Nedeľa 09. augusta. Meniny má Ľubomíra

Staňte sa manažérom svojho dôchodkového portfólia

Pre niektorých ľudí je šetrenie na dôchodok relatívne jednoduché. Majú len povinné dôchodkové zabezpečenie – druhý pilier. Dôchodková správcovská spoločnosť tak za nich investuje v medziach zákona na finančných trhoch. A vybavené.

Pre iných to však také jednoduché nie je. Okrem povinného sporenie investujú ešte viacerými spôsobmi. Môžu využívať doplnkové dôchodkové sporenie, mať uzatvorené sporiacu životnú poistku, alebo i priamo investovať na finančných trhoch.

Je chvályhodné starať sa o svoj budúci dôchodok a nespoliehať sa len na štát. No treba vedieť tieto jednotlivé formy sporenia alebo investovania zosúladiť.

Vidieť celý len nie len jeden strom

Finanční poradcovia hovoria, že rôzne druhy finančných aktív treba manažovať holisticky. Znamená to používať plán alokácie aktív – aké percento peňazí chceme mať v akciách, aké v dlhopisoch a koľko má byť v alternatívnym investíciách.

Všetky formy musia spolu navzájom spolupracovať smerom k naplneniu stanoveného cieľa. Investorom sa to ale často nedarí. Podľa údajov spoločnosti Financial Finese, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v riadení alokácie kapitálu, len 27 percent sporiteľov zosúlaďuje navzájom správne jednotlivé formy investovania.

Povedzme, že ste sa rozhodli mať istý podiel svoj aktív v akciách podnikov pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhov, ale druhý pilier tento zámer nespĺňa. Musíte si toto plánované percento zabezpečiť prostredníctvom iných nástrojov. Keď napríklad chcete mať na rozvíjajúcich sa trhoch päť percent, môže to znamenať mať priamo v týchto akciách až desať percent. Pretože váš dôchodkový fond v druhom pilieri do nich neinvestuje vôbec, celkové percento vo vašom portfóliu tak dosiahne päť percent.

Štát zníži dane z tretieho piliera

Berte do úvahy i daňové zvýhodnenie. Od začiatku budúceho roka bude opäť možné odpočítať si od daní príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Vláda SR sa tak sčasti vracia k systému, ktorý platil do konca roku 2010. Od januára bude možné znížiť si daň o 15 eur mesačne, teda 180 ročne, čím vznikne daňová úspora 34,20 eura. Je to ani nie polovica predchádzajúcej maximálnej úľavy – 75,69, no je to aspoň krok správnym smerom. Životné poistenie sa však do milosti zatiaľ nedostalo a pod ochranný štít daňovej úľavy sa jeho príspevky nevrátia.

Doplnkové sporenie čakajú ďalšie zmeny, ktoré ho majú urobiť atraktívnejším. Ide napríklad o zníženie maximálnych poplatkov, ktoré si môžu účtovať správcovské spoločnosti, alebo o rozšírenie možností pri investovaní. Fondy tak budú mať väčší priestor na využívanie trhových príležitostí.

Ďalšou možnosťou ako na Slovensku investovať sú podielové fondy. Tie zatiaľ daňové zvýhodnenie nemajú ale majú sa zrovnoprávniť ich podmienky s tretím pilierom. Sporenie ponúkajú i životné poistky, no ide vlastne len službu podielových fondov z druhej ruky.   

Pri rozdeľovaní prostriedkov medzi rôzne formy investícií netreba zabúdať na najhlavnejší cieľ – sporiť na dôchodok. I keď výnos z tretieho piliera môže byť len priemerný alebo dokonca záporný ako v ostatných rokoch, získa na atraktivite práve daňovou výhodou a prípadným príspevkom od zamestnávateľa, ktoré celkový výnos zvyšujú. Dôležité je teda neprestávať sporiť i keď z krátkodobého hľadisko výnos nemusí oslniť.

Keď príde čas k prerozdeleniu prostriedkov, zhodnoťte celé portfólio. Akcie, ktoré sú na vrchole predajte a investujte do súčasných looserov ale s potenciálom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *