Nedeľa 31. mája. Meniny má Petronela, Petrana

V Bruseli sa pracuje na jednotnom európskom penzijnom produkte

Penzia Daphne Foulkes 18.09.2018 | 00:00 0 Komentárov

Na európskej úrovni prebieha pripomienkovanie jednotného európskeho penzijného produktu PEPP. K návrhu sa vyjadrujú aj finanční sprostredkovatelia. Hoci ide podľa nich o perspektívny produkt, zostáva ešte množstvo otázok, ktoré treba doriešiť.

K dnešnému dňu už predložilo pripomienky k návrhu PEPP (jednotný paneurópsky penzijný produkt), ktorý Európska komisia zverejnila 29. júna 2017, množstvo organizácií. Prevláda tu nateraz silný konsenzus, tak zo strany účastníkov trojice najdôležitejších európskych inštitúcií – Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európy, ako aj zo strany ďalších zainteresovaných subjektov. Avšak stále tu zostáva množstvo otázok, ktoré ak nebudú pragmaticky doriešené, vznikne tu riziko, že nariadenie PEPP síce vstúpi do platnosti, no jeho prijatie bude nízke.

Vzhľadom k tomu, že PEPP vstupuje do svojej ďalšej fázy rokovaní, je dôležité, aby boli vypočuté hlasy potenciálnych poskytovateľov a distribútorov tohto produktu. Zainteresované strany totiž môžu upozorniť na prípadné ťažkosti, ktoré by mohli úspech PEPP negatívne ovplyvniť.

Stanovisko európskej asociácie finančných sprostredkovateľov FECIF

Časť týchto subjektov sa zišla v júni na inauguračnom zasadnutí Európskeho dôchodkového inštitútu (FEPI), ktorý zriadila Európska federácia finančných poradcov a sprostredkovateľov FECIF. Bolo tu vypracované stanovisko FEPI poskytujúce podrobnú analýz. Stručné zhrnutie je uvedené nižšie:

Daňové stimuly: Je veľmi dôležité, aby tri najdôležitejšie európske inštitúcie odsúhlasilo pragmatické alternatívne riešenia, skôr než po prijatí nariadenia. Teoreticky by bol pre tento produkt ideálny separátny daňový režim platný naprieč v celej Európskej únii. Je však zrejmé, že prijatie takéhoto režimu by bolo v jednotlivých členských štátoch náročné.

Daňový režim pre každého poskytovateľa a predajcu PEPP však bude koniec koncov závisieť na jeho domicile, tak ako je tomu dnes pri všetkých dôchodkových produktoch, a navyše bude musieť rešpektovať pravidlá dohôd o zamedzení dvojitému zdaneniu.

Defaultné investičné nastavenie: Na stole sú teraz dve možnosti.

1. Nominálna “ kapitálová garancia“, ktorá pokryje aspoň vložené príspevky (bez poplatkov a nákladov) ako minimum, ktoré môže poskytovateľ PEPP rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj ochranu proti inflácii.

2. „Investičná stratégia zameraná na zabezpečenie ochrany kapitálu sporiteľa na základe techniky zmiernenia rizika“ – jednoduchšie známa ako investície životného cyklu.

Stanovisko FEPI spočíva v tom, že rámec PEPP by mal umožňovať oba vyššie uvedené pohľady, ak je to potrebné, na miestnej úrovni, podľa vnútroštátnych pravidiel, alebo zvyklostí. Ako je podrobne opísané v stanovisku FEPI, záruka na kapitál by mala byť reálna, nie len nominálna. Okrem toho je potrebné využiť investíciu životného cyklu ako podklad pre penzijné poistenie, a to aj pre investorov, ktorí majú opatrný prístup k investičným rizikám.

Možnosti vyplácania kapitálu: Hoci z dôvodu jednoduchosti a prenosnosti by bol PEPP vhodný jednotný režim výplaty kapitálu, predpokladá sa, že pre členské štáty by mohlo predstavovať problémy, ak by sa s PEPP nakladalo výhodnejšie než s miestnym osobným dôchodkovým produktom. Podobne, ak by sa s miestnym produktom nakladalo priaznivejšie ako s PEPP, čo by mohlo pôsobiť ako odstrašujúci faktor pre niekoho, kto uvažuje o takejto investícii.

V rámci FEPI je všeobecná zhoda v tom, že penzijný produkt PEPP by mal umožňovať všetky možné varianty výplaty kapitálu, čo by umožňovalo jeho poskytovateľom tvarovať produkt podľa lokálnych špecifík. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že čím je výrobok komplexnejší, tým väčšie sú administratívne náklady, ktoré budú mať priamy vplyv na návratnosť investícií sporiteľov. Je preto potrebné nájsť primeranú rovnováhu.

Distribúcia a poradenstvo: Bolo by odôvodnené, ak by sa PEPP predával len formou plateného poradenstva. Hoci si sporiteľ môže zvoliť aj predvolený investičný variant – teda buď kapitálovú garanciu alebo variant investície životného cyklu, vplyv národných penzijných legislatív, rôzne možnosti vyplácania kapitálu, alebo rozdiely vo veku odchodu do dôchodku, najmä v prípade, ak má sporiteľ  cezhraničné príjmy, je potrebné, aby sporiteľ dostával pri rozhodovaní sa o PEPP zodpovedajúce finančné poradenstvo, a to bez ohľadu na sumu, ktorú si sporí.

Nevyhnutným minimálnym predpokladom pri predaji produktu by mal byť test vhodnosti. Určitá minimálna úroveň ochrany sporiteľov je nevyhnutná, pretože rozhodnutia pri výbere dôchodkových produktov patria k tým najdôležitejším v živote každého.

Ako ďalej s PEPP?

Otázkou teraz je, či budú tri európske inštitúcie schopné dosiahnuť ohľadom PEPP konsenzus, ktorý by bol prijateľný pre všetky zainteresované strany.

Vzhľadom na význam produktu sa bude FECIF tejto téme venovať na nadchádzajúcej výročnej konferencii 17. októbra 2018 v Bruseli. Ide o významnú udalosť. Okrem toho sa bude zasadnutie zaoberať aj dvoma významnými a relevantnými oblasťami:

– plánovaním dôchodkového zabezpečenia v rámci celej EÚ, nie len z pohľadu PEPP,

– vzostupu, vývoju, významu a budúcej úlohu fintech

Účastníci akcie budú hľadať odpovede na rad kľúčových otázok ako napríklad:

∗ ako je možné stimulovať tvorbu súkromných dôchodkov a motivovať spotrebiteľov, aby prevzali osobnú zodpovednosť za svoju finančnú budúcnosť?

∗ môže jednotný európsky penzijný produkt poskytnúť riešenie a je skutočne paneurópsky dôchodok možný?

∗ môže v týchto oblastiach pomôcť fintech, a ak áno, ako?

Prednášajúcimi a účastníkmi konferencie budú kľúčové osoby z regulačných inštitúcií EÚ, zo združení spotrebiteľov, ďalej akademickí pracovníci a poslanci Európskeho parlamentu, ako aj množstvo významných osobností z finančného odvetvia.

Autorka je predsedníčkou FEPI, členkou predstavenstva FECIF a partner v The Spectrum IFA Group

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *