Nedeľa 22. júla. Meniny má Magdaléna

Sviatočná pohoda očami poistenia: Bez opatrnosti je i múdrosť slepá

Poistenie je guľomet, vravievali starí mazáci. A keďže aj sviatočné dni sú podľa zákona pravdepodobnosti dňami ako každé iné, aj vo sviatočné dni sa udejú rôzne, aj nepríjemné udalosti. Nešťastie totiž nikdy nespí. Ani na Štedrý večer.

V záujme objektívnej pravdy treba spresniť, že v hantírke starých vojenských mazákov sa to hovorievalo takto: Istota je guľomet. Toto úslovie totiž súviselo s tzv. ranou istoty. S poistkou, ktorá mala zabrániť tomu, aby náhodný výstrel nikoho nezabil. 

Vráťme sa ale k nastávajúcim vianočným a novoročným sviatkom. Podľa zákonov pravdepodobnosti sú totiž tieto sviatočné dni dňami ako každé iné. Hovoria o tom štatistiky poisťovní i polície… Biele vianoce plné darčekov a lásky, veselý Silvester, novoročný pokoj, to všetko sa žiaľ nijako nevymyká zo štatistík kriminálnych činov, krádeží, vlámaní, ale aj výbuchov, požiarov, nešťastí, najrozličnejších úrazov, tragédií…

Allianz – SP: Príčiny sa každoročne opakujú

Podľa analýz Allianz – Slovenskej poisťovne sa počas sviatočných dní v závere roka vyskytuje viacero poistných udalostí, ktorých príčiny sa spájajú práve s oslavami Vianoc a príchodu nového roka.

V niektorých prípadoch ide o zranenia rôzneho druhu. „Pri výzdobe vianočného stromčeka som sa pošmykol, chcel som sa zachytiť o stromček, čím som spadol nielen ja, ale aj celý môj nádherný výtvor," uvádza v hlásení poistnej udalosti.

Ďalšiemu klientovi poisťovne na Silvestra pri otváraní fľaše sektu vletela korková zátka do pravého oka. Spôsobila mu pomliaždeninu oka s hlbokým hematómom. Klient požadoval od poisťovne preplatenie nákupu slnečných okuliarov z dôvodu zakrytia monokla.

Medzi najčastejšie poistné udalosti týchto dní patria podľa Allianz – SP škody na majetku spôsobené požiarmi rôzneho druhu a škody spôsobené zábavnou pyrotechnikou na majetku i na zdraví. Príčiny sviatočných škôd sa podľa Allianz Slovenskej poisťovne každoročne opakujú

Klienti Allianz – SP často nahlasujú požiare spôsobené lacnými svietiacimi ozdobami na vianočných stromčekoch. Zo skúseností preto poisťovací odborníci upozorňujú na opatrnosť pri kúpe takéhoto osvetlenia, na nebezpečenstvo ponechania zapojeného osvetlenia bez dozoru alebo počas noci a tiež na nevhodnosť neodborného upravovania takýchto osvetlení (napr. predlžovanie a spájanie reťazí a pod.).

Ďalšou príčinou požiarov v domácnostiach sú podľa Allianz – SP adventné vence. 

"Klientovi zhorela domácnosť po tom, ako odišiel na návštevu k príbuzným a na adventnom venci nechal horieť sviečky bez dozoru. Ďalší klient nahlásil požiar po dopade svetlice na parapet okna, pričom sa vznietil jeho plastový rám. Aj motorové vozidlá sú často poškodzované zábavnou pyrotechnikou. Jednému z klientov sa napríklad vznietilo auto po dopade prskavky vyhodenej z okna obytného domu," píše sa v tlačovej správe Allianz – SP.

Požiar uhasil, susedov vytopil…

Podľa Allianz – Slovenskej poisťovne sa pri svojpomocnom hasení požiaru stala udalosť s vyššou škodou. Klient poisťovne sa totiž takto vzniknutý menší bytový požiar rozhodol uhasiť sám.

Z vyjadrenia odborníkov je zrejmé, že požiar, ktorý nebol veľkého rozsahu, by sám osebe nespôsobil väčšiu škodu. Počas svojpomocného intenzívneho hasenia vodou však klient spôsobil škodu vytopením niekoľkých susedov.

Ako vyplýva zo záznamov poisťovne, v uvedených bytoch došlo k rozsiahlym škodám.

Generali Slovensko: Aj kuriózne prípady

Aj podľa poisťovne Generali Slovensko u veľkej časti poistných udalostí spojených s vianočnými a novoročnými sviatkami sú škody spôsobené vianočným osvetlením, sviečkami na adventných vencoch a podobne.

Možno síce povedať, že medzi prípadmi súvisiacimi s Vianocami a Silvestrom je určitý počet kurióznych prípadov, dôležité je skôr vysoké množstvo poistných udalostí. "Celkovo je počet škôd, ktoré zaznamenávame od 23.12. do 31.12. pomerne vysoký. V minulom roku sme v tomto období zaevidovali až 1.248 rôznych poistných udalostí," uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti Generali Slovensko.

Za mnohé z kurióznych i menej kurióznych spomeňme aspoň niektoré. „Kapra sme preložili z vane do umývadla, aby sme mohli použiť vaňu. Kapor však z umývadla vyskočil a rozbil nám veľké zrkadlo nad umývadlom, čím nám vznikla škoda,“ z hlásenia poistnej udalosti zo dňa 23.12. 2008. 

Živého kapra si kúpil aj ďalší klient poisťovne. Namiesto vane sa však rozhodol vložiť ho do veľkého akvária pre rybičky. Netradičná ryba v akváriu údajne natoľko zaujala rodinu klienta a vyvolala taký rozruch, že došlo k jeho rozbitiu. "Vytečená voda z veľkého akvária spôsobila škodu v byte klienta, ale aj v byte susedov pod ním, kde zatopila strop," uvádza sa v správe o poistnej udalosti.

Najčastejšie vianočné škody sú však, ako už bolo povedané, tradične spojené so svetielkami, sviečkami a ohňom.

"Minulý rok priamo zo Štedrého dňa boli hlásené až tri poistné udalosti spôsobené požiarom. V dvoch prípadoch išlo o horiaci vianočný stromček, od ktorého sa chytilo zariadenie obývačky. V prvom prípade boli príčinou nekvalitné svetielka, v druhom prípade sa chytila mašľa od horiacej sviečky na stromčeku. Tretím prípadom bol požiar spôsobený sviečkou z adventného venca, od ktorého sa chytila sedačka a záclona," píše sa v tlačovej správe.

Nebezpečné horľavé materiály

Podľa pracovníkov poisťovne Generali Slovensko sú požiare často spôsobené horiacimi sviečkami na výzdobe či vencoch, pričom sú používané horľavé materiály ako mašle, stuhy a pod. Vo väčšine týchto prípadov dochádza k poistnej udalosti, pretože klienti nechávajú horiace sviečky bez dozoru. Problémom sú aj skraty nekvalitných elektrických sviečok a svietnikov.

Osobitným prípadom je požiar, ktorý klient poisťovne spôsobil nie vo vlastnom byte, ale v byte oproti domu, v ktorom býval. Nový rok vítal svetlicou, ktorá vystreľovala.

"Namieril ju mimo svojho balkóna, nevšimol si však, že mieri presne na balkón oproti. Svetlica vystrelila a namierila si to priamo do bytu, kde zapálila záclonu a spôsobila veľkolepé svetelné uvítanie Nového roka," konštatuje sa v tlačovej správe poisťovne. 

Keď zlodeji nesviatkujú

Poisťovňa Generali Slovensko upozorňuje, že svoj byt či rodinný dom musíme v tomto sviatočnom čase chrániť aj pred dlhoprstými.

Vianočné a novoročné sviatky sú totiž časom, kedy zostávajú byty a rodinné domy po určitý čas opustené. A to je príležitosť pre zlodejov. Len za dva dni, minuloročný prvý a druhý sviatok vianočný boli pracovníkom poisťovne Generali Slovensko nahlásené štyri vykradnutia bytov.

Polícia – na základe analýz dlhoročných štatistík – potvrdzuje, že ku krádežiam vlámaním do bytov a rodinných domov dochádza nepretržite počas celého roka, pričom obdobie vianočných a novoročných sviatkov nie je žiadnou výnimkou.

Cennosti v domácnosti

Predmetom záujmu dlhoprstých sú predovšetkým cennosti. Ako vyplýva z porovnania poistných podmienok jednotlivých poisťovní, výklad pojmu cennosti je dosť rôznorodý. Napríklad poisťovňa AXA v Poistných podmienkach pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti pod pojmom cennosti chápe predovšetkým

 • peniaze, t. j. platné tuzemské a zahraničné bankovky, štátovky a mince,
 • drahé kovy, mince a ďalšie predmety z drahých kovov, perly, drahokamy a predmety z nich vyrobené,
 • vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny, kolky.

Osobitnú skupinu tvoria veci zvláštnej hodnoty, a to:

 • umelecké predmety – obrazy, koláže, grafické a sochárske diela,
 • starožitnosti – veci staršie ako 100 rokov, okrem nábytku, ktorý má umeleckú hodnotu,
 • kožuchy a kožušiny, ručne tkané koberce a gobelíny s hodnotou nad 1 659,70 €/1 ks (50 000,12 Sk).

Allianz – Slovenská poisťovňa vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie domácnosti a budovy – Môj domov rozlišuje cennosti:

 • peniaze v hotovosti,
 • ceniny (platné kolky, známky, žreby a pod.),
 • cenné papiere (akcie, obligácie, vkladové listy, vkladné knižky a pod.),
 • zbierky známok, zbierky mincí, zbierky medailí a pod.,
 • šperky, drahé kamene, perly, všetky predmety zo zlata, striebra alebo platiny, ktoré nespĺňajú definíciu pojmu umelecké diela a starožitnosti 
 • veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo ušľachtilých kovov (prstene, retiazky, hodinky, spony a pod.).

a umelecké diela a starožitnosti:

 • umelecké predmety (obrazy, koláže, kresby, grafiky, plastiky a pod.),
 • starožitnosti – veci, ktoré sú ku dňu uzavretia poistnej zmluvy staršie ako 100 rokov, ktoré majú umeleckú alebo historickú hodnotu, viažu sa k určitému obdobiu, výtvarnému štýlu, slohu a pod., vrátane starožitných predmetov zo zlata, striebra, platiny, drahých kameňov alebo perál.

Treba zdôrazniť, že na poistenie takýchto vecí a predmetov sa často vzťahujú osobitné podmienky, buď sú z poistenia čiastočne alebo celkom vylúčené alebo sú požadované prísnejšie podmienky na ich uschovanie (napr. v zabudovanom trezore), resp. je výrazne obmedzený limit poistného plnenia.

Napríklad Poisťovňa Poštovej banky vo svojich zaujímavých produktoch v kategórii Poistenie bývania stanovuje maximálny limit poistného plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti v príslušnom poistnom období pre veci v súbore takto:

 • 166,00 EUR / 5 000,92 Sk pre peniaze v hotovosti vrátane cudzozemských platidiel, vkladné knižky a cenné papiere
 • 166,00 EUR / 5 000,92 Sk pre veci umeleckej alebo historickej hodnoty, veci zberateľského záujmu, známky, mince, klenoty, šperky a iné cennosti.

V Osobitných poistných podmienkach pre poistenie domácnosti poisťovne Victoria Volksbanken sú z poistenia vylúčené obchodné peniaze, peniaze určené na charitu a iné príspevkové peniaze.

V súvislosti s uschovávaním peňazí v hotovostí, cenných papierov a cenností polícia upozorňuje: Neuschovávajte väčšie finančné obnosy doma, bezpečnejšie budú v banke. Cennosti, hlavne šperky, cenné zbierky a pod. môžete uschovať počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti v prenajatom trezore banky.

A ešte jedna dobrá rada týkajúca sa obľúbených vkladných knižiek s heslom. Polícia upozorňuje: Heslo, v prípade, že si ho už zapíšete, nikdy nevkladajte do vkladnej knižky, uložte ho oddelene na inom bezpečnom mieste.

Ale to isté sa týka aj papierika, na ktorom je napísaný PIN kód. Mnoho ľudí, najmä žien ho napriek medializácii viacerých prípadovešte vždy nosí v jednom púzdre spolu s bankomatovou kartou.

Po polnočnej svätej omši

Zlodejstvo nemá nikdy voľno. Dokumentuje to aj jeden starší príbeh z menšieho východoslovenského mestečka. Postaršia pani A. O. sa tak ako každoročne vybrala na polnočnú svätú omšu. Po návrate domov sa jej voľačo nezdalo. To niečo bolo v tej chvíli silnejšie ako pastierske koledy, ktoré jej doznievali v ušiach.

Do hory, do lesa, valasi,
či horí v tom našom salaši,
radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.

Kráčajte, bratkovia k jasličkám,
aby ste zjavili všetko nám…

Nič neležalo tak ako to nechala pred tým, než odišla do kostola. Na poličke, na ktorej mala mala poukladané modlitebné knižky a životopisy svätcov, boli niektoré knihy v inom poradí, než na aké bola zvyknutá.

So zlou predtuchou ich začala odťahovať. Chýbali peniaze v hotovosti, zlatá retiazka, obrúčka, čo zostala po nebohom manželovi…

Neskôr zistila, že spod matraca zmizli aj dve vkladné knižky, ktoré mala starostlivo zabalené v niekoľkých igelitových vrecúškach. Našťastie, boli na nich len celkom malé sumy.

Prípad zostal aj po rokoch neobjasnený. Z vyšetrovania vyplynulo, že zlodej zrejme dobre poznal pomery, išiel naisto – vedel, že majiteľka domu je na polnočnej svätej omši. A potom už len hľadal tam, kde si myslel, že by mohli byť cennosti schované.

Pracoval pokojne vediac, že nik ho nemôže vyrušiť dovtedy, kým z vysvieteného kostola sa doďaleka ozýva slávnostný spev.

Otvory väčšie ako ľudská hlava…

Aj keď vetranie má v každom ročnom období svoje špecifiká, aj v najtuhších mrazoch sa musí vetrať. Mnohí ľudia vetranie v zimnom období riešia napríklad tak, že ak odídu z domu povedzme na hodinu, vypnú kúrenie a nechajú pootvorené okno.

V tejto súvislosti polícia upozorňuje: Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava.

Čo po návrate domov?

Ak sa vrátite do svojho domu (bytu) a zistíte, že v čase vašej neprítomnosti k vám zavítali nepovolané osoby, musíte sa riadiť všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie domov, bytov a domácností. Bez ohľadu na ten-ktorý poisťovací subjekt všeobecne platí, že udalosť treba čím skôr ohlásiť poisťovni. Slovné spojenie "čím skôr" je však veľmi neurčité.

V niektorých poisťovniach platí, že takúto udalosť treba ohlásiť prakticky zároveň s tým ako udalosť oznamujete polícii, niektorej poisťovni stačí udalosť oznámiť do jedného mesiaca.

Poisťovňa Poštovej banky od klientov vyžaduje:

 • poistnú udalosť oznámte bezprostredne po jej vzniku
 • pri podozrení zo spáchania trestného činu to oznámte aj polícii a s odstraňovaním následkov počkajte až do jej príchodu
 • s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci počkajte až do vykonania obhliadky technikom poisťovne. Ak je zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné s týmito zásahmi začať, zaobstarajte si preukázateľnú dokumentáciu o vzniku a rozsahu škody (napr. fotografie, svedkovia).

Neumývajte podlahu, neupratujte!

Aj keď poisťovne vo svojich zmluvných podmienkach požadujú vyčkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do príchodu polície, resp.do doby vykonania obhliadky technikom poisťovne, v praxi to býva trochu inak.

Pracovníci kriminálnej polície by zo svojich skúseností vedeli o takýchto veciach rozprávať azda celé hodiny. A tak vyberme z policajných análov aspoň dva konkrétne, aj keď už trochu staršie prípady:

Mária T. (53 rokov), učiteľka strednej školy – po príchode z práce zistila, že kľúč sa v zámku vchodových dverí otáča "príliš ľahko". Ťukla do dverí a tie sa vzápätí otvorili… Na radu susedky okamžite zalarmovala políciu. Do príchodu mužov zákona stihla vraj byt ako-tak upratať. Prekvapenému kriminalistickému technikovi, ktorý začal skúmať vylomený zámok a hľadať drobné úlomky dreva, povedala, že dvere dôkladne poumývala a poutierala od prachu, kľučku vyleštila a koberec na chodbe povysávala, aby sa to neroznosilo do izieb…

Manželia Š. (37 a 35 rokov), obaja ekonómovia – po príchode z týždňovej dovolenky v Nízkych Tatrách zistili, že v ich byte úradovali dlhoprstí. Pracovali dôsledne – z políc povyhadzovali knihy, poprezerali postele i periňák, rozpárali dva vankúše… V záujme objektívnej pravdy treba uviesť, že medzi okamihom, kedy manželia Š. zistili, že mali návštevu a tým, kedy prišla výjazdovka, uplynula hodná chvíľa. Nevedno, či kriminalisti boli medzitým na inom – súrnejšom prípade, alebo boli na obede, ktorý trval dlhšie než mal, isté je, že manželia Š. za ten čas všetko dôkladne poupratovali. Knihy pozasúvali späť do políc, postele zastlali, rozpárané vankúše odniesli do kontajnerov a to, čo z nich zostalo na koberci, povysávali. Policajtom potom povedali, že sa jednoducho hanbili za ten bordel…

Poznámka: Zlodeji, ktorí manželom Š. ukradli z bytu väčšiu sumu peňazí v hotovosti a nejaké zlaté veci (prstene, retiazky), zostali neznámi.

Platí stará dobrá rada: Po návšteve zlodejov neutierajte prach, neumývajte podlahu, nevysávajte, lebo odstraňujete stopy, ktoré by mohli kriminalistov priviesť k páchateľom.

Polícia: Pozor na falošných zástupcov poisťovní

Niekedy sa zlodeji dostávajú do bytov "takmer legálne". Polícia v tejto súvislosti radí: Využívajte osvedčené "kukátko". Pohľad doňho vám umožní premyslieť si, či zvoniacemu otvoríte.

Na trhu je dostatočný výber tzv. panoramatických priezorov, ktoré umožnia vidieť celý vonkajší priestor. Polícia zdôrazňuje zásadu: V žiadnom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte do bytu osoby, ktoré nepoznáte. Predídete tak mnohým nepríjemným a mnohokrát nebezpečným situáciám. Naučte tejto zásade svoje deti, ale i starých rodičov.

Najmä dôchodcovia sú totiž podľa polície častým terčom falošných kontrolórov či falošných zástupcov poisťovní.

Lepšie je škode sa vyhnúť

Opatrnosti nikdy nie je nazvyš, hovorí staré príslovie. A na túto tému sa určite nájde dosť prísloví v každom národe. V Zátureckého zbierke slovenských prísloví a porekadiel sa okrem iného nájde aj takéto: Bez opatrnosti je i múdrosť slepá. Hovorí o tom, že aj tá najhlbšia ľudská múdrosť nič nezmôže, ak nie sme dostatočne opatrní a obozretní.

Raz darmo, poistenie je guľomet, ale ako hovorievali už prastaré matere, lepšie je škode sa vyhnúť, než vymáhať si jej náhradu od poisťovne.

Poistenie je guľomet, neustále si opakovali starí mazáci. Mali pri tom na mysli tú povestnú ranu istoty. Aj my ju majme vždy na pamäti – chráňme svoj domov pred nepríjemnými udalosťami, zamykajme, nenechávajme nevyprázdnené poštové schránky svedčiace o tom, že nie sme doma, pred odchodom z domu zahasme sviečky na vianočnom stromčeku, a tak ďalej, a tak ďalej.

Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.

Ani vo všedné dni, ani v dni sviatočné.

Súčasná komercionalizácia Vianoc mi

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Sviatočná pohoda očami poistenia: Bez opatrnosti je i múdrosť slepá”

 1. Jana Šiklová píše:

  Děkuji firmě Company Management za příjemně prožité vánoce.

  Dostala jsem se do obtížné situace, uvalili mi exekuci na dům a veškerý majetek. Naštěstí díky milým lidem z Company Management http://company-management.eu/nabidka/ jsem si krátkodobě půjčila 20 000 EUR, dluhy jsem splatila. Jen díky Company MAnagement jsem stihla napéct pečivo, koupit dárky pro moje děti a oslavit vánoční svátky v pohodě a bez dluhů.

  Je to velmi jednoduché, půjčíte si a zároveň investujete trochu peněz na vysoký úrok, investované peníze vám splátí splátky půjčky a vy nic splácet nemusíte.

  Je to naprostá novinka, v Irsku je to už běžné a brzo to bude běžné všude ve světě. Půjčíte si a splácet nemusíte. Buďte mezi prvními, kdo vyzkouší tuhle novinku na trhu. čím více si půjčíte, tím víc vyděláte, tak to prostě je. Z pohodlí domova vyplníte formulář na internetu a Silvestra už můžete slavit bez obav a dluhů s plnou kapsou peněz !! Krásné prožití vánočních svátků přeje Jana Šiklová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *