Streda 17. január. Meniny má Bohdana

Varšavská burza: Najdynamickejšie sa rozvíjajúca burza

Varšavská burza patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim nielen v rámci strednej Európy. V počte IPO (prvotná verejná ponuka akcií) je Varšava lídrom v Európe a v počte prichádzajúcich spoločností na burzu prekonala vlani aj Londýn.

Varšavskú burzu si spomedzi okolitých krajín vybrala aj jedna z mála slovenských spoločností s voľne obchodovateľnými akciami Asseco Slovakia, ktorá na burzu vstúpila v roku 2006

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sa v auguste minulého roka z hľadiska kapitalizácie predstihla burzu vo Viedni. Hodnota spoločnosti kótovaných vo Varšave dosiahla 117,3 miliárd euro a o 9 miliárd prekonala svojho viedenského rivala a najvyšší je tiež objem obratu na burze. 

Úspech zaznamenala burza v uplynulom roku aj v počte nových prichádzajúcich spoločností na burzu. Tých na burze vo Varšave minulý rok pribudlo 94 (spolu s trhom NewConnect). Predbehla aj oveľa väčšiu burzy, ako je Euronext (23 IPO), alebo burzu v Londýne (73). V roku 2007 pribudlo na burze vo Varšave 81 nových spoločností. 

História burzy: začiatky už v 19. storočí

Prvá burza vznikla vo Varšave už v roku 12. mája 1817. Obchodovalo sa od poludnia do jednej hodiny najmä s dlhopismi a inými dlhovými cennými papiermi. Akcie sa k slovu dostali vo väčšom meradle až v dvadsiatom storočí, pričom pred druhou svetovou vojnou bolo v Poľsku prevádzkovaných až sedem búrz. Väčšina obchodov (viac ako 90%) prebiehala vo Varšave, kde sa pred vojnou obchodovalo 130 dlhopisov a akcií

Po vojne bola burza uzavretá, nie však preto, že jej pôvodná budova bola kompletne zničená, ale kvôli zmene systému. Nový vek tak burza opäť otvorila až po roku 1989. Už v roku 1990 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Poľskom a Francúzskom (ktorá okrem skúseností poskytla aj finančnú pomoc), týkajúca sa vzniku Burzy cenných papierov. Prvé rámcové nariadenie, ktorým bol Zákon o obchodovaní s cennými papiermi a fondami, bolo prijaté v marci 1991 a Varšavská burza cenných papierov bola založená v apríli toho istého roku. Spoločne s ňou potom bola založená poľská komisia pre cenné papiere, ktorej šéf bol vymenovaný premiérom. Prvým obchodným dňom bol 16. apríl a na burze bolo kótovaných 5 spoločností, obchody sprostredkúvalo sedem brokerov. 

V roku 1997 potom počet kótovaných spoločností presiahol stovku a na burze boli prvýkrát kótované Národné investičné fondy, v roku 1998 sa začalo na burze obchodovať s warrantmi i s prvým futures kontraktom na index WIG, v roku 2000 sa pridali firemné dlhopisy a od roku 2001 sa na burze obchoduje tiež s futures kontraktami na jednotlivé akciové tituly.

Opcie na indexy sa pridali v roku 2003 a v roku 2005 potom pribudli aj opcie na jednotlivé akcie. Od roku 2003 začali na burze vo Varšave svoje akcie kótovať aj zahraničné spoločnosti. Prvá bola rakúska banka Creditanstalt, od roku 2006 potom začali pribúdať aj spoločnosti z ČR, alebo SR. Dnes sa na burze obchoduje viac ako 450 akciových titulov (spolu s trhom NewConnect), viac ako 25 je zo zahraničia. 

Od konca júla 2005 je obchodovanie na burze vo Varšave prevádzkované na základe troch zákonov: zákona o verejných ponukách, podmienkach regulujúcich poskytovanie finančných inštrumentov na organizované trhy a obchodných spoločnostiach, zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi a zákona o dohľade nad kapitálovým trhom. 

Väčšinu akcií burzy vlastní štát

GPW je akciovou spoločnosťou, bezmála 99% akcií ale dodnes vlastní štát. Zvyšok akcií má 35 bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Práve rozhodujúci podiel štátu je pre niektorých obchodníkov alebo prípadných partnerov tým, čo ich odrádza od prípadnej spolupráce. To sa tiež prejavilo pri nedávnom rozhodovaní o tom, kto sa stane novým majiteľom pražskej burzy. I napriek pravdepodobne najvyššej ponuke zo strany varšavskej burzy, bola nakoniec BCPP predaná jej rivalovi vo Viedni. V najbližšej dobe sa však plánuje privatizácia burzy, ktorá bude pravdepodobne z veľkej časti prebiehať práve prostredníctvom upísania akcií na burze. 

Práve prístup poľskej vlády, ktorá je ochotná realizovať privatizáciu všetkých veľkých spoločností cez burzu, spolu s vyspelým a hlavne zdravým prostredím s kvalitným dohľadom, vytvára priaznivé prostredie pre rýchly rozvoj kapitálového trhu u našich severných susedov. Dopomáha tomu aj povinnosť penzijných fondov investovať určité percento peňazí svojich klientov na domácom akciovom trhu. 

Len elektronické obchodovanie

Prakticky od začiatku sa na burze obchodovalo len elektronicky. Od 17. novembra 2000 k tomu slúži systém WARSETWarsaw Stock Exchange Trading systém, ktorý podobný tým, aké sa používajú pri obchodovaní v Paríži, Bruseli, Amsterdame alebo Chicagu (v ten deň sa aj burza presťahovala zo svojej starej budovy, v ktorej za čias komunizmu sídlila vládnuca komunistická strana Poľská zjednotená robotnícka strana). Obchoduje sa tu v aukčnom a kontinuálnom režime, ceny akcií sú stanovené na základe maximalizácie objemu transakcií, príkazy jednotlivých účastníkov sú potom vyhodnotené a nakoniec spárované. Obchodná seansa trvá od deviatej rána do štyroch popoludní, futures kontrakty sa obchodujú od pol deviatej. 

Najstarším indexom varšavskej burzy je súhrnný index WIG, ktorý zahŕňa väčšinu akcií (311 titulov) obchodovaných na Varšavskej burze. Blue chip indexom je WIG20, ktorý bol založený v roku 1994 a sleduje dvadsať najväčších a najlikvidnejších akciových titulov na burze. Na burze existuje ešte niekoľko sektorových indexov a tiež index zahŕňajúci stredne veľké spoločnosti mWIG40 (pôvodne midWIG) a sWIG80 pre malé spoločnosti (pôvodne ako index WIRR paralelný trh, k zmene došlo v roku 2007). 

Obchodovanie prebieha od roku 2004 na dvoch trhoch. Na hlavný trh majú prístup len spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne pravidlá o transparentnosti, informačné povinnosti a pod. Na paralelnom trhu potom spoločnosti nemusia spĺňať také prísne podmienky. Ďalším delením je zaradenie do segmentov trhu podľa veľkosti. Najväčší spoločnosti sú zaradené do segmentu 250 PLUS, kde sú spoločnosti s trhovou kapitalizáciou viac ako 250 miliónov euro. Ďalšími segmenty sú potom 50 PLUS a 5 PLUS

Tieto segmenty boli zavedené v roku 2007 a krátko potom, 30. augusta, burza vo Varšave spustila nový alternatívny trh s názvom NewConnect. Je to trh určený pre malé a stredné, dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, ktoré neplánujú emisie o veľkých objemoch a pre mnoho spoločností môže byť vstupnou bránou pre vstup na burzu. Zodpovedajú tomu aj objemy obchodov a likvidita na trhu, ktoré sú oveľa nižšie, ako na hlavnom trhu, na druhej strane sú ale podmienky pre vstup na tento trh jednoduchšie (neriadi sa európskymi regulačnými nástrojmi) a pre malé spoločnosti výhodnejšie (možnosť vstupu formou private placemet ). Pre investorov potom môžu byť výhodou nižšie poplatky… V súčasnej dobe je na trhu NewConnect vydaných už 83 akcií spoločností nielen z Poľska. Súhrnným indexom tohto trhu je NCIndex, ktorý zahŕňa všetky tituly obchodované na tomto trhu.

Privítali by ste viac akcií slovenských spoločností na burzách?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *