Stvrtok 19. októbra. Meniny má Kristián

Rok 2015: NBS zistila vážne porušenia zákona v nebankovom sektore

Národná banka Slovenska realizovala na jeseň tohto roka kontroly nebankových subjektov. Výsledky boli alarmujúce. Ukázalo sa, že niektoré nebankovky nerešpektujú sprísnené podmienky, ktoré platia od septembra a pokračujú v dovtedajších pokútnych praktikách. 

O regulácii trhu nebankových spotrebiteľských úverov sa hovorí už niekoľko rokov. Boj proti nim je napríklad pravidelnou agendou poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu. V septembri sa snažil zamurovať vchod do pobočky spoločnosť Pohotovosť, ktorá nemala povolenie od NBS. Polícia však poslanca zadržala a Pohotovosť fungovala ďalej.

Od apríla tohto roka presunula novela zákona o spotrebiteľských úveroch kompetenciu spotrebiteľskej kontroly zo Slovenskej obchodnej inšpekcie do rúk NBS. Tá tak mohla v októbri a novembri realizovať prvú vlnu takzvaného mystery shoppingu, či inak predstieraného nákupu. Výsledky boli „alarmujúce“. „Stretli sme sa s vážnymi porušeniami práv spotrebiteľov,“ zhodnotil riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek.

Častou chybou napríklad bolo nedostatočné posudzovanie bonity uchádzačov o pôžičky. Firmy sa snažia poskytnúť úvery, čo najširšiemu okruhu záujemcov. A nedostatočným preverením ich bonity sa tak klientmi stanú i tí, ktorí môžu mať neskôr problémy so splácaním. Dôsledkom toho môžu byť dlhy a exekúcie.

Kontrolórom sa napríklad stalo, že ich sám pracovník nebankovky, v presvedčení, že ide o bežných klientov, navádzal na navýšenie príjmu v žiadosti o úver. „Spotrebiteľ sa tak môže, hoci aj nevedomky, vystaviť trestnému stíhaniu za úverový podvod. Z minulosti vieme, že takýto postup nie je vôbec výnimočný,“ uvádza centrálna banka.

Ešte horšie sú však prípady, keď je exekúcia prvotným motívom poskytovateľa pôžičky. Ten neváha poskytnúť sumu hocikomu, kto má majetok vhodný na exekúciu. Zraniteľnými sú v tomto smere najmä penzisti. Sociálna poisťovňa exekvovala v novembri 31 tisíc dôchodcov.

Ďalším vážnym problémom je, že na trhu pôsobia i nebankové subjekty, ktoré na to nemajú povolenie Národnej banky Slovenska. Licencia od NBS je povinná od septembra tohto roku. V zozname veriteľov, ktorý centrálna banka vedie, však je len 23 veriteľských spoločností, z toho je však ešte 11 lízingoviek.

Pred certifikáciou pritom pôsobilo na trhu až 252 firiem. Nie všetky však ukončili svoju činnosť, ale posunuli sa do šedej zóny ekonomiky. „Ich existencia a ďalšie fungovanie sa nedajú úplne vylúčiť,“ uvádza Zuzana Szabó z Národnej banky Slovenska. Dodáva, že „je úlohou orgánov činných v trestnom konaní začať trestné stíhanie voči osobám, ktoré sa dopúšťajú trestného činu neoprávneného podnikania.“

Ani obmedzenie počtu nebankových spoločností, ale nie je garanciou dodržiavania pravidiel ochrany spotrebiteľa. „Na trhu existujú subjekty, ktoré vo viacerých oblastiach podnikajú na hrane zákona, ako aj subjekty, u ktorých sa objavujú len menšie nedostatky,“ uvádza Z. Szabó.

Medzi najväčšie nedostatky okrem už spomenutého nedostatočného overovania bonity spotrebiteľov patrí poskytovanie spotrebiteľského úveru v hotovosti, viazanie poskytnutia pôžičky na doplnkové nevýhodné služby, zabezpečenie úverov zmenkami, alebo poskytovanie podnikateľských úverov spotrebiteľom.

Aj napriek výslovnému zákazu poskytovať úvery v hotovosti tak niektoré spoločnosti robia. Robia to niekedy so zámerom zraziť si hneď z vyplácanej sumy poplatok, ktorý nie je v zmluve.

Ďalším problémom sú doplnkové služby, napríklad osobný kontakt počas splácania zmluvy. NBS v kontrole zistila, že nebankovky nútili spotrebiteľov k ich povinnému využívaniu. Predávali ich bez dostatočného oboznámenia spotrebiteľov o ich parametroch a bez zisťovania, či ich spotrebiteľ vôbec potrebuje a vyžaduje. Predložili ich jednoducho klientom na podpis medzi iným dokumentami o pôžičke.  

„V prípade aktívneho spotrebiteľa, ktorý sa o podpisované dokumenty skutočne zaujímal, došlo dokonca zo strany obchodného zástupcu k zavádzaniu alebo bolo poskytnutie úveru bez ďalšieho vysvetlenia zamietnuté,“ uvádza centrálna banka. „Zdá sa, že nejde o individuálne zlyhania obchodných zástupcov, ale skôr o všeobecnú prax na trhu s cieľom vyťažiť z uzavretia obchodu čo najviac,“ vysvetľuje Z. Szabó.  

Zákon o ochrane spotrebiteľa zakazuje zabezpečiť spotrebiteľskú pôžičku zmenkou. Dôvodom je to, že spotrebiteľ sa v prípade uplatnenia nárokov zo zmenky dostáva do nevýhodnej pozície a má len obmedzené možnosti ochrany svojich práv. Pre spotrebiteľov, ktorí sú vo väčšine prípadov právne slabší, ako poskytovatelia úverov, preto zákon ručiť zmenkou zakazuje. Napriek tomu kontrola NBS zistila, že to firmy od spotrebiteľov stále požadujú.  

Prehreškom, ku ktorému často dochádza, je i presviedčanie živnostníkov, že si nemôžu zobrať spotrebiteľskú, ale podnikateľskú pôžičku. Ich cieľom je vyhnúť sa prísnejším spotrebiteľským zákonom a poskytovať úvery podľa benevolentnejšej podnikateľskej legislatívy.

Dočasná výnimka

Iniciatíva NBS viac sprísňovať pravidlá a prísne dbať na ich dodržiavanie je krokom od trhu smerom k regulácii. Nemožno ju teda z dlhodobého hľadiska považovať za prospešnú. Každá regulácia totiž prináša so sebou negatíva ako napríklad obmedzený prístup ku službám. Príkladom môže byť napríklad spoločnosť Provident, ktorá patrí medzi etických poskytovateľov. Po regulácii, ktorá zmenila jej obchodný model, však hlási pokles obchodnej aktivity.

Správnym opatrením by bolo dlhodobo pôsobiť na zvyšovanie finančnej gramotnosti spotrebiteľov, ktorí by si férové správanie poskytovateľov vedeli vymôcť sami. Uznáva to i sama centrálna banka. „Niektoré z uvedených praktík by jednoducho nemohli existovať, ak by bola finančná gramotnosť v Slovenskej republike na vyššej úrovni,“ konštatuje.

Zvyšovanie vzdelania a prehľadu vo financiách je však dlhodobým procesom. Napriek zosilnenej snahe v posledných rokoch prídu výsledky až po rokoch. Zatiaľ však na trhu stále existujú zraniteľné skupiny, ako napríklad dôchodcovia, ktorých sa vzdelávanie má len obmedzenú šancu dotknúť. Zásahy do trhu tak možno tolerovať ako krátkodobé opatrenie, dovtedy kým spotrebitelia nebudú uvedomelejší, budú si chcieť čítať zmluvy a pýtať sa, keď niečomu neporozumejú.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *