Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Týždeň vo financiách: Keď premiér ochorie, aj kríza musí postáť

Slovenská vláda rozhodla o zlúčení dvoch poisťovní – aký finančný efekt to prinesie, zatiaľ nik nevie, isté je len to, že nástupníckemu subjektu štát poskytne finančnú výpomoc. Istú formu pomoci plánuje poskytnúť aj tým, ktorí nevládzu splácať hypotéky. Ale s ich splácaním je problém aj v iných krajinách. Najvypuklejšie je to v Spojených štátoch.

Prevod poistného kmeňa odmietli

Zlúčenie dvoch štátom ovládaných zdravotných poisťovní – Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne má podľa  minulotýždňového rozhodnutia vlády prebehnúť do apríla 2011. Pravda, podrobnosti zlúčenia by mali byť známe už v septembri. Zatiaľ je isté len to, že nástupníckym subjektom bude Všeobecná zdravotná poisťovňa. Minister zdravotníctva Richard Raši nepriamo prezradil, že sa uvažovalo o viacerých mechanizmoch ich možného spojenia do jedného  konsolidovaného celku. 

Napokon sa  rozhodlo, že  jedna štátna poisťovňa vznikne zlúčením, pričom prevod poistného kmeňa Spoločnej na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a jej následný zánik členovia vlády odmietli. "Zlúčenie je transparentnejšie, čistejšie a istejšie. Výhodou je aj to, že pri zlúčení prechádzajú na nový subjekt aj všetky záväzky a pohľadávky," zdôraznil Raši.

Aký finančný efekt to celé prinesie, zatiaľ nik nevie ani len odhadnúť. K úsporám, ktoré by zlúčením poisťovní mali vzniknúť, sa ani minister zdravotníctva, ani minister financií Ján Počiatek nechcú vyjadrovať. Obaja sú však presvedčení, že zlúčením poisťovní sa  určite ušetrí , no koľko, to podľa ich slov bude známe po prázdninách.

Riziko spojenia poisťovní

Ostáva pripomenúť, že minister Raši ešte donedávna trval na tom, že spojenie dvoch štátnych poisťovní by malo viac nevýhod ako výhod. Ministerstvo zdravotníctva začiatkom roka takýto postup vláde v žiadnom prípade neodporúčalo, pretože z hľadiska očakávaných rizík možno spojenie týchto dvoch poisťovní považovať za organizačne náročný krok bez dosiahnutia finančného efektu. A navyše, môžu s tým byť spojené finančné straty, ale aj možný odchod poistencov do iných poisťovní.

V návrhu na zlúčenie, ktorý ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň predložilo na rokovanie vlády, sa uvádza, že ministerstvo pôvodne bolo proti zlúčeniu, no medzitým sa objavili "nové dôvody". Minister Raši sa už úbytku poistencov zrazu neobáva a na otázku, či celý ten cirkus je kvôli zlému hospodáreniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, odpovedá negatívne. 

Pôvodne aj ministerstvo financií bolo proti zlúčeniu. Momentálne však s tým  – podľa Počiatka – už nemá problémy.

Pozor! Nebude to zadarmo

Finančný efekt zlúčenia dvoch zdravotných poisťovní nie je zatiaľ známy. Známe je však to, že na celý proces doplatia daňoví poplatníci. Pre zlúčenú poisťovnu totiž vláda chystá finančnú výpomoc.

V hre sú dva možné varianty pomoci pre nástupnícky subjekt. Prvý scenár pomoci ráta s návratnou finančnou výpomocou zo strany štátu, druhý so zvýšením základného imania nástupníckej poisťovne – zo štátnych finančných aktív.

O konkrétnej čiastke sa nateraz – zrejme zo slušnosti – radšej nehovorí. "Myslím si však, že sa zlúčia aj súkromné poisťovne," dodáva  minister Raši.

Opozícia: Nech vláda obmedzí plytvanie

Neustále narastajúci počet ľudí bez práce, ktorí si kvôli kríze nedokážu nájsť zamestnanie, primäl opozíciu, aby pritlačila na vládu. SDKÚ-DS avízovala, že na septembrovej schôdzi parlamentu navrhne predĺženie poberania podpory v nezamestnanosti z terajších šesť mesiacov na jeden rok, čo by podľa prepočtov opozície stálo asi 166 miliónov eur. "Za posledných šesť mesiacov prišlo o prácu 100.000 ľudí," konštatujú predstavitelia  SDKÚ-DS. Zároveň dodávajú, že vládny kabinet má priestor na to, aby požadovanú sumu vedel pokryť. Stačí, ak by čo i len čiastočne zúžil plytvanie a rozkrádanie verejných zdrojov.

Dzurindovci svoj návrh podopierajú argumentom, podľa ktorého polročné poberanie dávky v nezamestnanosti je dostatočné vtedy, ak ekonomika generuje nové pracovné miesta. "Dnes je však situácia celkom iná," zdôrazňujú a trvajú na tom, že vláda mala k takémuto kroku pristúpiť už skôr. "Rozumná vláda mala predĺžiť lehotu a taktiež vytvárať predpoklady na zamestnanosť po uplynutí krízy." Súčasná vláda však podľa najsilnejšej opozičnej strany nerobí ani jedno, ani druhé.

Inak koncipovanú pomoc nezamestnaným navrhuje opozičné KDH, ale napríklad aj vládna  ĽS-HZDS . Aj jedni aj druhí navrhujú zmierniť neprimerane tvrdé podmienky pre získanie dávky v nezamestnanosti. Podľa podpredsedu  ĽS-HZDS Petra Siku boli tieto tvrdé podmienky nastavené ešte v čase, keď sa o globálnej hospodárskej kríze ani nechyrovalo.

Odbory vs. zamestnávatelia

O zmiernení dopadov globálnej krízy sa opäť preli Konfederácia odborových zväzov a zamestnávatelia. Každý hájil svoju pravdu, no výsledok je neistý. Odborári zmiernenie dopadov krízy vidia krátkozrako až zaslepene – keď sa zvýši minimálna mzda, pracujúci človek sa bude mať lepšie. Aj keď táto znie už na prvý pohľad absurdne, odborári si presadzujú valorizovanie minimálnej mzdy na rok 2010 o celých 9 percent!

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení naopak trvá na tom, že minimálna mzda by sa v budúcom roku vôbec nemala zvyšovať. To, čo požadujú odborári, považuje Asociácia v tomto období za  krajne nezodpovedné , pretože zvýšenie minimálnej mzdy by so sebou prinieslo iba ďalšie prehĺbenie krízy a  zvýšenie nezamestnanosti. Zároveň aj oddialenie obnovy hospodárskeho rastu na Slovensku.

Republiková únia zamestnávateľov obviňuje odborárov z toho, že svojimi požiadavkami paradoxne ohrozujú zamestnanie najmä pracovníkov s nižšími príjmami.  "Neprimerané legislatívne zvyšovanie mzdových nákladov vedie k rušeniu pracovných miest a zároveň bráni tvorbe nových. Zamestnávatelia v čase poklesu produktivity práce a poklesu priemernej mzdy nevidia žiadny dôvod na rast minimálnej mzdy," píše sa v stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov.

Návrh  Konfederácie odborových zväzov  by v prípade jeho schválenia podľa zamestnávateľov doslova znamenal likvidáciu desiatok podnikov a ďalšie tisícky zamestnancov by ostali bez práce. Preto vyzvali odborárov, aby v prípade, že im naozaj záleží na udržaní zamestnanosti, zreálnili svoje požiadavky a netrvali na tom, čo je vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu neakceptovateľné.  

Výška minimálnej mzdy ešte nejasná

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tentoraz nechce podľahnúť tlaku odborárov, na druhej strane už z princípu nechce dať za pravdu zamestnávateľom. Podľa ministerky Viery Tomanovej rezort bol informovaný o tom, že zamestnávatelia a odborári sa na výške  budúcoročnej minimálnej mzdy nedohodli. Vláda však podľa ministerky nemá problém s minimálnou mzdou, keďže existuje zákon, podľa ktorého môže výšku minimálnej mzdy určovať sama. Z povedaného je jasné, že vláda už nechce, aby ju v tejto otázke dirigovali odbory, ako tomu bolo naposledy,  avšak podľa Tomanovej rokovania "ešte budú prebiehať". Klasik by povedal: nateraz nie je nič uzavreté.

Plnia vládne opatrenia svoj účel?

V tejto súvislosti však treba načrtnúť ešte jednu vec –  Konfederácii odborových zväzov sa nepáči váhavosť vlády a nemyslí si, že jej protikrízové opatrenia sú vždy dostatočne razantné a účinné. Na poslednom zasadnutí tripartity totiž odborári vyjadrili "vážne obavy, či vládou prijaté opatrenia dostatočne splnili svoj účel a  či zvýšené čerpanie verejných zdrojov a s  tým spojený rast schodku bilancie hospodárenia verejnej správy bude mať za následok aj vyššiu efektivitu v podobe vyššieho ekonomického rastu v nasledujúcich rokoch".
Hodnotenie dôsledkov globálnej krízy však sociálni partneri odsunuli na augustové rokovanie. Dôvodom bola neprítomnosť Roberta Fica, ktorý mal zdravotné problémy.  Podľa šéfa odborov Miroslava Gazdíka sú dopady krízy na slovenskú ekonomiku tak veľké, že o nich treba rokovať za účasti predsedu vlády.
 
Nie nadarmo sa hovorí, že keď premiér ochorie, aj kríza musí postáť.

Euro vnímame pozitívne

Keď už sme spomenuli rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, nuž urobme tak ešte raz  – a v inej súvislosti. Tomanovej ministerstvo totiž v minulých dňoch zverejnilo oficiálnu správu o dopadoch zavedenia eura na slovenskú spoločnosť. Správa je zostavená z výsledkov bežných prieskumov, ktoré úrady práce uskutočnili medzi poberateľmi sociálnych dávok a príspevkov. Vyplýva z nich, že klienti úradov práce zhoršenie svojej sociálnej situácie nijako nekladú do súvislosti s prechodom na euro.

Ba práve naopak – podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo euro "bezproblémovo prijaté všetkými skupinami klientov úradov práce, ako aj sociálnou skupinou, ktorej sa dotýkajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately."

Dopad svetovej finančnej krízy a jej vplyv na  zhoršujúcu sa sociálnu situáciu obyvateľstva nie je, ako sa uvádza v správe,  pripisovaný prechodu na euro. Nová mena je v čase globálnej krízy vnímaná na Slovensku pozitívne, "ako faktor stabilizačný a v žiadnom prípade nie ako faktor rizikový".

Nesplácanie úverov – celosvetový problém

Jedným z rozhodujúcich znakov prebiehajúcej krízy je všeobecne slabé splácanie úverov. Je to tak na Slovensku i na celom svete. Národná banka Slovenska už skôr  upozornila  na to, že čoraz viac ľudí nezvláda splácať úvery. "Počty zlyhaných úverov budú v  roku 2009 stúpať," prognózuje NBS.

Slovenská vláda sa v tejto súvislosti  rozhodla pomôcť  tým, ktorí už čerpajú úver na bývanie, no keďže v dôsledku krízy prišli o zamestnanie, hypotéku splácať nevládzu.

Podmienky pre túto pomoc možno zhrnúť do niekoľkých viet. Základnou podmienkou je to, že občan nemá iné finančné ani majetkové zdroje na to, aby mohol úver splácať. Zmluva musela byť uzavretá ešte pred 31. decembrom 2008 a dlžník musí prísť o zamestnanie v priebehu tohto roka. Maximálna výška pomoci nesmie prekročiť 83 tisíc eur.

"Výpomoc dlžníkom  nebude mať dopad na schodok rozpočtu verejnej správy ani na verejný dlh, keďže pôjde o návratnú finančnú výpomoc poskytovanú za štandardných podmienok," zdôraznil minister Počiatek.

Preklenutie krízového obdobia

Inak a zjednodušene povedané, okrem terajšieho záväzku banke tak dlžníkovi vznikne aj nový záväzok voči Slovenskej konsolidačnej za poskytnutú štátnu pomoc, ktorú bude musieť splácať paralelne so zvyškom úveru a ktorá mu bude úročená na komerčnej báze.  Na splácanie štátnej pomoci mu bude poskytnutý 12-mesačný odklad splácania istiny.

Podľa premiéra Roberta Fica tak vláda dáva  "každému, kto by prišiel o prácu kvôli hospodárskej kríze, šancu a čas na to , aby mu hypotekárny úver a hlavne nehnuteľnosť zostali vo vlastníctve, aby túto nehnuteľnosť mohol užívať, aby sa mohol skonsolidovať, nájsť si prácu a získať schopnosť platiť tento hypotekárny úver." Podľa premiéra ide o preklenutie najhoršieho krízového obdobia.

Na to, aby sa program  štátnej pomoci pre tých, ktorí nevládzu splácať hypotekárne úvery, mohol vôbec rozbehnúť, všakje potrebných množstvo legislatívnych zmien. Treba napríklad rozšíriť právomoci Slovenskej konsolidačnej, novelizovať zákony o bankách, o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj zákona o katastri nehnuteľností.

Skončí americká dráma v roku 2010?

V záujme objektívnej pravdy treba uviesť, že problémy so splácaním úverov majú všade vo svete. Najvypuklejšie je to asi v Spojených štátoch, kde podľa agentúry svetovej tlačovej agentúry  Associated Press  počet zlyhaných úverov  na nehnuteľnosti naďalej dramaticky rastie. Podľa agentúry to súvisí s tým, že stále viac ľudí stráca zamestnanie a nie sú schopní splácať. V priebehu júna takmer 350 tisíc amerických domácností dostalo upozornenie od banky, že si neplní splátkovú povinnosť.

Americké banky zhabali v máji 65 tisíc, v júni už 79 tisíc domov dlžníkov, ktorí nevládzu splácať. Podľa Associated Press sa však situácia naďalej zhoršuje a je predpoklad, že by mala vyvrcholiť až niekedy v júli 2010.

K tomu ešte dve správy z amerického sveta financií. Podľa prvej aj keď  Bank of America  dosiahla v druhom kvartáli čistý zisk  2,4 miliardy USD, podľa jej prezidenta Kenneth D. Lewisa však ešte  bude čeliť veľkým rizikám, ktoré súvisia s nesplácaním úverov klientmi . "Ťažké obdobie čaká banku nielen v tomto, ale ešte aj v budúcom roku," zdôraznil Lewis   Druhá správa sa týka jedného z najväčších poskytovateľov firemných úverov v USA, spoločnosti  CIT Group , ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhne bankrotu. Vláda jej odmietla poskytnúť ďalšiu finančnú pomoc . Predstaviteľom CIT Group sa totiž nepodarilo presvedčiť vládu o tom, že jej krach by mohol strhnúť so sebou značnú časť amerického finančného sektora.

Zlé úvery naďalej strašia

Podľa  Medzinárodného menového fondu  (IMF) od začiatku roka 2007 prišli najväčšie  európske a americké banky v dôsledku nelikvidných aktív a zlých úverov o viac než 900 miliárd USD. Táto suma by podľa odhadov IMF mohla do konca budúceho roka narásť na 2 a pod bilióna USD, pričom zlé úvery by sa na tejto strate mohli podielať zhruba polovicou.

Tento stav núti aj Európsku komisiu hľadať ďalšie nástroje na kontrolu a reguláciu finančného sektora a na sprísnenie pravidiel pre štátnu pomoc bankám. Nie div, veď podľa nedávnej správy Európskej centrálnej banky o stabilite finančného trhu (Financial Stability Review) budú musieť banky v eurozóne odpísať v tomto a nasledujúcom roku stovky miliárd eur. Dovodom sú predovšetkým zlé úvery.

Európa protichodných názorov

Postup Európskej komisie, ktorý by mal ozdraviť celý fiunančný systém, spočíva v dvoch samostatných krokoch. Tým prvým je vytvorenie dvoch celoeurópskych orgánov, ktorých  úlohou by malo byť  monitorovanie ekonomických rizík a zosúladenie dohľadu nad bankami.  "Úlohou je včas odhaľovať riziká a zabrániť opakovaniu situácie, keď vlády museli uvoľniť miliardové balíčky na záchranu bánk i svojich ekonomík,“  uvádza sa v predbežne schválenom návrhu reforiem. Novými inštitútmi, ktoré by z nich mali vzísť, sú  Európska rada pre systémové riziká (ESRC)  a Európsky systém finančného dohľadu (ESFS). Druhým krokom by malo byť sprísnenie pravidiel pre štátnu pomoc bankám.

V záujme objektívnej pravdy treba ale povedať, že v širokospektrálnej Európskej únii niet jednotného názoru na kroky a postupy Európskej komisie. Tak napríklad návrh na vytvorenie spomínaných dvoch celoeurópskych orgánov najnovšie podrobila  tvrdej kritike  Česká národná banka, podľa ktorej skôr než zjednotenie na európskej úrovni je potrebné zjednotenie dohľadu nad finančným trhom na národných úrovniach a potom následné zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými národnými dohľadmi. Podľa českej centrálnej banky sa návrh opiera o  jednostrannú a miestami až účelovú diagnózu  príčin súčasnej finančnej  a hospodárskej krízy.

Pociťujete krízu?

View Results

Loading ... Loading ...

6 odpovedí na “Týždeň vo financiách: Keď premiér ochorie, aj kríza musí postáť”

 1. Michal píše:

  Podľa mňa by mali mať odborári vlastnú banku s emisnou právomocou. Tá by tlačila vlastnú menu a ňou by sa platili odborári. A nech si valorizujú mzdy aj o 100% ročne. Som zvedavý, ako dlho by to vydržalo.

  • Duri píše:

   Asi tak. Zimbabwianska ekonomika – náš vzor.

  • Miňo píše:

   Podporujem návrh na vytvorenie odborárskej banky. Aj mne sa taká páči. Pravidelne by som do nej chodieval po bezúročné úvery. A keďže je kríza a ja patrím medzi tých chudobnejších a sociálne cítenie vypasených odborárskych bossov je stále silnejšie a silnejšie, možno by sa mi podarilo získať aj nejaký ten nenávratný úverík. Prisámbohu! Už sa tej banky neviem dočkať. Ozaj, neviete, kedy by mala začať naplno fungovať?

  • Depo píše:

   Odborári podobne ako zamestnávatelia sledujú svoje osobné ciele. Odborársky návrh je nereálny. Pozrime sa však na šrotovné – to je rovnaká hlúposť. A predsa to prešlo. Aj odborári môžu argumentovať, že stúpne kúpyschopnosť. Väčšina politických rozhodnutí stojí na nelogických argumentoch.

 2. Ada píše:

  Ziada sa mi dodat, ze populistickym navrhom tyzdna je snaha predlzit podporu v nezamestnanosti na jeden rok. Demotivujucejsi faktor pre nezamenstnanych uz byt nemoze. SDKU by mal sud zakazat pravo pouzivat oznacenie pravicova strana.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial