Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

Štátne dlhopisy: Čo by dnes mali investori vedieť

Štátne dlhopisy sa dlho považovali za bezpečný, neotrasiteľný prístav pre kapitálové investície, a to pri konštantne dobrých výnosoch. Pretrvávajúca kríza tento názor vyvrátila. Kým hospodársky rast sa v Európe a Amerike čoraz viac spomaľoval, štátne dlhy v dôsledku drahých opatrení na stabilizáciu našich hospodárstiev dramaticky stúpli. Čím viac je štát zadlžený, tým riskantnejšie je požičať mu peniaze. V dôsledku toho musí ponúkať dlhopisy s vyššími úrokmi, aby nimi vôbec dokázal osloviť investorov.

Práve to zažíva Grécko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko. Na druhej strane stojí Nemecko, ktorého finančný rozpočet sa považuje za robustný, vďaka čomu profituje z toho, že investori hľadajú istotu. Investori mu požičiavajú peniaze s presvedčením, že kapitál im bude na 100 % splatený, krátkodobo dokonca s nulovými úrokmi. Pri inflácii na úrovni približne 2% teda prakticky platia parkovné. Tieto rekordne nízke úroky sú dobré pre štát, ale predstavujú skutočnú dilemu napríklad pre životné poisťovne. Tie mohli v minulosti väčšinu peňazí svojich klientov bezpečne uložiť do štátnych dlhopisov, pričom dosiahli zisk znížený o infláciu. Teraz však musia hľadať alternatívy. Rovnako zasiahnutí sú aj súkromní investori, ktorí časť svojho majetku investujú do spolkových dlhopisov.

Ide teda o investičnú krízu?

Postupné spotrebovávanie kapitálu nízkymi úrokmi, ktoré nepokrývajú ani infláciu, je len jedným z problémov štátnych dlhopisov, ktoré sa stále považujú za bezpečné. Je tu ešte ďalší problém. Množstvo dostupných štátnych dlhopisov so zanedbateľnou pravdepodobnosťou zlyhania, ktorú ratingová agentúra Standard and Poor’s označuje často citovaným hodnotením AAA, sa za posledné dva roky zmenšilo o 70%. To znamená, že množstvo bezpečných investícií je o viac ako dve tretiny menšie ako v roku 2010. Zhoršenie ratingu sa nevyhlo dokonca ani etablovaným hospodárstvam, ako sú USA, Francúzsko či Rakúsko, ktoré sa už nepovažujú za 100% spoľahlivé. Takéto zníženia ratingu dovtedy vynikajúco hodnotených krajín zo strany ratingových agentúr sa v uplynulých rokoch stali opakujúcim sa fenoménom. Kým ponuka stále klesá, v dôsledku všeobecnej hospodárskej neistoty zároveň stúpa dopyt po bezpečných aktívach. To vedie k tomu, že ceny štátnych dlhopisov rastú a výnosy klesajú. Investorom sa pritom naskytá otázka, či ponúkané nízke úroky vôbec ešte dokážu splniť ich investičné ciele.

Prečítajte si

Ako dlho bude táto situácia trvať?

Mimoriadne vysoké štátne zadlženie a nepriaznivé rastové vyhliadky v Európe a USA znamenajú, že táto investičná kríza nie je len prechodným fenoménom. Skúsenosti z iných kríz a situácia v Japonsku ukazujú, že s následkami dlhovej krízy budeme musieť bojovať ešte niekoľko rokov, ak nie desaťročí. Fáza, v ktorej sa prostredníctvom štátnych dlhopisov dali dosiahnuť dobré výnosy pri nízkom alebo nulovom riziku, sa skončila. Investori, ktorí investujú peniaze do dlhopisov štátov s najvyšším ratingom, musia v nadchádzajúcich desiatich rokoch rátať s podpriemernými výnosmi v porovnaní s inými investičnými triedami, ako sú podnikové dlhopisy, dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich krajín alebo akcie, a to pri zvýšenom riziku, pretože dlžníci akumulujú čoraz viac dlhov.

Sú teda dlhopisy ešte vôbec vhodné pre súkromných investorov?

Každý investor musí racionálne prehodnotiť riziko a výnos svojej peňažnej investície. Pokiaľ ide o štátne dlhopisy, platí, že ak sa niečo v minulosti považovalo za bezpečné, dnes už to nemusí byť pravda. Na druhej strane sa v mnohých prípadoch znížilo riziko zlyhania podnikových dlhopisov. Podniky sú najmä v Európe často lepšími dlžníkmi ako štáty a v posledných rokoch úspešne robia to, s čím mnohé vlády ešte len pomaly začínajú – sanáciu bilancií.

Na medzinárodných dlhopisových trhoch sa etablovali nové segmenty, ktoré dnes prichádzajú do úvahy aj pre súkromných investorov. Zvlášť dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich krajín sa v uplynulých rokoch razantne vyvíjali a umožňujú investície do štátnych a podnikových dlhopisov, ktoré sa na trh uvádzajú denominované v USD, ako aj v lokálnych menách. Proces dozrievania dlhopisových trhov v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách podporujú nízke úrovne zadlženia miestnych štátov a podnikov, zodpovedná fiškálna politika s vymedzenými inflačnými cieľmi a nezávislé centrálne banky, ako aj čoraz flexibilnejší menový systém, ktorý posilňuje odolnosť týchto krajín voči finančným krízam. V dlhodobom horizonte je teda možné, že investori opäť nájdu viac bezpečných prístavov – v podobe dlhopisov rýchlo sa rozvíjajúcich krajín. Už dnes sa ich prostredníctvom dajú dosiahnuť dobré zisky. Najmä v prípade súkromných investorov je však nevyhnutné široké rozloženie a výber jednotlivých titulov vykonaný odborníkom.

Adam Lessing – autor je riaditeľ Fidelity Worldwide pre Rakúsko a východnú Európu. Ilustračné foto: sxc.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *