Pondelok 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor

Týždeň vo financiách: Vláda o reformách, banky o hypotékach

Tento týždeň budú v oblasti financií dominovať dve témy. Vláda bude mať na stole návrhy zákonov zvyšujúcich dane a odvody a banky budú pokračovať v súboji o svoj podiel na hypotekárnom trhu. Práve úvery na bývanie totiž majú byť, aspoň podľa bánk, práve teraz mimoriadne výhodné.

Sedem miliónov eur nie je z pohľadu výdavkov štátu až tak veľa peňazí. V období, keď vláda zvyšuje daňové a odvodové zaťaženie, by však stálo za otázku, či nie je lepšie zbytočné referendum neorganizovať. Od SaS, ktorá je v koalícii silným hlasom nevyhnutných reforiem a tým aj zvyšovania daňového a odvodového zaťaženia, by sme mohli očakávať šetrnejší prístup k verejným financiám. Ani sama SaS sa totiž netají tým, že petícia za referendum mala za cieľ v prvom rade zviditeľniť stranu. Teraz môžeme s poľutovaním konštatovať, že strana „bez komunistov a eštebákov“ neznamená automaticky strana bez populistov…

AFISP má poverenie skúšať sprostredkovateľov, OVB oslavuje 40 rokov

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov si prevzala poverenie NBS na zabezpečenie odborných skúšok. "AFISP v súčasnosti združuje 18 samostatných finančných agentov, ktorí zastrešujú 22 000 podriadených finančných agentov," informovala generálna sekretárka AFISP Darina Huttová. "Pre zabezpečenie skúšok Asociácia spracovala osobitný projekt, ktorý po odbornej stránke posudzovala Národná banka Slovenska. Pre organizáciu skúšok bude vytvorený osobitný, vysoko sofistikovaný softvér. Umožní skúšky vykonávať prezenčnou formou v elektronickej i písomnej podobe. Systém umožní celú škálu služieb od elektronického prihlasovania sa až po dátovú archiváciu automaticky vyhodnotených testov a vydaných osvedčení. AFISP predpokladá prvé vyhlásenie termínov skúšok v decembri tohto roku."

Tradičný sprostredkovateľ finančných služieb OVB pôsobí na trhu už 40 rokov. V 14 krajinách Európy dnes asi 4600 sprostredkovateľov poskytuje finančný servis 2,8 milióna klientom. „Po štyridsiatich úspešných rokoch v oblasti komplexných finančných služieb je naším cieľom neustále rásť a pokračovať v budovaní značky OVB ako symbolu pre kompetentné poradenstvo v oblasti dôchodkového zabezpečenia, poistenia, tvorby a zhodnocovania majetku klientov v Európe,“ hovorí predseda predstavenstva OVB Holding Wiflried Kempchen.

Silnie boj na hypotekárnom trhu

Banky zosilnili svoj boj na trhu s úvermi na bývanie. VÚB odpúšťa poplatok a sľubuje, že žiadosti vybaví do troch pracovných dní – inak vyplatí kompenzáciu 33 eur. Tatra banka ponúka rovnakú úrokovú sadzbu všetkým žiadateľom bez ohľadu na ich rizikový profil. Pre fixácie 1, 2 a 3 roky je garantovaná úroková miera 3,75%, pri 5 ročnej fixácii 4,25% a pri 10 ročnej fixácii 4,95%.

UniCredit Bank prináša automatické znižovanie vlastnej marže. Ako jediná na Slovensku banka ponúka transparentnú úrokovú maržu pozostávajúcu zo 6-mesačného EURIBORu a vlastnej marže, ktorá by nemala byť vyššia ako 3 p. b. Pri hypoúveroch s transparnetnou sadzbou bude banka štartovaciu maržu každých 6 mesiacov postupne znižovať o 0,15 p. b. až na minimálnu hodnotu, ktorú banka stanovila na 2%. ČSOB informovala o znížení úrokových sadzieb.

MF: Slovensko porastie v tomto roku rýchlejšie

V pravidelnej aktualizácii makroekonomickej prognózy MF SR zlepšilo odhad reálneho rastu HDP na rok 2010 na 4,0% a zároveň zhoršilo odhad na rok 2011 na 3,3% (oproti 3,2% a 3,8% z júna 2010). Hlavnými príčinami súčasných zmien v prognóze je zapracovanie konsolidačných opatrení do prognózy, zlepšenie očakávaní o vývoji vonkajšieho prostredia a pozitívne výsledky za prvý polrok 2010 na Slovensku aj v eurozóne. Pokým v prvých dvoch rokoch prognózy budú rast ekonomiky ťahať predovšetkým zahraničný dopyt a zásoby, od roku 2012 sa v dôsledku zlepšenia na trhu práce očakáva aj oživenie spotreby domácností. Negatívne riziká vyplývajú prevažne z vývoja na finančných trhoch a potenciálnych dopadov výrazne reštriktívnej fiškálnej politiky v EÚ v budúcom roku. Väčšina členov Výboru pre makroekonomické prognózy zhodnotila prognózu MF SR ako realistickú, dvaja členovia ju označili za konzervatívnu.

Tím odborníkov na ministerstve financií posilní predseda Klubu ekonomických analytikov a niekdajší hlavný ekonóm UniCredit Bank Ján Tóth, ktorý bude pôsobiť ako riaditeľ Inštitútu finančnej politiky.

Prečítajte si:

Stimuly americkej ekonomike nepomáhajú

Pred slabým efektom amerických fiškálnych stimulov, ktoré za sebou zanechali rastúci americký dlh a potrebou ho okamžite riešiť aj za cenu iných škôd varoval bývalý šéf FEDu Alan Greenspan. Ako informoval portál Patria-online.sk, len malý prínos oživenia mali podľa Greenspana doterajšie vládne výdavky v rámci stimulačných balíkov smerujúcich do ekonomiky a finančného sektora.

Lídrom dlžníkov je Libanon

Kríza vládneho dlhu pokračuje. Výnosy gréckych dlhopisov stále dosahujú dvojciferné čísla. Barclays Capital vytvorila sofistikovanú verziu poradovníka najzraniteľnejších krajín založenú na šestnástich kritériách rozdelených do piatich skupín: solventnosť, fiškálne potreby, závislosť na zahraničí, sila finančného sektora a inštitucionálne sily.

Ako vysvetľujú analytici Patrie, pred pätnástimi rokmi by výsledky štúdie boli pre každého šokom, teraz ale príliš prekvapivé nie sú. Desať najbezpečnejších krajín zahŕňa päť ázijských ekonomík, dve z Latinskej Ameriky, jednu z Afriky a dve z Európy. Poradie je nasledovné: Hong Kong, Singapur, Kórea, Chile, Taiwan, Nemecko, Juhoafrická republika, Česká republika, Malajzia a Uruguaj.

A ako to vyzerá na konci rebríčka? Grécko nie je na úplne poslednom mieste, túto pochybnú česť má Libanon. Po týchto dvoch krajinách sú najslabšími Pakistan, Vietnam, Ukrajina, Egypt, Írsko, Litva, Taliansko a Rumunsko. Medzi poslednými desiatimi nájdeme šesť európskych krajín! Samozrejme, že v rebríčku nie je zahrnutých veľa z rozvíjajúcich sa krajín, ale je prekvapujúce, že napríklad Taliansko má nižšiu pozíciu, ako El Salvador. Celkom sa v rebríčku nachádza 48 krajín; USA a Veľká Británia držia 22. a 20. miesto. Len dvadsať rokov po páde komunizmu je pozícia USA horšia ako pozícia Ruska! A nie je to len otázka národnej pýchy. Barclays ukazuje, že asi 70% rozdielov v CDS sa dá vysvetliť použitými kritériami. Čím nižšie v rebríčku spadnete, tým je pravdepodobnejšie, že budete platiť viac.

Dozvuky šrotovného: predaj áut sa spomalil

Nové registrácie osobných vozidiel v Európe zaznamenali počas oboch letných mesiacov výrazný medziročný pokles a reflektovali silné dáta po zavedení šrotovného v rovnakom období minulého roka.

Oneskorené dáta Európskej asociácie výrobcov automobilov uviedli, že v júli sa predaj spomalil o 18,6% a auguste o 12,9%. Dvojciferný medziročný pokles bolo možné zaregistrovať na najväčších automobilových trhoch v Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii. Počet registrácií osobných vozidiel v EÚ za august dosiahol iba 701,7 tisíc a za prvých osem mesiacov tohto roka 9,021 milióna nových automobilov, čo znamenalo len 3,5% nárast oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka.

Bazilejská dohoda navýšila kapitálové požiadavky na banky

Bazilejský výbor pre dohľad nad finančnými trhmi sa cez víkend dohodol na parametroch novej regulácie bánk (Basel III). Podľa týchto pravidiel sa minimálna požiadavka na kapitál Tier 1 zdvihne zo súčasných 4% na 6%. Ako informovali analytici Atlantiku, bol stanovený "kapitálový vankúš" vo výške 2,5%, ktorý keď banka nebude spĺňať, tak síce nebude nútená zvyšovať kapitál, ale bude podliehať reštrikciám v oblasti vyplácania dividend, spätného odkúpenia akcií či bonusov manažérov. Jednotlivý národné regulačné orgány potom budú mať ešte možnosť požadovať ďalší kapitál v rozmedzí 0 – 2,5% v závislosti od podmienok na trhu. Nové pravidlá by mali byť plne implementované do roku 2018. Týmto sa výrazne zvyšujú požiadavky na bankový sektor a možno očakávať, že veľa bánk bude nútených v nasledujúcich rokoch zvýšiť svoj kapitál.

Vláda bude mať na stole dane a odvody

Vláda sa na svojom stredajšom rokovaní bude zoberať legislatívnymi návrhmi meniacimi dane a odvody. V prípade DPH by mala schváliť: dočasné zvýšenie základnej sadzby dane z 19 % na 20 % a zrušenie zníženej sadzby dane 6 % na tzv. predaj potravín z dvora. Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 % je dočasným opatrením, ktorého platnosť skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 %.V súlade s programovým vyhlásením vlády SR znížiť deficit verejných financií návrh zákona obsahuje zmeny v sadzbách dane z pridanej hodnoty. S účinnosťou od 1. januára 2011 sa navrhuje dočasné zvýšenie základnej sadzby dane z 19 % na 20 % a zrušenie zníženej sadzby dane 6 % na tzv. predaj potravín z dvora. Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 % je dočasným opatrením, ktorého platnosť skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 %.

Ako vysvetľuje predkladacia správa MF, daň z príjmu čaká obmedzenie niektorých výhod a výnimiek:

  • mala by sa zrušiť možnosť zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov (zamestnancov), ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry a pôrodnej asistentky, o náklady na špecializačné vzdelávanie z dôvodu zrovnoprávnenia výpočtu základu dane s ostatnými zamestnancami;
  • malo by sa nahradiť oslobodenie do výšky 5-násobku životného minima (t.j. do výšky 925,95 €) pevne stanovenou sumou vo výške 500 eur pri príjmoch z prenájmu, z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva;
  • mali by sa zjednotiť paušálne výdavky u fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – navrhuje sa uplatňovať paušálne výdavky v jednotnej výške 40 %;
  • mali by sa zjednotiť spôsoby odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu (lízingu) s inými formami obstarania

V prípade nezdaniteľnej časti základu dane sa má prijať: 

  • obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) len na tzv. aktívne príjmy – táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude uplatňovať len v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti;
  • zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie;

A zároveň vláda chystá zmenu uplatňovania dane vyberanej zrážkou tak, aby jej výberom bola splnená daňová povinnosť daňovníkov, s výnimkou príjmov z podielových listov a dlhopisov, pri ktorých je daň vybranú zrážkou naďalej možné považovať za preddavok na daň;

Zmeny čakajú aj sociálne poistenie, kde je na stole vlády návrh, aby fyzické osoby, ktoré majú príjem zo zárobkovej činnosti zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podliehali sociálnemu poisteniu a boli povinné platiť poistné na sociálne poistenie. Osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nebudú podliehať nemocenskému poisteniu, dôchodkovému poisteniu a poisteniu v nezamestnanosti.

Prerozdeľuje štát vaše dane efektívne?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *