Piatok 03. júla. Meniny má Miloslav

Sprostredkovatelia sa viac ako povinnosti zverejniť províziu boja nejasného výkladu zákona

Už takmer dva týždne platia nové pravidlá, podľa ktorých musia sprostredkovatelia zverejňovať províziu za vybavenie hypotéky. Definitínve dôsledky je zatiaľ predčasné hodnotiť, no u sprostredkovateľských firiem zatiaľ, viac ako z novej povinnosti, prevláda obava z nejasného výkladu zákona. Trh pritom ešte čaká zásadná zmena vo forme chystanej novely zákona o finančnom sprostredkovaní. 

Povinnosť zverejňovať provízie finančných agentov rozbúrila diskusiu už koncom minulého roka, keď sa s ňou počítalo v návrhu novely Zákona o finančnom sprostredkovaní. Príprava novely sa však zastavila a čakalo sa na prijatie európskej Smernice o distribúcii poistenia. Tá je už medzičasom na svete. Práce na novele sa preto vrátili na začiatok a Ministerstvo financií SR začalo pripravovať zmenu zákona úplne nanovo. V najbližšej dobe sa teda nič nemení. 

Príprava nového paragrafového znenia bude nejaký čas trvať a európska Smernica o distribúcii poistenia necháva povinnosť zverejňovať províziu na rozhodnutí jednotlivých krajín. Odporcom zverejňovania provízii tak svitá nádej, že sa na aktuálnom stave nič meniť nebude. No pri doterajšom postoji slovenskej exekutívy je pravdepodobné, že táto nádej je veľmi malá.

Dostatočný dôkaz poskytujú už teraz platné zákony, či už ide o zákon o cenných papieroch alebo zákon o úveroch na bývanie. Je teda možné, že onedlho bude informácia o sprostredkovateľskej provízii patriť popri úroku čí výške poistného k povinnej informačnej výbave finančného spotrebiteľa.

Strach z neznámeho

Prirodzeným postojom každého subjektu, ktorého odmena sa má zverejniť je strach. Ako budú reagovať klienti? Neprinesie to tlak na zníženie provízií?

No niektorí sa k zmene stavajú aj pozitívne. „Už asi ani jeden klient si nemyslí, že poradenstvo a sprostredkovanie sú zadarmo. Zverejňovanie odmien sprostredkovateľov tak nebude predstavovať prevratnú zmenu,“ myslí si predseda predstavenstva spoločnosti FISPRO Juraj Piták. „Ak nám zákon ukladá povinnosť zverejňovať provízie, rešpektujeme ho a nebránime sa mu,“ dodáva Peter Világi, senior analytik spoločnosti Fincentrum.

Ak sa aj sprostredkovatelia so zverejňovaním stotožnia, prehltnúť zatiaľ nemôžu nejasnú definíciu zákona. Ten nie je podľa nich dostatočne exaktný. Napriek tomu, že banky vyplácajú sprostredkovateľským firmám relatívne podobné provízie, tie sú v rôznych firmách a na rôznych pozíciách rôzne. To môže byť pre klienta zdrojom omylu, myslí si J. Piták

V praxi to tak znamená, že zverejnená provízia nie je totožná s odmenou vyplatenou konkrétnemu finančnému sprostredkovateľovi. Na problém poukazuje aj Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP. „Ani jedna zo súčasných noriem neobsahuje správne definovanie povinnosti zverejňovania provízie,“ konštatuje. „Vzhľadom na charakter provízií, ich štruktúru a rôznorodosť, ale i spôsob prerozdeľovania v rámci organizačných štruktúr“, sa mala správnemu zadefinovaniu provízie určenej na zverejnenie, venovať väčšia pozornosť, myslí si.

Pre a proti

Vyššia transparentnosť nemusí mať len nevyhnutne pozitívne dopady. „Zverejňovanie provízií prináša aj riziká. Poznáme ich z čias dôchodkovej reformy, kedy niektorí klienti na internete ponúkali svoj podpis účasti na starobnom dôchodkovom sporení tomu, kto im odovzdá najväčšiu časť svojej provízie. Takéto praktiky zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve priamo zakazuje, čo môže znevýhodniť poctivých sprostredkovateľov, ktorí dodržiavajú zákon,“ hovorí o praxi z nedávnych rokov P. Világi.

D. Huttová poukazuje na fakt, že oznamovanie provízií ešte pred uzatvorením zmluvy, môže spôsobiť, že klienti sa budú rozhodovať podľa výšky provízie a nie podľa kvality ponúkaného produktu. „Preto považujeme za správne, že európska Smernica o distribúcii poistenia ponecháva podmienky zverejňovania provízií na národnú úpravu,“ dodáva.

No J. Piták sa problému stavia pozitívne. Klienti sa môžu podľa neho na odmenu pozerať očami: až toľko na mne zarobíte? alebo opačne: za to všetko, čo ste pre mňa spravili, dostane len toľko? Sprostredkovatelia by sa mali sústrediť najmä na to, „aby klient vnímal pridanú hodnotu násobne vyššiu, ako je odmena. Potom mu môžem o výške odmeny s čistým svedomím povedať,“ hovorí. To je podľa neho cesta k tomu, aby si klienti volili dobrých poradcov a sprostredkovateľov a nie špekulantov, s ktorými si províziu rozdelia.  

Hypotéky ako príklad nejasností

Tvrdý test zažíva trh práve v týchto dňoch. Zákon o úveroch na bývanie, ktorý platí od 21. marca, totiž ukladá sprostredkovateľom povinnosť informovať klientov o výške provízie za sprostredkovanú hypotéku. Dokazuje však vyššie zmienené nedostatky. Nehovorí totiž dostatočne jasne, akú províziu ma sprostredkovateľ zverejniť. Či má ísť o odmenu konkrétneho agenta, alebo celej sprostredkovateľskej spoločnosti. Nateraz to vyzerá tak, že väčšina firiem zverejňuje celkovú províziu prijatú spoločnosťou.

„Uvádzame percentuálnu výšku odmeny z výšky úveru,“ hovorí P. Világi z Fincentra. Podobne postupne napríklad aj spoločnosť Universal Maklérsky dom. „Väčšina bánk zverejňuje provízie vo formulári ESIS automaticky spolu s ostatnými povinnými predzmluvnými informáciami. Pri tých ostatných dopisujú informácie o výške provízie sami sprostredkovatelia,“ dodáva P. Világi.

Situácia je tak nejasná a nikto z účastníkov nemá sto percentnú istotu, že postupuje správne. Sprostredkovateľské spoločnosti sa preto nateraz vyjadrujú k aktuálnej novinke kriticky. Celý trh vrátane bánk  pred vstupom zákona do platnosti očakával metodické usmernenie NBS. To však neprišlo a prax sa formuluje len neformálne. Téma zverejňovania provízii je tak stále živou a meniacou sa otázkou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *