Stvrtok 29. októbra. Meniny má Klára

V EÚ sa hovorí o jednotnom penzijnom produkte. Čo to prinesie pre poradcov?

Penzia Simon Colboc 21.05.2018 | 00:00 0 Komentárov

Každý, kto sa zaujíma o budúcnosť dôchodkov, by mal európsku iniciatívu Celoeurópskych osobných dôchodkových produktov (PEPP) privítať. Zabezpečenie dôchodkov je totiž vážnym problémom, ktorý musia riešiť všetky európske štáty zasiahnuté mixom predlžujúcej sa dĺžky občanov na penzii a dlhodobého znižovania úrokových sadzieb.

Je preto potrebné posilniť individuálne zabezpečenie dôchodkov budúcich penzistov. Členovia Európskej federácie finančných poradcov a sprostredkovateľov FECIF pokladajú túto potrebu za akútnu u klientov v celej Európe, či už ide o zabezpečenie pestrejšej voľby a konkurenciu na trhoch s už rozvinutým systémom dlhodobých úspor alebo o jednoduché zabezpečenie prístupu k ponuke v menej rozvinutých krajinách. Otvorenie nových možností by mohlo mať obrovský vplyv na dlhodobé úspory ako aj investície v celej Európe.

Iniciatívu PEPP spustila Európska komisia v priebehu roka 2017. Na začiatku tohto roka vydal v tejto súvislosti Európsky parlament veľmi sľubný pracovný dokument a teraz sa projektom zaoberá Európska rada zastupujúca jednotlivé členské štáty.

Sme pevne presvedčení, že PEPP má veľký potenciál, je však potrebné predtým vyriešiť tri oblasti, ktoré doterajšie návrhy nijako neupravili. FECIF preto tlačí v Bruseli na ich prerokovanie. Ide o tieto oblasti:

1. Prioritou je daňový režim a musí byť riešený novátorsky

Pre úspech penzijného sporiaceho produktu je daňový režim tým najzásadnejším predpokladom. Hlavným problémom je to, ako produktu PEPP poskytnúť rovnaký daňový režim, ako majú obľúbené miestne dôchodkové produkty bez porušenia národných daňových pravidiel.

Súčasný návrh si vyžaduje buď 28 národných doložiek a tým vytvorenie 28 odlišných PEPP produktov – čo pravdepodobne nebude pre poskytovateľov atraktívne – alebo veľmi hypoteticky ďalší, 29., daňový režim, ktorý by fungoval paralelne popri existujúcich 28 národných režimoch. Oba tieto prístupy sú veľmi nepraktické a pravdepodobne odsúdené na neúspech.

Pragmatickým riešením pre PEPP by mohlo byť uplatnenie dvoch princípov, ktoré by zapadli do väčšiny existujúcim penzijných daňových režimov:

– „EET“ doložkou by sa zabezpečilo, že celková investovaná čiastka nepodlieha dani, nezdanené sú aj výnosy a zdanenie prebieha až pri exite, rovnako ako je to so zdaňovaním penzijných fondov v druhom a treťom pilieri vo väčšine členských štátov.

– Druhou doložkou „TEE“ by mohol byť princíp, keď sú investované sumy už zdanené, zhodnotenie sa nezdaňuje a dane sa neuplatňujú ani pri exite. To je prípad menšiny členských štátov a individuálnych sporiacich produktov, ktoré sa využívajú pre zabezpečenie dôchodkov.

Týmto spôsobom by mohli jednotlivé národné autority zharmonizovať daňový režim produktu PEPP s vlastnými porovnateľnými penzijnými produktami, bez potreby meniť miestne daňové pravidlá alebo vytvárať doložky produktu pre každú krajinu zvlášť. Sme presvedčení, že je dôležité, aby sa pri PEPP postupovalo novátorsky, so zreteľom na spotrebiteľa a na jednoduchosť.

2. Rozsiahla diskusia o potrebných investíciách pri zavádzaní PEPP

Aktuálne plány pre PEPP počítajú s obmedzeným súborom možností nastaviteľnými klientmi a dobre navrhnutým východiskovým variantom, ktorý by pravdepodobne využívala väčšina účastníkov.

Veľkou témou je otázka záruk. Bude východiskovom variantom plná ochrana kapitálu, ktorá bude viesť k menším výnosom a nižšiemu riziku, ktoré však nebude primerané ku slneniu cieľa dostatočného zabezpečenia dôchodku? Alebo by malo byť východiskové nastavenie zamerané na poskytnutie optimálnej výkonnosti pre dlhodobý investičný horizont?

Vzhľadom na neexistujúci konsenzus pri východiskovom nastavení vzťahu rizika a výnosu bude potrebná väčšia flexibilita pri rozhodnutí klientov a pri zákaznícky orientovanom poradenstve.

3. Poradenstvo alebo samoobsluha?

Otázka poradenstva nie je v pracovnom dokumente vyriešená. Ani v následných debatách nebolo k tejto téme veľa povedané. Prevláda však všeobecná predstava, že okrem základného východiskového nastavenia by malo byť dostupné aj poradenstvo, no nebude však pravdepodobne pre drobných sporiteľov vnímané ako priorita. FECIF s tým nesúhlasí, najmä keď neexistuje zhoda na tom, ako má vyzerať východiskový variant.

Je diskutabilné, či by PEPP mal byť spojený s poradenstvom aj vtedy, keď si sporiteľ zvolí predvolený investičný variant – a to či už spojený s kapitálovou zárukou, alebo s variantom životného cyklu investora. No vplyv rôznych národných penzijných nárokov, rôznych variantov veku odchodu do dôchodku, a možnej cezhraničnej kumulácie vkladov z rôznych krajín posilňuje potrebu poradenstva pri distribúcii jednotného produktu a to bez ohľadu na investovanú sumu.

Projekt PEPP sa tak teraz nachádza na križovatke. Blízka budúcnosť ukáže, či vykročí správnym smerom, alebo smerom do prázdnoty.

Autor je členom poradného výboru FECIF.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial