Utorok 27. októbra. Meniny má Sabína

Sú vyššie poplatky podielových fondov po nedávnej kríze oprávnené?

Aktívne riadené alebo ETF fondy. Táto dilema sa dostáva do nového svetla v čase nedávneho prudkého poklesu a následného rýchleho oživenia trhov. Porovali sme dvoch reprezentatívnych zástupcov oboch investičných svetov.

Podielové fondy sú aktívne riadené analytikmi a manažérmi fondu, ktorých úlohou je nájsť na finančných trhoch ideálnu príležitosť, ktorá vie najlepšie zhodnotiť finančné prostriedky investorov vložených do fondu.

Rozdiely medzi podielovými a ETF fondami

Na rozdiel ETF fondy fungujú viac menej automatizovane. Kopírujú vybraný benchmark a z toho dôvodu manažment ETF fondov nepotrebuje veľké množstvo analytikov a investičných manažérov, ako je to pri podielovom fonde. Odráža sa to v rozdiele na poplatkoch. Kým tie za správu ETF fondov zvyčajne nepresahujú 0,5 percenta ročne, pri  podielových fondoch je to viac ako dve percentá ročne. Nižšie poplatky sú jednou z veľkých výhod ETF fondov. Vďaka nich sú niekoľkonásobne lacnejšie, čo zvyšuje ich celkovú výnosnosť.

Ďalší významný rozdiel medzi ETF a podielovými fondmi na Slovensku je v zdaňovaní výnosov. Investície do ETF fondov sú oslobodené od daní, ak trvajú minimálne  jeden rok od začiatku investície. To však neplatí pri podielových fondoch. Tie sa zdaňujú. V prípade fondov slovenských správcovských spoločností sa z ich výnosov platí zrážková daň. Ak je fond spravovaný zahraničnou spoločnosťou, výnosy sa zahŕňajú do ročného daňového priznania, kde sa na ne spolu s ostatnými príjmami uplatňuje sadzba od 19 do 25 percent (podľa veľkosti príjmov).

Z pohľadu investičného rizika sú na tom podielové fondy a ETF fondy podobne. Investovanie do nich nie je až také rizikové než pri klasickom nákupe akcií. Je to zapríčinené dostatočnou diverzifikáciou prostriedkov spravovaných fondmi.

Podielové fondy aktívne investujú do širokého spektra akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov podľa zamerania daného fondu a rozhodnutia manažérov. ETF tiež rozkladajú riziko medzi veľký počet nástrojov. O presnom zložení portfólia však rozhoduje benchmark, ktorý daný fond sleduje. V prípade indexových fondov je to zvolený akciový index. Práve takáto široká diverzifikácia napomáha fondom splniť predpoklady pre dlhodobé investovanie.

V nasledujúcom grafe je vyobrazená percentuálna výkonnosť dvoch vybraných fondov. Ide o domáci podielový fond – AM SLSP Fondu maximalizovaných výnosov, a ETF fond – iShare Core MSCI World UCITS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžia si podielové fondy vyššie poplatky?

Súčasná situácia vo svete a najmä na finančných trhoch by mala pripomínať podielovým fondom nevyhnutnosť dokázať, aká dôležitá a efektívna je aktívna správa portfólia a ako efektívne vedia prekonať výkonnosť trhu svojim dôsledným výberom finančných nástrojov. Už dlhé roky však podielové fondy nepreukazujú lepšiu výkonnosť, ako má celkový trh, samozrejme nájdu sa aj výnimky.

Jedným z argumentov, ktorým podielové fondy obhajovali vyššie poplatky a ich pridanú hodnotu pre klientov, bolo to, že mali vedieť lepšie zareagovať na výrazný pokles cien finančných nástrojov na trhu a preto mali byť stabilnejšie.

Porovnať všetky alternatívy

Z porovnania dvoch náhodne vybraných fondov vyplýva, že za sledované obdobie štyroch mesiacov od začiatku roka s dôrazom na volatilitu a výkonnosť fondov nenastáva veľký rozdiel. Oprávnene sa preto otvára otázka, či vyššie poplatky, ktoré si podielové fondy účtujú za správu investície, nestrácajú v súčasnej dobe svoje opodstatnenie.

Treba podotknúť, že dva vybrané fondy nemôžu dať komplexnú odpoveď na otázku oprávnenosti poplatkov a tým indikovať správnosť investičného rozhodnutia. Na druhej strane to však dokazuje, že poplatky nemožno považovať za záruku lepšieho zhodnotenia finančných prostriedkov. Investor by si mal preto vždy zostaviť komplexný obraz uvažovanej investície vrátane všetkých alternatív.

Jedna odpoveď na “Sú vyššie poplatky podielových fondov po nedávnej kríze oprávnené?”

  1. sly píše:

    Všade sa hovorí o ETF fondoch, ale kde sa dá do nich investovať? Akým spôsobom sa k nim bežný človek dostane?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial