Pondelok 26. októbra. Meniny má Demeter

Súčasťou úveru na bývanie by malo byť aj životné poistenie

Slováci mali na konci septembra požičaných z bánk viac ako 30 miliárd eur. Žiaľ je fakt, že napriek najlepšej vôli, niektorí svoje záväzky z objektívnych príčin splatiť môcť nebudú. V krízových situáciách môže preto pomôcť poistenie úveru, na ktoré je nutné myslieť skôr, ako nepriaznivá životná situácia nastane.

Rizikom sú najmä životné tragédie

Zobrať si úver znamená veriť v svoju víziu svetlej budúcnosti, ktorá počíta so zdravím, stabilnou prácou a schopnosťou platiť mesačné splátky. Smelé očakávania však môžu veľmi rýchlo oslabiť problémy. „Najčastejšou domnienkou klientov je, že sa im nemôže nič stať. Z reálnych príbehov z našej pobočkovej siete vieme, že to nemusí byť vždy pravda,“ hovorí Róbert Varšányi z OTP Banky Slovensko.

Závažný zdravotný stav vedúci až k invalidite alebo výpadok príjmu pre dlhodobejšie liečenie, strata práce, to všetko môže sťažiť, či znemožniť splácanie úveru. Na takúto situáciu je možné sa pripraviť už pri podpise úverovej zmluvy a kryť si chrbát. Dôležitosť poistenia splátok úveru v prípade nepriaznivých životných okolností narastá s výškou požičaných prostriedkov.

„Poistenie úveru poskytuje istotu rodine aj v prípade, ak by prišla o živiteľa, poistenie totiž pomôže so splatením úveru a nebude ohrozená finančná stabilita rodiny,“ hovorí Milan Janásik z poisťovne Generali. Typickým príkladom je hypotéka. Na tridsať rokov dopredu nevidí nikto. „Hypotéka je dlhodobý záväzok aj na niekoľko desiatok rokov, preto vždy odporúčame, aby jej majiteľ dopredu myslel aj na garanciu schopnosti splácať svoj úver a rátať aj s možnými nepredvídateľnými rizikami,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz-Slovenskej poisťovne.

Dodáva, že Slováci v tomto ohľade začínajú byť zodpovední: „Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že naši klienti pristupujú k svojim záväzkom zodpovedne a približne 80% majiteľov hypotéky má aj životnú poistku. Dokonca mnohí z tých, ktorí doteraz odmietali životné poistenie sa pri uzavretí hypotéky preň nakoniec rozhodli.“

Úver je vhodné poistiť si vždy, keď to zdravotný stav umožňuje. „Úver bez poistenia možno zvažovať vtedy, ak mám finančné riešenie ako budem úver splácať, ak dôjde k dlhodobému výpadku príjmu,“ dodáva na margo dôležitosti poistenia Juraj Štefanovič z ČSOB.

Možností poistenia je viacero

Jednou z možnosti ochrany je využiť poistenie, ktoré je súčasťou úverovej zmluvy a presne kryje výšku nesplateného úveru. J. Štefanovič uvádza:  „Ak je poistenie priamo naviazané na úver, v prípade invalidity alebo úmrtia poisťovňa splatí zostatok nesplateného úveru. V prípade PN, či straty zamestnania poisťovňa platí za klienta úverové splátky. Klient si zvyčajne môže vybrať, ktoré riziká chce mať kryté, prípadne si aj môže zvoliť, či chcem mať poistený celý úver, alebo len časť.“

Výška poistnej sumy v takom prípade kopíruje výšku zostatku úveru, respektíve výšku splátky úveru. Poistenie uzatvárané popri úvere sa aj na jednom mieste vybavuje. „Všetko potrebné k uzatvoreniu poistnej zmluvy zabezpečí priamo zamestnanec pobočky,“ hovorí o postupe R. Varšányi.

Na poistenie úveru však klient nemusí využiť len poistenie ponúkané bankou. K dispozícii je aj produkt individuálneho životného poistenia so širokou možnosťou pripoistení. V takom prípade poistka nebude naviazaná na úverovú zmluvu a napríklad pri refinancovaní nemusíte meniť aj poistenie.

M. Janásik vysvetľuje: „Obe možnosti ponúkajú iné nastavenie. Individuálne poistenie môže, ale aj nemusí byť striktne naviazané na úver. Aj po splatení úveru môže poistenie pokračovať a klient si ho môže „prenastaviť“ na novú životnú situáciu, napríklad zmeniť poistné sumy, odpoistiť nepotrebné pripoistenia, dopoistiť nové pripoistenia a podobne. V rámci tohto poistenia môže byť poistená celá rodina, teda aj deti, ktoré majú svoje krytia nezávislé od úveru.“ Tento typ zmluvy poskytuje možnosť riešiť aj náklady vzniknuté nešťastím nad rámec dlžnej sumy.

„Ak je človek dlhodobo bez príjmu kvôli chorobe, či vážnemu úrazu, prípadne sa stane invalidným, tak poistením úveru vyrieši splácanie hypotéky, ale stále ostávajú ďalšie náklady na bývanie, chod rodiny, plus nielenže vypadne príjem, ale zvyčajne aj narastú náklady o starostlivosť pre vážne chorého člena rodiny,“ dodáva  J. Štefanovič

Klienti robia pri poistení úveru mnoho chýb

K najväčším chybám pri poistení patrí nízka hodnota poistenej sumy. „Dôležité je správne nastaviť poistnú sumu, ktorá by sa mala rovnať minimálne výške hypotéky. Zároveň treba myslieť na finančnú rezervu na živobytie pre rodinu, či blízkych v prípade vzniku nepredvídanej udalosti, a to najmenej na 12, v ideálnom prípade až na 24 mesiacov. Za zbytočnosť by sme mohli považovať zle nastavenú poistku, ktorá je zbytočným vyhadzovaním peňazí,“ upozorňuje H. Kanderková.

Toto však nie je jediná chyba. Tou druhou najčastejšou je odkladanie poistenia. M. Janásik varuje: „Významnou chybou býva myšlienka, že teraz som mladý, poistenie nepotrebujem. Pričom neskôr, keď sa zdravotný stav skomplikuje, až klient nemusí byť poistiteľný.“ Medzi ďalšie chyby radí aj nedôsledné oboznámenie sa s podmienkami poistenia. V prípade poistnej udalosti sa potom môže stať, že očakávania klienta sa nestretnú s realitou.

Pozor si treba dať pozor aj na poistené osoby. „Evidujeme prípad, keď sa na nás obrátila klientka so žiadosťou o refinancovanie svojej hypotéky. Pri uzatvorení hypotekárneho úveru si v banke z dôvodu úspory s manželom uzatvorili životnú poistku len na ňu. Manžel, žiaľ tragicky zahynul a celá ťarcha úveru tak prešla na manželku, bez možnosti náhrady zo strany poisťovne,“ H. Kanderková

Rovnako dôležité je sledovať podmienky plnenia. Mnoho poistených sa domnieva, že napríklad v prípade straty zamestnania poisťovňa preberie záväzky klienta automaticky.  No k poistnému plneniu dochádza iba v prípade straty zamestnania z rozhodnutia zamestnávateľa. Dať výpoveď v práci a čakať na prebratie splátok je preto zbytočné.

Vo všeobecnosti však najväčšiu chybu pri poistení úverov sumarizuje M. Janásik: „Najhoršou chybou je ale nepoistiť si úver vôbec. Ak sa dlžníkovi či spoludlžníkovi niečo stane a úver zostane nesplatený, ťarcha zostane na pleciach najbližšej rodiny,“ uzatvára.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial