Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Ste finančný sprostredkovateľ? A robíte si vlastný marketing?

Aj finanční sprostredkovatelia potrebujú marketing. Možno sa to bude zdať na slovenské pomery prehnané, ale v USA si najímajú marketingové agentúry a zaoberajú sa marketingom podobné vážne ako veľké spoločnosti. New Yorkská spoločnosť ClientWise sa zameriava na marketingové poradenstvo práve pre tento segment. Realizuje rozsiahle prieskumy medzi úspešnými agentmi, aby identifikovala čo stojí za ich úspechom a závery následne implementuje u svojich klientom.

Z nedávneho prieskumu spoločnosti, ktorého sa zúčastnili tisícky poradcov s desať a viac ročnou praxou, s aktívami v správe vo výške 250 miliónov dolárov a ročnou produkciou viac ako tri milióny dolárov, vyšlo niekoľko záverov.

Marketingová stratégia je rozhodujúcim prvkom:

Základom všetkého je úsilia stratégia. Rovnako ako v iných oblastiach manažmentu, i pri dobíjaní cieľového trhové segmentu je najdôležitejšia marketingová stratégia. Musíte si stanoviť čím sa odlišujete od tisícov finančných sprostredkovateľov vo svojom okolí. Musíte si definovať profil váš klienta a aj určiť partnerov, ktorí vám pomôžu k nemu sa dostať a ovplyvňovať jeho rozhodnutia.

Marketingová stratégia pre finančného sprostredkovateľa v stručnosti predstavuje: zostavenie marketingového rozpočtu, nájdenie si marketingových profesionálov a prípravu konkrétnych marketingových nosičov – či už tlačovín, bilboardov alebo prezentácie na sociálnej sieti. Tu sú rady ktoré poradenská spoločnosť ClientWise dáva svojim klientom – finančným poradcom:

1. Zostavenie rozpočtu: sľúbte si, že ročne preinvestujete do marketingu časť svojich príjmov.

2. Buďte jedineční: pre každú marketingovú aktivitu, či už networking, emailovú kampaň alebo prezentáciu na internete, majte špecifický plán.

3. Udržiavajte svoju webovú stránku: zhruba 95 percent vašich perspektívnych klientov sa vás bude snažiť preveriť cez internet. Vaša webová prezentácia by teda mala obsahovať kvalitnú a aktuálnu fotografiu vás a vášho tímu. Sekcia „O nás“ je pri tomto type biznisu najnavštevovanejšiou. Venujte jej preto patričnú pozornosť. Charakterizujte svoje hodnoty výstižne a jednoznačne. Uveďte, čo je vašim poslaním a akým zákazníkom slúžite.

4. Komunikujte svoje hodnoty: buďte schopní odkomunikovať svoju konkurenčnú výhodu, tak aby ste zodpovedali na otázky: čo robíte a čo vás odlišuje od ostatných finančných sprostredkovateľov.

5. Budujte si svoju značku: najmä v poslednom období, keď niektorí ľudia majú averziu voči globálnym a koncernovým riešeniam je priestor na individuálny marketing. Využite svoj osobný prístup a vytvorte dojem, ktorý masový marketing konglomerátov nedokáže.

6. Nájdite si profesionála: potrebujete partnera, ktorý bude zodpovedných za vaše kompletné marketingové úsilie.

7. Buďte konzistentný vo svojich hodnotách a názoroch: zabezpečte, aby každý vo vašom tíme vedel odkomunikovať vaše poslanie a hodnoty. Je dôležité, aby každý člen tímu bol správne angažovaný.

8. Vytvorte si jednoduché posolstvo: väčšina z ľudí, s ktorými sa stretnete si z vás nezapamätá viac ako tri veci. Ktoré by ste chceli, aby to boli?

9. Budujte si vzťahy: pracujete vo vzťahovom biznise, denne sa stretávate s ľuďmi, ktorí rozhodujú o vašom úspechu. Dajte preto vzťahom najvyššiu prioritu.

10. Budujte si svoje renomé pri každej možnej príležitosti: všetko, čo sa deje, váš klient vníma. Všetko, čo sa stane, vie vaše renomé posilniť alebo podkopať. Každý detail toho, ako vy a váš tím jednáte s klientom, teda vnímajte ako potenciál pre budovanie vášho mena.

11. Buďte originálny: keď ľudia zo služieb opisujú svoju pridanú hodnotu, uvádzajú väčšinou kritériá ako: skúsenosti, klientská orientácia, vysoká úroveň služieb a podobne. Choďte hlbšie. Zamyslite sa nad tým, čo vás odlišuje v mysliach súčasných a budúcich klientov od konkurencie. Použite len tri slová, ktoré vás budú opisovať unikátne.

12. Špecializujte sa: vyberte si segmet, na ktorý sa budete orientovať. Jeden celkom stačí. Nebojte sa, špecializovať len na jednu skupinu zákazníkov. Existuje prieskum, ktorý hovorí, že v úspechu finančných sprostredkovateľov je práve segmentácia to, čo im dovoľuje ponúknuť unikátnu a kvalitnú službu.

13. Komunikujte svoje poslanie: povedzte ho všetkých známym, uveďte si ho na vizitke, využite každú príležitosť na zviditeľnenie sa.

14. Začnite od základov: štyri P marketingu sú: produkt, promotion, place a price. Budú fungovať len vtedy, ak budú navzájom skoordinované. Definujte si vaše štyri P a ich udržiavajte ich vo vzájomnej previazanosti.

Uvedené zásady určite nie sú úplným zoznamom všetkých marketingových nástrojov a zásad použiteľných pre finančných sprostredkovateľov. Sú však krokom správnym smerom. V dnešnom svete dostupných Google Adwords a facebookových kampaní, nie je marketing nedosiahnuteľnou métou patriacou len veľkým hráčom, ale je na dosah každému jednotlivcovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *