Nedeľa 09. decembra. Meniny má Izabela

Sprostredkovatelia dostanú pri predaji poistenia nové pravidlá

Finančným sprostredkovateľom pribudnú nové povinnosti. Európske inštitúcie sa dohodli na nových pravidlách v oblasti predaja a sprostredkovania poistných produktov. Cieľom je ochrana spotrebiteľa od nekalých praktík a zvýšenie jeho informovanosti.

Diskusie k tejto téme prebiehali na európskej úrovni už dva roky. Reakcie europoslancov, ktorí musia ešte novú smernicu definitívne schváliť, sú nateraz pozitívne.

Zmeny sa týkajú celej škály poistných produktov – od poistenia auta až po životné poistenie. Pri neživotnom poistení by mal spotrebiteľ ešte pred podpisom zmluvy dostať dokument so štandardizovanými informáciami, podobný tomu čo už dnes dostáva pri uzatváraní životného poistenia a investičných produktoch.

Podstata informačnej povinnosti bude spočívať v sumarizácii základných poistných údajov. Dokument by mal obsahovať informácie o druhu a rozsahu poistenia, poistnom krytí, výnimkách v poistení a dĺžke trvania poistenej ochrany.

Poisťovací agenti budú povinní zverejniť, či ich portfólio zahŕňa ponuku poistiek od rôznych poisťovní, alebo sú viazaní len jednou poisťovňou. Klientom musia rovnako sprístupniť aj informáciu o výške provízie alebo odmeny, ktorú dostanú za sprostredkovanie poistenia.

Pri poistení predávanom v balíčku s iným tovarom alebo službou, napríklad pri kúpe nového auta, bude mať spotrebiteľ možnosť rozhodnúť sa iba pre hlavný produkt alebo službu bez povinnosti konkrétneho poistenia. Dnes je totiž v praxi bežné takzvané krížové financovanie, keď si poskytovateľ zľavu na jednom produkte kryje z navýšenej ceny doplnkového produktu alebo služby. Pri predaji auta, takou býva práve poistenie. Európske úrady preto veria, že sa im podarí obmedziť takéto praktiky.

Pribudnú i nové registračné povinnosti. Podľa nových pravidiel by sa mali poisťovací agenti registrovať v domovskej krajine a budú musieť splniť niekoľko kvalifikačných požiadaviek. Zároveň dôjde však k vzájomnému uznávaniu kvalifikácie agentov medzi štátmi EÚ.

Smernicu, ktorú schválili európske orgány, ešte čaká prerokovanie v septembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. V prípade definitívneho schválenia by mala byť účinná od polovice roka 2017.

Európski poslanci nové pravidlá vítajú. Ide podľa nich o krok smerujúci k väčšej transparentnosti a vyššej úrovni sprostredkovateľských a poradenských služieb. Nová úprava nahradí smernicu IMD – Insurance Mediation Directive o sprostredkovaní poistných produktov. Nová smernica bude mať názov IID – Insurance Distribution Directive. Okrem poisťovacích agentov bude regulovať aj priamy predaj poisťovní.

Autorka je redaktorkou spotrebiteľského portálu gazduj.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *