Streda 19. február. Meniny má Vlasta

Úspory Slovákov rastú, no oveľa pomalšie ako u susedov

Banky Peter Apolen 16.05.2019 | 00:00 0 Komentárov

Slováci boli dlho považovaní za sporovlivý národ. Už to však neplatí. Objem úverov tento rok po prvý krát prekonal hodnotu bankových vkladov domácností.

Suma finančného majetku Slovákov predstavovala koncom vlaňajška v priemere len 13 400 eur, čo je štvrtá najnižšia hodnota v EÚ.

Odklon od sporivej tradície

Sporenie bolo v slovenských domácnostiach v minulosti populárne. Platilo to až do polovice 90. rokov. Po roku 1997 však došlo k obratu. Dôvom bola najmä nepriaznivá ekonomická situácia daná domácimi, a neskôr aj medzinárodnými podmniekami. Miera úspor, čo je ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, akú časť príjmu je domácnosť schopná a ochotná si odložiť, klesla z potešivých 14 percent v roku 1997 až na nelichotivých šesť percent v roku 2013.

Situácia sa začala mierne zlepšovať až v ostatných štyroch rokoch. I napriek tomu sme v porovnaní miery úspor stále na chvoste EÚ a výrazne zaostávame aj za našimi najbližšími susedmi.

To však už zďaleka nie je spôsobené ekonomickou situáciou. Priemerná nominálna mzda vzrástla za posledných päť rokov o takmer 20 percent. Ešte dôležitejšie však je, že prácu má historicky najviac ľudí. Miera nezamestnanosti klesla zo 14,2 percenta v roku 2010 na 6,2 percenta v marci tohto roku. Inými slovami, slovenské domácnosti sú ekonomicky v najlepšom stave vo svojej histórii.

Len na úsporách to zatiaľ ešte nevidno. Pre porovnanie priemerná miera úspor v eurozóne je 12,4 percenta. Podobné číslo (11,7 %) dosahujú aj naši českí susedia.

Pomalý rast úspor

Situácia sa však aj u nás postupne zlepšuje. Na prvý pohľad by sme sa mohli upokojiť, pretože osobné finančné aktíva Slovákov vzrástli od roku 2016 o viac ako desať percent. No “aj keď percentuálny rast osobných finančných aktív za ostatné dva roky bol vysoký (10,7 % oproti rastu v EÚ o 2,6 %), stále je však nižší ako u Čechov a Maďarov“, upozorňuje Zdenko Štefanides, hlavný analytik VÚB.

„A bohužiaľ v absolútnom vyjadrení, vzhľadom na naše celkovo nízke finančné aktíva, EÚ ani len nedobiehame. Kým Slovák v danom období v priemere usporil a zvýšil si finančné aktíva o 1 300 eur, tak priemerný Maďar o 2 100 eur a Čech dokonca o 2 200 eur“, dodáva analytik. Situácia sa teda na Slovensku postupne zlepšuje, tempo je však oveľa pomalešie ako v porovnateľných krajinách.

Navyše úspory a finančný majetok treba dať do súvisu aj s objemom úverov. Tu sa nám vynára ďalší nelichotivý obraz. Slováci sú v regióne Strednej a východnej Európy po Estóncoch najzadlženejší. Sú navyše jediným národom v regióne, ktorého objem úverov z bánk prevyšuej objem vkladov. Tento pomer sa vďaka niekoľko rokov trvajúcemu hypotekárnemu boom prehupol do negatívnej polohy na jeseň minulého roka.

Ako motivovať ľudí k sporeniu

Ako teda túto situáciu zlepšiť? Bude treba kombináciu viacerých faktorov, ktorých cieľom by mala byť zmena sentimentu domácností. Národná banka Slovenska už dva roky ochladzuje trh s hypotékami. Hoci zaviedla už niekoľko opatrení, tempo rastu sa spomalilo len mierne – zo 14 percent v roku 2016 na zhruba 12 percent minulý rok. Jednou zo zmien je nutnosť pre žiadateľov o hypotéky financovať si minimálne desať, ideálne 20 percent kupovanej nehnuteľnosti z vlastných zdrojov. To podmieňuje potrebu si sporiť a na úver na bývanie sa dlhodobo pripravovať.

Ďalším inhibítorom by mohli byť zmeny v dôchodkoch. Zafixovanie dôchodkového veku na 64 rokoch bude znamenať, že priemerná náhrada mzdy dôchodkom v budúcnosti klesne. Už dnes neustále klesajúci počet pracujúcich prispieva na rastúci počet dôchodcov. Sociálna poisťovňa tak v budúcnosti nebude stačiť vyplácať penzistom uspokojivé dôchodky. Na penziu je preto potrebné pripravovať sa individuálne celý pracovný život formou dlhodobého sporenia a investovania.

Sporenie by mohlo spopularizovať aj očakávané zvýšenie úrokov na vkladoch. Už na jeseň mala Európska centrálna banka začať po rokoch so zvyšovaním sadzieb. V reakcii na negatívny vývoj svetovej ekonomiky a finančných trhov však toto rozhodnutie odložila až na budúci rok. Keď vzrastú sadzby ECB aj slovenské banky budú môcť zvýšiť úroky na svojich vkladových produktoch.

Peniaze sa zarábajú investovaním, nie sporením

Viac ako sporenie by však budúcich dôchodcov malo zaujímať investovanie. To je totiž jedinou formou ako dosiahnuť výraznejšie zhodnotenie úspor. Investovať priamo na finančných trhoch je pre bežných ľudí príliš rizikové. Jednoduchým a dostupným nástrojom sú však pre nich podielové fondy. Zaujímavou pomôckou pri zvyšovaní investičného apetítu môžu byť fondy v druhom pilieri. Na nich môžu sporitelia vidieť, ako sa ich príspevky zhodnocujú.

Tento rok ponúka druhý pilier pekný príklad toho, prečo sa oplatí investovať do fondov zameraných na akcie, alebo indexy. Akciové a indexové fondy dokázali tento rok do začiatku mája zarobiť takmer 20 percent, kým dlhopisové fondy vykázali výnos ledva desatinu z toho. Platí, že čím je v podielovom fonde väčší podiel akcií, tým je dlhodobo výnosnejší. Akcie sú všeobecne rizikovejšie aktívum a majú väčšie výkyvy vo svojej výkonnosti, no z dlhodobého hľadiska prekonávajú ostatné inštrumenty.

Veľkým pomocníkom je tu pravidelné mesačné investovanie, vďaka ktorému sa priemerná cena nákupu podielov v čase mení a výsledkom je investícia s výrazne nižším rizikom nesprávneho načasovania ako pri jednorazovej investícii. Táto investičná stratégia platí pre každého a správcovské spoločnosti ju dlhodobo podporujú.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti

Forma zhodnocovania úspor cez podielové fondy je u nás bohužiaľ menej využívaná ako napríklad v susednom Poľsku, Maďarsku, či v eurozóne. Napríklad priemerne si v eurozóne do podielových fondov si odkladá peniaze deväť percent domácností, jedna desatina domácností v Rakúsku alebo sedem percent domácností v Maďarsku. U nás sú to však len dve percentá domácností.

Naproti tomu väčšinu úspor majú Slováci v bankách, najčastejšie ide o rôzne formy sporiacich účtov, termínované vklady či vkladné knižky. Tu je vidieť rezervy vo finančnej gramotnosti Slovákov. Peniaze si odkladajú do málo výnosných produktov, kým príležitosti, ktoré im ponúkajú finančné trhy nevyužívajú.

Naznačuje to, ďalší faktor, ktorý môže podnieť ochotu Slovákov sporiť si a budovať si finančný majetok. Je potrebné zvýšiť ich finančnú a investičnú gramotnosť tak, aby začali využívať všetky príležitosti, ktoré sa im ponúkajú. Je to úlohou finančných inštitúcií, ktoré pripravujú investičné a sporiace produkty, ale aj finančných sprostredkovateľov, ktorí sú s klientmi v denno-dennom kontakte. Nemalý vplyv na nich majú aj médiá, ktorých úlohou je na slabé miesta trhu upozorňovať.

Zásady ako sporiť

♣ Na sporenie si odložte peniaze hneď po výplate. Nespoliehajte sa na to, že na sporenie vložíte peniaze až na konci mesiaca.

♣ Sporte si pravidelne konkrétnu sumu bez toho, aby ste o tom museli uvažovať. Ak sa vám podarí odložiť si niečo ešte okrem toho, túto jednorazovú sumu si nechávajte ako rezervu, ktorú vložíte do investície v čase poklesu trhov.

♣ Základným faktorom úspešnosti finančnej investície je čas. Čím dlhšie peniaze pre vás pracujú, tým výraznejšie zhodnotenie dosiahnu.

♣ Neodkladajte rozhodnutie začasť si šetriť a investovať. Platí to najmä pri sporení na dôchodok. Prvé roky hneď po 20tke majú na finálnu výšku dôchodkových úspor ten nejdôležitejší vplyv. Pri rovnakej výške vkladu sa dopracujete k oveľa vyššej sume, ako ten, čo si začne sporite napríkad v 40tke.

♣ Nie je dôležité koľko zarobíte, ale koľko ušetríte. Pozrite sa na svoje výdavky a zanalyzujte, aké sú možnosti na ich zníženie. Ušetrené peniaze “neprejedzte”, ale ich odložte.

♣ Učte šetriť už svoje deti. Otvorte im detské či študentské účty namiesto vreckového v hotovosti, otvorte im sporiace účty s konkrétnym cieľom sporenia (nový tablet, bicykel a pod.).

Dôležité pravidlá pri investovaní:

Cieľ – Stanovte si jasný cieľ –  na čo si chcete sporiť a aký objem financií chcete dosiahnuť.

Čas – Určite si očakávaný horizont, ktorý chcete dosiahnuť svoj cieľ. Pri rozhodovaní o tom, sa poradte so skúseným finančným expertom.

Zdroje – Spočítajte si, akú časť majetku chcete pravidelne si odkladať alebo investovať, aby Vám zostala dostatočne veľká rezerva pre prípadné neočakávané životné udalosti.

Riziká – Na všetky riziká sa vopred informujte. Vo všeobecnosti platí, že dlhodobé investovanie v priebehu niekoľkých dekád nemôže byť stratové. Problém však spôsobujú unáhlené výbery v čase krátkodobých poklesov trhov. Vyhnite sa im.

Diverzifikácia – Rozložte si svoje investície. Zaujímajte sa do čoho investujete. Dbajte na to, aby boli zastúpené rôzne druhy akcií, či už z pohľadu odvetví, veľkosti podnikov a geografického rozloženia trhov.

Investujte pravidelne – Nesnažte sa príliš časovať trhy. To zvládnu len experti, aj to len tí najlepší z nich. Investujte pravidelne a po dlhú dobu. Je to efektívnejšie ako vkladať a vyberať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *