Piatok 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš

Spread stratégie: Minimálne riziko, vysoká pravdepodobnosť zisku

Traderi totiž vo všeobecnosti vyhľadávajú na trhu situácie, kedy majú s minimálnym rizikom vysokú pravdepodobnosť zisku. Spreadové stratégie, ktoré si dnes predstavíme, slúžia na vytváranie ziskov v prípade, že sa trhy hýbu v určitom pásme.

Jednou z najobľúbenejších stratégií pre tento účel je (o niečo zložitejšia na pochopenie) v každom prípade veľmi účinná kombinácia nazývaná Iron Condor. Condor sa jej hovorí preto, že graf stratégie čiastočne pripomína telo mohutného vtáka s krídlami. Druhou stratégiou, ktorá má nižšie straty, ale zároveň nižšiu pravdepodobnosť zisku, je tzv. Butterfly.

Stratégia Iron Condor 

Stratégia Iron Condor (IC) predstavuje kombináciu Bull Put Spread a Bear Call Spread , čo znamená, že k jej zostrojeniu je potrebné  uzavrieť pozíciu v štyroch rôznych opciách  s rôznymi strike cenami, ako je zrejmé z grafov nižšie. Long verzia Iron Condora je kombináciou  Short Put opcie OTM, Long Put, ktorá je viac OTM ako Short Put, Short Call OTM a Long Call, ktorá je viac OTM ako Short Call. Znie to zložito, avšak princíp je skutočne jednoduchý. Cieľom je inkasovať za short opcie vyššiu prémiu, ako je prémia zaplatená za long opcie. Z toho vyplýva, že pri otvorení pozície je stratégia Iron Condor v pluse, má teda počiatočný kredit, a tento počiatočný plus je zároveň aj maximálnym ziskom celej stratégie. Dôležité je uvedomiť si, že pre otvorenie IC je potrebné zložiť určitú výšku marže. 

Tento graf znázorňuje tzv. „ľavú nohu“ stratégie IC (angl. Left Leg). Ľavá noha je v podstate stratégia Bull Put Spread a pre potreby Iron Condor je nutné, aby obidve strike ceny boli nižšie, ako je súčasná trhová cena podkladového aktíva. Na grafe je táto skutočnosť znázornená červenou a modrou prerušovanou vertikálnou čiarou. Zároveň je zreteľné, že strike Long Put opcie (červená prerušovaná) je nižšie, a teda viac Out-of-the-Money (OTM) ako strike Short Put opcie (modrá prerušovaná). Fakt, že spot cena je v ziskovej oblasti znamená, že sme na začiatku v zisku (obdržaná prémia za Short Put je vyššia ako zaplatená prémia za Long Put).   

Tento graf predstavuje tzv. „pravú nohu“ stratégie IC a je to Bear Call Spread stratégia. Tu sa k otvoreniu použije Long Call a Short Call opcia s tým, že inkasovaná prémia za Short Call musí byť vyššia ako prémia zaplatená za Long Call, teda Short Call strike musí byť bližšie k spotovej cene (vyznačené modrou prerušovanou vertikálnou čiarou, ktorá je k strike bližšie ako rovnaká červená čiara). Aj tu sa jedná o čistý credit. 

Posledný  graf predstavuje finálnu verziu Iron Condor, kde sú prerušovanými čiarami v pozadí všetky opcie, z ktorých sa stratégia skladá. Fialová čiara je v podstate iba spojenie predchádzajúcich dvoch grafov. Z grafu  sa dá bez problémov vydieť, že pomer zisk/strata, alebo známe Risk Reward Ratio (RRR) nie je úplne priaznivé, kedy prípadná strata z IC niekoľkonásobne prevyšuje zisk. Každopádne zásadnou výhodou IC je fakt, že spotová cena má k dispozícii relatívne široké pásmo, v ktorom sa môže pohybovať, aby stratégia bola v zisku. Pri zostavovaní tohto typu stratégie sa využíva pravdepodobnosť na základe smerodatných odchýlok kurzov podkladového aktíva. Pokiaľ sa body zvratu (body, kde fialová čiara pretína horizontálnu os) pohybujú na hranici 1. a 2. smerodatnej odchýlky, pracujeme s dobrou pravdepodobnosťou zisku. Problematiku smerodatných odchýlok odporúčame naštudovať z literatúry štatistiky, jedná sa o relatívne jednoduchý koncept.  

Teraz sa pozrime k čomu Iron Condor slúži a aké sú jeho výhody. Ako sme už spomínali, pre investora je najlepšie, ak sa cena podkladového aktíva, v rámci životnosti opcie, pohybuje niekde v rozmedzí strikov Short opcií, kedy stratégia dosahuje maximálny zisk. To znamená, že najlepšie využitie je v časoch stagnujúcich trhov, tzv. range trendov. Vo chvíli,  kedy trh zostane v rozmedzí oboch spomínaných strikov totiž vypršia všetky opcie bezcenné  a nám zostane počiatočný inkasovaný rozdiel obdržaných a zaplatených prémií. Najlepšie je využívať stratégiu na niektoré typy širších indexov, nakoľko tieto sa väčšinou pohybujú pomalšie ako jednotlivé akcie alebo komodity (majú nižšiu volatilitu) a je teda väčšia šanca, že sa v pásme zisku udržia. Vhodnou voľbou je napríklad americký SP500.  

Stratégia IC sa štandardne využíva na pravidelný príjem z opcií s tým, že investor si zvolí približne 30-dennú dobu expirácie a pravidelne stratégiu obnovuje. V prípade, že sa investorovi darí IC správne riadiť, môže dosahovať mesačné výnosy vo výške niekoľko desiatok percent. V každom prípade, správne riadenie stratégie IC vyžaduje dostatočnú prax. Tento risk management sa v tomto prípade nazýva „ legging “, čo v podstate znamená modifikáciu jednej alebo druhej „nohy“ stratégie s cieľom zachovania zisku a minimalizácie rizika, vždy s ohľadom na danú trhovú situáciu. V prípade, že niektorá z nôh bude dostatočne zisková (každý si určí zo svojho RRR, ale vždy by mal byť zisk minimálne 2/3 maximálneho zisku a strata 1/3), uzavrieme ju a s nižšou deltou otvoríme novú „nohu“ tak, aby sme mali opäť zostavenú celú stratégiu IC.

Nech už je naša skúsenosť akákoľvek, je  nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá . Najprv je dobré vytvoriť si plán, kde si určíme, ako dlho obchodovať, aký inštrument a aké budeme vyberať zisky a uzatvárať straty. Po druhé, vždy obchodujme objemy, ktoré sme schopní ustrážiť, nezabúdajme totiž, že skladáme maržu! A v neposlednom rade je potreba byť opatrní v situácii, kedy chceme stratégiu upravovať leggingom. Tu sa množí najviac zbytočných chýb.

Ešte si ukážeme niektoré  špecifiká stratégie: 

Maximálny zisk = Inkasovaná prémia – zaplatená prémie
Maximálna strata = strike long call – strike short call – čistý kredit
Bod zvratu = Striky short opcií +- čistý kredit
Volatilita Volatilita je pre nás dobrá iba v dobe, kedy stratégiu otvárame, nakoľko inkasujeme vyššiu celkovú prémiu, ale inak je pre nás nevýhodná, potrebujeme totiž, aby sa opcie držali v určitom pásme. Preto je dobré, pokiaľ budete obchodovať IC na index SP500, sledovať aj index volatility VIX (Bloomberg).
Časový rozpad Časový rozpad je pre nás priaznivý, pretože všetky opcie strácajú na hodnote a našim cieľom je, aby vypršali bezcenné.

Nakoniec ešte praktická ukážka toho, ako sa dá IC využiť v skutočnosti. Graf je z inštrumentu Copper, fialové čiary vyznačujú opciu, zelené vyznačujú pásmo, v ktorom sa podkladové aktívum musí držať, aby bola opčná stratégia v zisku.   

Stratégia Butterfly 

Okrajovo si predstavíme aj ďalšiu, potenciálne veľmi ziskovú stratégiu Butterfly. Názov vyplýva z tvaru grafu, ktorý pripomína malé telo a veľké krídla motýľa. Long Butterfly je opäť kombinácia dvoch spreadových stratégií, avšak je možné ju vytvoriť z troch opčných pozícií. V podstate sa použije Long Call opcia OTM, Short Call opcia ATM v dvojnásobnom objeme a Long Call opcia s ITM strikom. Graf potom vyzerá nasledovne:  

Stratégia Butterfly je vyznačená fialovou čiarou, kde červenou a oranžovou farbou sú long call opcie s odlišnými strikmi a modrou je short call opcia so strikom rovným súčasnej trhovej cene (ATM). Z výsledku je zrejmé, že stratégia počíta s nízkou volatilitou, maximálny zisk dosahuje v situácii, kedy cena zostane do konce životnosti opcie na hodnote pri otvorení opčnej stratégie (v grafe  Spot). Stratégia má  oproti Iron Condor síce užšie pásmo, kedy je v zisku, avšak pomer zisk/strata, teda RRR, je oveľa príjemnejší . Long Butterfly sa používa ako alternatíva k Short Straddle, kedy pri špekulácii na nízku volatilitu dáva istotu obmedzenej a vopred známej maximálnej straty. Jedná sa o stratégiu, ktorá by mala mať čo najnižší ukazovateľ delta.  

Tabuľka charakteristík je úplne totožná s tabuľkou IC, z tohto dôvodu ju sem netreba vkladať.  

V dnešnom dieli sme si predstavili pokročilejšie, no v každom prípade, často využívané stratégie Iron Condor a Butterfly. Hlavne stratégia IC by sa mala stať súčasťou portfólia každého tradera a mala by vytvárať pravidelný príjem. V budúcej časti opčného seriálu sa pozrieme na technickejšiu stránku opcií, a to na grécke písmená, ktoré sa už v doterajšom seriáli objavili v rámci charakteristík niektorých opcií. Jedná sa o písmena  Delta, Gamma, Vega a Théta . Vysvetlíme čo tieto ukazovatele vyjadrujú. 

Autor je Account manager X-Trade Brokers.

Obchodujete s opciami?

View Results

Loading ... Loading ...

2 odpovede na “Spread stratégie: Minimálne riziko, vysoká pravdepodobnosť zisku”

  1. Petro píše:

    Zaujimave. Takto to mozem robit u vsetkych obchodnikov s CP?

  2. corp píše:

    toto su opcie, nie spready

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *