Sobota 04. júla. Meniny má Prokop

Stratégie Straddle a Strangle: Zarobíte na raste aj poklese

V seriáli o opciách sa pozrieme na stratégie, ktoré kombinujú iba opcie medzi sebou, a pozícia v podkladovom aktíve už do hry nevstupuje. Tieto typy stratégií majú väčšinou špekulatívny účel s cieľom vytvoriť pre investora čo najvhodnejší rizikovo-výnosový profil.

Opčná stratégia Long Straddle 

Stratégia Straddle, ako si hneď ukážeme, patrí do skupiny stratégií, ktoré  vsádzajú na  zvýšenú trhovú volatilitu  a je to jedna z jednoduchších a hlavne obľúbených stratégií. Skladá sa z dvoch opcií, opcie call a opcie put. V prípade  Long Straddle ide v obidvoch prípadoch o long opcie.

Využitie je založené predovšetkým na type trhového očakávania, kedy ako investor tušíme, že by v blízkej dobe mohol nastať určitý výrazný pohyb, ale nie sme si istí, ktorým smerom. Na dvoch grafoch nižšie vidíte najprv jednotlivé opcie, teda  Long Put a Long Call  a potom výsledok súčtu oboch opčných pozícií, čo predstavuje stratégiu Long Straddle.  

(Obrázky sú  ilustratívne, spodný hrot stratégie straddle je súčtom opčnej prémie za long call a opčnej prémie za long put) 

Z druhého grafu je teda zrejmé, že pre úspech je dôležité, aby  cena podkladového aktíva buď vzrástla, alebo klesla  od súčasnej trhovej ceny s tým, že body zvratu (BEP) sú od strike ceny vzdialené o opčnú prémiu zaplatenú za obidve opcie. Zásadný pokles alebo vzostup je v náš prospech.

Táto stratégia sa dá výborne využiť napríklad v situáciách, kedy je napríklad farmaceutická firma v súdnom konaní ohľadom účinku niektorého z liekov, alebo výrobca cigariet ohľadom účinkov jeho výrobkov. V týchto situáciách je ideálne otvoriť  Long Straddle, nakoľko výsledok takého súdneho konania nie je vopred známy a jeho dopady budú pozitívne v prípade, že daná spoločnosť neprehrá, a negatívne, pokiaľ skončí medzi porazenými. V každom prípade je veľmi pravdepodobné, že dôjde k výraznému pohybu na jednu alebo druhú stranu. Ďalšie vhodné využitie si ukážeme v priebehu tohto textu na príklade s ropou. 

Tabuľka charakteristík stratégie Long Straddle 

Maximálny zisk V podstate neobmedzený ako smerom hore tak smerom dole
Maximálna strata Obmedzená výškou prémie za long put + long call. Najvyššia strata bude, pokiaľ cena zostane na úrovni strike aj v expirácii.
Bod zvratu Nastáva vo chvíli, kedy je cena aktíva vzdialená od strike o celkovú zaplatenú opčnú prémiu, či už hore alebo dole.
Volatilita Očakávame vysokú volatilitu. Nevýhoda je, že pokiaľ je volatilita vysoká už pri otváraní stratégie, sú náklady na obidve opcie vysoké a šanca na zisk je malá.
Časový rozpad Efekt času je veľmi negatívny, obidve opcie strácajú s časom na hodnote. S rastom volatility sa však negatívny efekt času znižuje.

 
Opčná stratégia Long Strangle 

Stratégia  Long Strangle  je veľmi podobná  Long Straddle, má rovnaké využitie a podobný graf, ale líši sa v jednej zásadnej veci.  Long Strangle   nemá jednu strike cenu, ale dve . Cieľom stratégie  Long Strangle je nakúpiť stratégiu pre pokrytie volatility s oveľa nižšími nákladmi, obidve opcie sa totiž kupujú namiesto At-the-Money so strike Out-of-the-Money. Pochopiteľnejšia je stratégia z grafov:  

Tabuľka charakteristík je totožná s tabuľkou  Long Straddle  s rozdielom v bode zvratu.  Bod Zvratu  je v tomto prípade posunutý viac od stredu,  je teda náročnejšie ho dosiahnuť.

Straddle vs. Strangle 

Z grafu je zrejmé, že stratégia Straddle je síce drahšia, ale na druhej strane skôr dosahuje Bod Zvratu (za predpokladu, že nič ďalšie sa nemení) a je teda väčšia pravdepodobnosť, že na konci budeme v zisku. Naopak stratégia Strangle je lacnejšia  a v prípade, že očakávame skutočne výrazný nárast alebo pokles ceny podkladového aktíva, môže byť lepšou voľbou ako Straddle. Z grafu sa dá vyčítať aj skutočnosť, že strike ceny Strangle sú OTM.  

Príklad využitia 

Obidve stratégie sa využívajú aj v nasledujúcom prípade, ktorý si ukážeme na súčasnej situácii na trhu s ropou. Z grafu je vidieť, že sledovaná komodita sa už určitú dobu pohybuje v bočnom trende a sprevádza ju v poslednej dobe skôr znížená volatilita. Je všeobecne známe, že trhy v úzkom pásme nevedia zotrvať príliš dlho a skôr či neskôr z pásma vybočia. To je príležitosť využiť stratégiu Straddle.

Keď sa trh pohybuje v bočnom trende dlhší čas, je to pre nás výhodné dvojnásobne, keďže ako si spomenieme, volatilita je veľmi podstatným činiteľom pri determinácii ceny opcie, teda  čím vyššia volatilita, tím vyššia je aj opčná prémia , nakoľko tým vyššia je pravdepodobnosť, že opcia v deň expirácie zavrie v pluse. Nízka volatilita nám však hrá do kariet, pretože sa celkové náklady na otvorenie Straddle alebo Strangle pozície patrične znížia. 

*Volatilita, resp. pre nás podstatná implicitná volatilita, je dobrá aj ako indikátor podhodnotenosti alebo nadhodnotenosti opčných kontraktov. Implicitná volatilita totiž meria, aká je investormi očakávaná volatilita do budúcna, historická sa naopak pozerá do minulosti.   V prípade, že je implicitná volatilita nižšia ako historická volatilita, je opcia podhodnotená a stratégia Straddle sa tak oplatí. Preto je dobré vyhľadávať aktíva s nízkou implicitnou volatilitou. Vhodným indikátorom implicitnej volatility je napríklad index VIX, ktorý podľa cien opcií vykresľuje implicitnú volatilitu na index SP500.  

Opčné stratégie Short Straddle a Short Strangle 

Presne opačnými  stratégiami sú Short verzie oboch typov, ako Straddle, tak Strangle. Tieto majú aj presne opačný cieľ, teda vyhľadávajú situácie, kedy je  očakávaná volatilita nízka  a trh by sa nemal výrazne vychýliť. Využívajú sa napríklad v konsolidačných formáciách technickej analýzy a na vrcholoch a dnách trendov. Sú o niečo riskantnejšie ako ich Long dvojičky, nakoľko sa jedná o vypísanie dvoch opcií a strata je teda neobmedzená a zisk obmedzený.  

Maximálny zisk Obmedzený do výšky inkasovanej prémie za call a prémie za put opciu.
Maximálna strata Je teoreticky neobmedzená v obidvoch smeroch.
Bod zvratu Nastáva vo chvíli, kedy je cena aktíva vzdialená od strike o celkovú získanú opčnú prémiu, či už hore alebo dole.
Volatilita Očakávame nízku volatilitu. Výhodou je, že pokiaľ je volatilita vysoká pri otváraní stratégie, je zisk z obidvoch pozícií vyšší, ako keď je volatilita nízka
Časový rozpad Efekt času je veľmi negatívny, obidve opcie strácajú s časem na hodnote. S rastom volatility sa však negatívny efekt času znižuje.

Na grafe vidíme, ako vyzerá  Short Straddle  a  Short Strangle  stratégia. Je zrejmé, že je oproti Long verzii iba zrkadlovo otočená podľa osi X.  

O týždeň si predstavíme, ako fungujú stratégie Spread .  

Autor je Account Manager X-Trade Brokers.

Obchodujete s opciami?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *