Streda 02. decembra. Meniny má Bibiána

Strata v investovaní môže znížiť dane, nie však každému

Daňové povinnosti sa týkajú aj investorov. Výnos z investovania je charakterizovaný ako zisk a ten je nutné zdaniť. Sú však prípady, kedy je možné vyhnúť sa dani, prípadne si uplatniť stratu, ak náhodou niektoré obchody nevyšli podľa plánu.

Vždy je lepšie o daňových a odvodových  povinnostiach premýšľať nie pred podávaním daňového priznania, ale pri výbere investičného produktu. Aj daňové a odvodové zaťaženie totiž nakoniec rozhodne o tom, aký výnos vám reálne ostane v peňaženke.

Dane a odvody výrazne znižujú zisk

Ak investujete cez banku, tak ako u termínovaných vkladov, tak aj pri bežných dlhopisoch alebo podielových fondoch banka automaticky pri vyplatení zisku strháva zrážkovú daň 19 percent. Týka sa to všetkých výnosov. V takomto prípade nie je možné si znížiť daňovú povinnosť napríklad fondy, ktoré vytvorili stratu. So zrážkovou daňou nepohnete, no na druhej strane nie je potrebné sa daňovými povinnosťami zaoberať, ani podávať daňové priznanie. Všetko za vás odvedie a vyrieši finančné inštitúcia.

„Ľuďom, ktorí investujú do tuzemských podielových fondov, sú ich výnosy pri redemácii, teda vyplatení peňazí z fondu automaticky zdanené a to daňou z kapitálového majetku,“ hovorí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

V praxi to znamená, že ak investujete do troch podielových fondov a na jednom zarobíte 100 eur, na ďalších dvoch prerobíte 30 eur, vo výsledku nemáte zisk 40 eur, ale len 21 eur. Pretože strata neznižuje daňový základ a zo 100 eur zisku inštitúcia automaticky odovzdá štátu 19 percent. Investovanie preto  netreba vnímať len z pohľadu výnosov, ale aj daní, ktoré z nich treba zaplatiť.

„Keďže dane vrátane zdravotných odvodov dokážu z hrubého výnosu klienta „odhryznúť“ značnú časť, niekedy aj viac ako tretinu, orientujeme sa na také investičné produkty, ktorých výnosy sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb,“ hovorí Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments.

Samotné daňové povinnosti investorov je najlepšie riešiť s daňovým poradcom. Práve investičný poradca dokáže už v začiatkoch investovania správne poradiť a podľa toho nasmerovať investičné rozhodnutia.

Daňové priznanie môže aj zarobiť

„Poznať daňové režimy investičných produktov a dopad daní a zdravotných odvodov na výnosy klienta je pre kvalitného investičného poradcu nevyhnutnosťou. Inak si len veľmi ťažko môže hovoriť „poradca“,“ hovorí Ďurik.

To znamená, že dobrý poradca vám už pri prvom investičnom korku musí vedieť poradiť, v troch základných parametroch. Z ktorého produktu musíte platiť zrážkovú daň bez možnosti odpočítať stratu, ktoré produkty síce budú vyžadovať podanie daňového priznania, ale zohľadnia straty a ktoré vás nezaťažia ani daňou, ani daňovým priznaním.

Podľa skúseností finančných agentov Slováci už opúšťajú kategóriu investícií, ktoré sa vyhýbajú administratíve za cenu zrážkovej dane. Hoci sa klienti na otázku poplatkov či zdanenia zatiaľ informujú len malej miere, tento trend má stúpajúcu tendenciu.

„Slováci sú ochotní robiť administratívne úkony najmä vtedy, ak im z toho plynú nejaké výhody. Ak napríklad týmto krokom ušetria na dani dostatočnú sumu v desiatkach či stovkách eur, nie je pre nich žiadny problém daňové priznanie podať,“ hovorí zo skúsenosti finančný M. Búlik a dodáva:

„V praxi cítime, že celosvetový trend investovania do nízkonákladových investičných produktov sa začína prejavovať aj na Slovensku, i keď zatiaľ len v malej miere. Je to však trend, ktorý vidíme ako správny a považujeme portfólio klienta, ktoré by obsahovalo aj takéto produkty za správne nastavené.“

Pri ktorých investíciách nie je potrebné platiť daň

„Na „problém“ podávania daňového priznania je jednoduchá odpoveď – investujte do produktov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb. Ušetríte na daniach a budete mať menej administratívy,“ dodáva M. Ďurik.

„Pre bežných investorov vidíme ako zatiaľ najatraktívnejšiu možnosť neplatiť daň z výnosu vo fondoch typu ETF, ktoré sú od tejto povinnosti oslobodené,“ hovorí M. Búlik. Stačí dodržať podmienku, že vo fonde musíte nechať svoje peniaze zainvestované aspoň jeden rok. To je totiž minimálna doba, ktorá musí uplynúť, aby investor nemusel výnos zdaňovať.

Oslobodenie od daní a odvodov sa však vťahuje aj na iné investičné nástroje, ako napríklad dlhopisy a akcie, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu – burze cenných papierov, ak doba medzi nákupom a predajom investičného nástroja presiahne jeden rok.

Nie všetky straty možno započítať

Investovanie je riziková činnosť a jeho výsledkom nie je vždy zisk. Aj na to myslia daňové pravidlá. Uplatňovanie si straty v investovaní je však o niečo zložitejšie ako pri bežných príjmoch a výdavkoch. Najlákavejšie sú z toho pohľadu zahraničné podielové fondy.

„Taká istá daň 19 percent, ako na tuzemské podielové fondy sa vzťahuje aj na zahraničné fondy ponúkané na Slovensku. Ak si však človek v jednom fonde v danom kalendárnom roku zrealizoval stratu a v inom zisk, môže si ich vzájomne započítať. Ak je výsledkom tohto zápočtu kladná suma, bude sa na ňu vzťahovať daň zo zisku,“ vysvetľuje M. Búlik.

„V zásade si môžete straty započítavať len v rámci jednotlivých riadkov daňového priznania, ktoré spadajú pod § 8 zákona o dani z príjmov, s výnimkou nástrojov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov. Takže, napríklad, započítanie straty z predaja indexového fondu (ETF) po roku od nákupu so ziskom na inom indexovom fonde nie je možné. Taktiež nie je možné započítať si napríklad výnos so zmenky pri splatnosti so stratou, ktorá vznikla pri predaji akcie do roka od jej nákupu,“ vysvetľuje pravidlá optimalizácie M. Ďurik.

Pri komplikovaných obchodných stratégiách je vhodné poradiť sa vždy s daňovým poradcom. Najväčšou výhodou je vybrať si investície, pri ktorých nemusíte daň ani platiť, ani kvôli nej podávať daňové priznanie. Okrem výšky poplatkov a odhadu výnosnosti by preto malo byť jednou z hlavných otázok pri výbere investičného produktu aj daňové hľadisko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial