Sobota 24. októbra. Meniny má Kvetoslava

Toto sú najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti o úver. Vyhnite sa im!

Banky Redakcia 16.10.2020 | 00:00 0 Komentárov

Vyhliadli ste si vysnívanú nehnuteľnosť a na jej kúpu chcete využiť hypotekárny úver? Aby ste predišli nečakaným problémom, vyhnite sa najčastejším chybám, ktoré klienti pri žiadosti o úver robia.

Pri posudzovaní žiadostí o úver banky zohľadňujú celý rad parametrov. Je to nie len bonita žiadateľa, ale aj jeho úverová história, teda to, ako splácal svoje doterajšie záväzky voči bankám, či štátu.

„Po starostlivom preskúmaní žiadosti a jej vyhodnotení obdrží klient stanovisko banky. To môže byť kladné aj záporné. Upozorňujem, že každá žiadosť je finančným domom posudzovaná individuálne,“ hovorí Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select.

Banky preverujú schopnosť žiadateľa splácať úver

Banky posudzujú skóre dlžníka. Znamená to, že hodnotia jeho disponibilný príjem a zároveň posudzujú informácie získané z interných a externých databáz. „V prípade, ak príjem žiadateľa nie je postačujúci, alebo nie sú splnené požadované kritéria v zmysle platných predpisov, môže byť stanovisko k žiadosti negatívne. Bankové inštitúcie môžu žiadosť zamietnuť napríklad v prípade, ak žiadateľ zámerne uvedie nesprávne osobné údaje, napríklad svoj rodinný stav, počet detí, výživné či iné výdavky,“ upozorňuje Z. Šimonová.

Negatívne informácie z rôznych databáz

Banky majú možnosť preveriť si informácie o žiadateľovi v rôznych databázach. Napríklad v registri Sociálnej poisťovne si okrem príjmov žiadateľa, preverujú aj to, či pravdivo uviedol svojho zamestnávateľa, či ten za neho riadne a včas platí odvody a či pracovný pomer u neho naďalej pretrváva.

Finančné domy pri posudzovaní žiadosti zistujú aj prípadné nedoplatky, či dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, ale aj voči daňovému úradu. Všetky negatívne informácie tohto druhu majú za následok zamietnutie žiadosti o úver.

Duplicitné žiadosti o úver vo viacerých bankách

V prípade, ak klient predložil žiadosť o úver vo viacerých bankách, ich status je zapísaný v úverovom registri. Ak v niektorej banke prejde žiadosť kompletným posúdením s negatívnym výsledkom, má v registri status „zamietnutá“. Ďalšiu žiadosť už potom každá iná banka automaticky vyhodnotí negatívne. Každé podanie žiadosti a jej status banka v registri preveruje.

Naopak, ak sa v úverovom registri už nachádza „schválená žiadosť“, bankové inštitúcie žiadajú od klienta potvrdenie o tom, že daný úver nebol čerpaný. „Ak by klientovi hrozilo, že banka by neakceptovala jeho žiadosť, odporúčam požiadať banku o späťvzatie žiadosti. V takom prípade v úverovom registri nebude uvedný status zamietnutej žiadosti,“ radí úverová analytička.

Negatívny záznam v úverovom registri

V databáze úverového registra preverujú banky to, ako žiadateľ o úver spláca existujúce úvery. Rovnako tak, aké úverové zaťaženie má v iných bankových inštitúciách. V registri sú evidované všetky úvery a aj status žiadostí, o aké klient v rôznych bankách požiadal.

Banka si tu tiež môže overiť či žiadateľ používa kreditnú kartu a či ju pravidelne spláca. Zároveň je tu vidieť prečerpanie k účtu, teda to, aký limit povoleného prečerpania je k účtu nastavený a či je klient v povolenom alebo nepovolenom prečerpaní.

Ak je žiadateľ v omeškaní so splácaním existujúcich úverov, banky žiadosť k úveru zamietnu. To isté platí aj v prípade ručenia za úver niekomu inému. Ak je úver v omeškaní, resp. už prebieha exekučné konanie, má to negatívny dopad pri posudzovaní novej žiadost o úver. Dôvodom zamietnutia žiadosti môže byť aj osobný bankrot.

„Odporúčam, aby klienti riadne a včas plnili všetky záväzky v zmysle úverovej zmluvy, vyhnú sa tak negatívnemu záznamu v úverovom registri. Úverový register uchováva informácie počas celej doby platnosti úverového vzťahu a aj päť rokov od jeho ukončenia. Nie je možné tieto údaje vymazať skôr. Zároveň odporúčam, aby klienti v prípade akýchkoľvek problémov čo najskôr komunikovali s bankou,“ uzatvára Zuzana Šimonová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial