Utorok 19. novembra. Meniny má Alžbeta

Vážne ochorenie? Ako si zlepšiť vyhliadky na prvotriednu zdravotnú starostlivosť

Využitie svetových liečebných metód, hospitalizácia v zahraničí, či podstúpenie experimentálnej liečby. To všetko sú nádeje, ktoré by každý človek v ohrození života rád mal. No pre také prípady je často potrebné komerčné pripoistenie. To vie často zafinancovať aj liečebné postupy nad rámec bežných štandardov používaných na Slovensku.

Zdravotné poistenie má svoje limity

Na Slovensku je povinné platiť si zdravotné poistenie. Na základe toho má každý občan prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti na území našej krajiny. „Od 1.októbra 2013 však platí nová legislatíva, ktorá umožňuje iný spôsob liečby v cudzine, teda cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová z Union poisťovne. Vysvetľuje, že poistenec má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne, ak ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte.“

Súhlas sa odvíja od zákonných pravidiel, medzi ktoré napríklad patrí podmienka, že ochorenie nie je možné liečiť v Slovenskej republike v primeranej lehote, alebo sa tu taká liečba vôbec nevykonáva, boli už vyčerpané všetky možnosti liečby u nás, alebo si ochorenie vyžaduje použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry, či medicínskeho vybavenia.

Návrh na liečbu v cudzine vystavuje odborný lekár alebo zdravotnícke zariadenie a poistenec ju podáva vo svojej zdravotnej poisťovni. „Formulár k liečbe v cudzine má jasne stanovenú platnosť – záleží to samozrejme od druhu liečby, ale hovoríme o troch mesiacoch, ak ide napríklad o operáciu, až o pol roku, ak ide o kontinuálnu liečbu,“ dodáva B. Ksenzsighová.

Nie je teda možné očakávať, že zdravotná poisťovňa uhradí liečbu v zámorí, o ktorej sa chorý domnieva, že by mu mohla pomôcť. Nie je si ani možné vybrať vlastného doktora kdekoľvek na svete, hoci by bol akýkoľvek dobrý. Ako okrem toho dodáva Ján Ďurech z poisťovne Aegon: „Experimentálna liečba nie je súčasťou poistného plnenia.“

V takom prípade je možnosť financovať poistenie z vlastného vrecka, teda úspor, či využiť financovanie prostredníctvom rôznych druhov už predtým uzatvoreného komerčného poistenia.

Pomôcť môže aj životné poistenie

Produkt životného poistenia nie je vytvorený primárne za účelom financovania drahej liečby za hranicami, no poisťovne tvrdia, že je možné ho na tento spôsob použiť. „Pri dojednávaní životného poistenia a pripoistení má poistený možnosť zvoliť si primeranú poistnú sumu pre vybrané riziká v pripoisteniach. V prípade, že nastane poistná udalosť napríklad pre pripoistenie vážnych chorôb, invalidity, trvalých následkov úrazu alebo úrazu so zrýchleným plnením, klient dostane jednorazovú výplatu poistného plnenia a túto sumu môže využiť napríklad na novú liečebnú metódu či liečebné náklady v zahraničí,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB poisťovne.

V takomto prípade je výhodou, že poisťovňa sa nebude pýtať, na aký účel jej klient vyplatené peniaze použije. Môže to byť liečba na Slovensku, v zahraničí, alebo aj experimentálna, či alternatívna liečba.

Na tento aspekt životnej poistky je však vhodné myslieť už pri jej uzatváraní.  Pretože ako pripomína Milan Janásik z poisťovne Generali: „pripoistenia pre závažné ochorenia, invaliditu, či trvalé následky úrazu, kde sa vyplatená poistná suma dá použiť na pokrytie nákladov liečby, je potrebné uzatvárať v čase, keď je človek zdravý a žiadnu liečbu neplánuje. V prípade ochorenia a plánovanej liečby už je na takéto poistenie neskoro.“ „Životné poistenie so sporivou zložkou môže pri plánovanej liečbe v zahraničí pomôcť v zmysle vytvorenej finančnej rezervy,“ dodáva.

Finančná aj konzultačná podpora

Pri výbere životnej poistky je okrem správne nastavenej poistnej sumy a rozsahu pripoistenia kritických chorôb, vhodné nastaviť si aj doplnkové pripoistenia, ktoré liečbu uľahčia. „Pomôcť môže pripoistenie, v rámci ktorého má poistený nárok na poskytnutie služby ďalšieho lekárskeho názoru, prípadne stanovenie novej diagnózy alebo aj liečebného plánu, ďalej prístup k informáciám o najnovších testoch, technológiách a k názorom medzinárodne uznávaných odborných lekárov,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB.

Súčasťou poistenia je v takýchto prípadoch aj vyhľadanie svetového odborníka, ktorý najlepšie vyhovuje špecifickým zdravotným potrebám poisteného. Takisto je to pomoc pri organizácii liečby v zahraničí.

Zaujímavé môže byť aj pripoistenie pobytu v nemocnici. „V prípade hospitalizácie po úraze je v rámci poistenia hradený pobyt v nemocnici kdekoľvek na svete bez obmedzenia územnej platnosti. V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby sa územná platnosť vzťahuje na Európu,“ vysvetľuje Helena Kanderková z Allianz-Slovenskej poisťovne.

Špeciálne poistenie na liečbu v zahraničí

Na Slovensku je možnosť uzatvoriť aj špeciálne poistenie na liečbu ochorenia v zahraničí. Takéto poistenie nenahrádza zdravotné poistenie, ale môže ho doplniť.

Allianz-Slovenská poisťovňa ponúka poistenie Allianz Best Doctors Plus, ktoré zabezpečuje prístup k svetovým lekárom, a k zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v zahraničí. „V rámci poistenia v prípade vážnych diagnóz zabezpečuje a finančne pokryje zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach. Klient v prípade ochorenia získa vypracovanie štruktúrovaného odborného lekárskeho posudku od svetovo uznávaného špecialistu na danú diagnózu. Následne aj odporučenie najvhodnejšej liečby, a poisťovňa mu nájde vyhovujúcich lekárov a najvhodnejšie liečebné centrá po celom svete. Pritom umožní vybrať si miesto liečby,“ vysvetľuje H. Kanderková.

Liečbu možno využiť na ochorenia ako zhubný nádor, leukémia a Hodgkinov lymfón, nádor in-situ, premalígne zmeny v bunkách, či v prípade náhrady srdcovej chlopne, neurochirurgických zákrokov, transplantácie orgánov, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň a podobne. Dokonca umožní aj unikátnu protónovú liečbu onkologických ochorení v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach vo svete.

Aj takýto typ poistenia teda môže byť zálohou pre prípad vážneho ochorenia a spôsobom ako sa dostať k najlepšej zdravotnej starostlivosti bez obmedzenia v štátnych hraniciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *