klientov, ktorí hľadajú vhodný pomer medzi rizikom a výnosom. Klienti majú garantovanú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade, ak zároveň investujú aj do konkrétneho fondu,“ hovorí Lukáš Havlík zo Slovenskej sporiteľne.

Ak chcete vstúpiť do skutočného investorského sveta, jednou z najlepších možností, ako začať, je nákup podielových fondov. „Predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expert na investície. O zverené peniaze sa totiž stará profesionálny portfólio manažér,“ hovorí S. Pánis.

Zodpovednosťou je však výber správcu. L. Havlík hovorí: „Keď hovoríme o investovaní do podielových fondov, významnú úlohu zohráva správcovská spoločnosť. V závislosti od typu fondu môže správca reagovať na prípadnú recesiu, respektíve korekciu na finančných trhoch.“

Odvážnejšími investíciami sú potom priame nákupy dlhopisov, akcií, či rôznych derivátových produktov. Zodpovednosť preberá na seba investor. Musí preto sledovať vývoj na finančných trhoch aktívne a prakticky denne.

Investovanie vyžaduje viac znalostí

Rozdiel medzi sporením a investovaním je aj v nárokoch na finančnú gramotnosť.  „Na sporenie nie sú potrebné žiadne hlbšie znalosti. Zvlášť pri sporiacom účte. Stačí si ho založiť. Pri termínovanom vklade by sme klientom odporúčali, aby si dopredu rozmysleli, ako dlho budú mať svoje prostriedky uložené a podľa toho zvolili dĺžku vkladu. Naproti tomu začínajúcim investorom by sme odporučili, aby načerpali aspoň základné vedomosti a znalosti o fungovaní akciových trhov a o obchodovaní na burze,“ radí J. Heřmánek. K vzdelaniu je potrebné pripočítať aj vysokú dávku trpezlivosti.

„Pri sporení aj investorovi platí, že najvyššiu pravdepodobnosť úspechu dosiahnete trpezlivosťou a konzistentnosťou a to za každých trhových podmienok. Práve v prípadoch poklesov na finančných trhoch a fázach recesie, dlhodobý investor profituje, pretože nakupuje pri nižších cenách viac podielových listov a znižuje si tak priemernú nákupnú cenu svojej investície,“ hovorí Peter Margetiny, špecialista stratégie a predaja VÚB Asset Management.

Ako správne rozložiť sporenie a investície

Pri manažovaní osobných financií nie je vhodné ani všetko sporiť, ani všetko investovať. „Riadenie osobných financií si vyžaduje aj sporenie v banke, aj investovanie. Základom zdravých osobných financií je dostatočne veľká likvidná rezerva. V dnešnej dobe spĺňajú tieto predpoklady len účty v bankách. S tým nikto nič nenarobí. Dobrá rezerva by podľa môjho názoru mala pokrývať aspoň ročný príjem,“ radí Radoslav Kasík, Chief Investment Officers spoločnosti Finax. „Ideálne je zriadiť si sporiaci účet, aby boli úspory oddelené od účtu určeného na bežnú spotrebu a životnú operatívu,“ dodáva.

Následne je možné poohliadnuť sa po investičnej príležitosti. „Je dôležité nájsť si objektívneho, nezávislého a skúseného investičného poradcu, začať investovať na dôchodok, resp. na vzdelanie detí a následne prejsť k postupnému vytváraniu finančnej rezervy, respektíve zdroja pasívneho príjmu. Na základe toho sa následne vytvorí investičná stratégia a vyberú sa vhodné investičné produkty,“ radí Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial