Streda 19. február. Meniny má Vlasta

V čom sa líšia rakúski a slovenskí retailoví investori

Kým v Rakúsku chcú investori v podielových fondoch najmä zachovať rodinný majetok, na Slovensku sú ochotní podstupovať aj vyššie riziko. O národných špecifikách a investičnom trhu sa rozprávame s riaditeľom Fidelity International pre strednú a východnú Európu, Adamom Lessingom.

Líši sa investičný profil vašich klientov naprieč regiónom strednej a východnej Európy? Rakúsko, ktoré obsluhujete spolu s trhmi SR a ČR, má predsa len o niečo dlhšiu tradíciu v investovaní.

Vo všetkých troch krajinách je spoločným a hlavným menovateľom investorov snaha zabezpečiť si dodatkový dôchodok, ktorý má doplniť štátnu penziu. Keďže štáty v našom regióne majú všeobecne pomerne rozumne postavené štátne penzijné systémy, ktoré dokážu zabezpečiť základnú výšku dôchodku pre každého, dovoľuje to budúcim penzistom prevziať pri investičných rozhodnutiach aj istú mieru rizika.

Nie sú teda relevantné rozdiely?

Na rozdiel od predchádzajúcej skupiny investorov sa rizikový apetít sa medzi našimi krajinami odlišuje pri klientoch privátneho bankovníctva s veľkým objemom majetku pod správou. V Rakúsku sú týmito klientmi často rodiny s históriou a značným bohatstvom. Ich hlavným cieľom je zachovať aktíva pre budúcu generáciu a preto sú ochotní podstupovať len extrémne nízke investičné riziko.

Bonitnými klientmi privátneho bankovníctva na Slovensku sú však často podnikatelia, ktorí sa spoliehajú na svoje príjmy z biznisu, a rovnako tak na svoje schopnosti, ktorými ich dosiahli. Sú teda schopní a ochotní prijať aj vyššie riziko.

Ktorý distribučný kanál pokladáte za najperspektívnejší – banky, finančných poradcov alebo online? Ako si myslíte, že sa budú investície v budúcnosti predávať?

Investície sú ešte stále viac predávané ako kupované. Znamená to, že si vyžadujú aktívny tlak zo strany distribútorov, aby klienti začali investovať. Väčšina ľudí má totiž stále pocit, že investície sú pre nich príliš zložité a riskantné. Radšej preto svoje rozhodnutia odkladajú alebo ignorujú. Potrebujú teda aktívnu podporu.

Najdôležitejším kanálom je ten, ktorý má s investorom fungujúci vzťah a ktorý dokáže aktívne poradiť pri rozhodovaní. Či už sú to siete finančných sprostredkovateľov, retailové banky (či už cez pobočky alebo online), poisťovne (prostredníctvom svojich sietí) alebo privátne bankovníctvo.

Myslíme si, že viaceré zo súčasných kanálov presunú v blízkej budúcnosti svoju komunikáciu s klientmi na digitálne platformy, takže súčasný rozdiel medzi tzv. FinTech firmami a “kamennými” bankami sa stratí.

Spôsob vyplácania sprostredkovateľských provízii nabáda sprostredkovateľov predávať viac hypotéky na úkor investícií, kde sú provízie vyplácané postupne počas dlhšieho času. Existuje na tento problém nejaké riešenie?

Smernice MIFID a IDD, ako aj ostatná európska regulácia, zavádzajú do nákladov na predaj a sprostredkovateľské provízie pri všetkých finančných produktoch väčšiu transparentnosť. Sme presvedčení, že transparentnosť je správna cesta a bude kvalitným poradcom pomáhať.

Vďaka tomu, ako aj posunu k priamym platbám za poradenstvo, si budú totiž zákazníci čoraz viac klásť otázku, prečo ich pol hodina poradenstva pri hypotéke stojí oveľa viac ako polhodina poradenstva pri investícii do podielových fondov. Pri takomto porovnaní súčasný veľký rozdiel v odmeňovaní pri rôznych produktoch pravdepodobne veľmi rýchlo vymizne. Klienti budú hlasovať buď “nohami”, teda odchodom ku konkurencii, alebo sa ceny znížia nástupom nových FinTech modelov.

Sme preto presvedčení, že poradcovia, ktorí sa spoliehajú na starý provízny model onedlho stratia svoje uplatnenie. V našej bankovej platforme aj preto aktívne pomáhame našim poradcom implementovať smernicu MIFID a model podnikania zameraný na klienta, ktorý je nadčasový.

Považujete nízkopoplatkové ETF fondy za vašu konkurenciu?

Myslíme si, že v investičnom svete je priestor aj pre pasívne fondy, no pre väčšinu investičných kategórii a portfólií by mali tieto fondy tvoriť len malú časť z celkového objemu. Aj Fidelity ponúka ETF a nízkonákladové pasívne fondy. Myslíme si však, že raketový nárast ich podielu v klientskych portfóliách je fenoménom vyvolaným veľmi dlho trvajúcim býčím trhom. Dôsledkom tohto vývoja je, že klienti nie sú zabezpečení voči rizikám, čo sa ukáže ako problém v prípade nárastu volatility alebo korekcie trhov. Dôsledkom bude návrat klienta k vhodnejšej štruktúre portfólia.

Aké trendy dnes najviac ovplyvňujú kolektívne investície?

Adam Lessing

Nové trendy majú na odvetvie kolektívneho investovania dva vplyvy. Na jednej strane menia investičný svet, ktorý je dostupný klientom. Napríklad dopyt po investíciách do nových technológií i do nových trendov v zdravotníctve dokazuje, ako silným nástrojom kolektívne investovanie pri využívaní nových príležitostí je.

Na druhej strane trendy formujú aj to, ako kolektívne investovanie funguje a ako je distribuované. Fidelity napríklad používa na zlepšenie svojho analytického a rozhodovacieho procesu svojich portfólio manažérov umelú inteligenciu. Spolupracuje okrem toho pri distribúcii našich produktov s FinTech firmami, čo zlepšuje hodnotu našich služieb v očiach zákazníkov.

Adam Lessing je riaditeľom spoločnosti Fidelity International pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *