Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Viete ako riešiť škody na aute po silvestrovskom ohňostroji?

Poistenie Redakcia 29.12.2017 | 00:00 0 Komentárov

Aj vy sa tešíte na Silvestra, no zároveň sa desíte toho, či si pouličné ohňostroje a oslavy neodnesie vaše vozidlo? Poradíme vám ako auto ochrániť a čo robiť, ak sa stane „obeťou“ osláv.

„V prípade poškodenia vozidla či už ohňostrojom, alebo vandalizmom, ide o štandardnú poistnú udalosť, ktorú kryje havarijná poistka. Je však potrebné dodržať isté náležitosti a vo väčšine prípadov je potrebná aj  spolupráca vodiča,“ upozorňuje technický riaditeľ Business Lease Slovakia Peter Kundlák.

Ako postupovať

V prvom rade je vždy najlepšie, ak môžete vozidlo ochrániť pred akýmkoľvek rizikom poškodenia. Teda odparkovať ho počas osláv do garáže, prípadne na iné bezpečné miesto. Ak to nie je možné a k poistnej udalosti dôjde, napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu zdokumentovať. „Nehodu písomne a fotograficky zdokumentujte bez ohľadu na to, či sa vám podarilo identifikovať vinníka alebo nie,“ hovorí P. Kundlák.

Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, ide o vandalizmus a je potrebné privolať políciu. V prípade dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní je potrebné privolať políciu iba v prípade, ak výška škody zjavne prevyšuje štyri tisíc eur. Ak si však výškou škody nie ste istý, je lepšie ju privolať, a to bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve, alebo ide o služobné vozidlo, prípadne o vozidlo, ktoré si vaša firma prenajíma na operatívny lízing.

„Vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako štyri tisíc eur alebo ide o zjavné úmyselné poškodenie vozidla. Ak si vodič nie je istý výškou škody, odporúčame privolať políciu. Určite vždy vtedy, ak škodu spôsobil pri prevádzke vozidla niekto jemu,“ vysvetľuje Peter Kundlák.

Poisťovne často v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti odmietnu poskytnúť poistné plnenie. Zdokumentovanie nehody je tiež nevyhnutné, ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy. V takomto prípade je ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove.

Nižšia spoluúčasť vyššia cena poistenia

Hlavným cieľom havarijného poistenia je, že pomáha finančne zvládať následky poistnej udalosti. Ide napríklad o prasknutie čelného skla spôsobené odletujúcimi kamienkami spod kolies iných vozidiel. Najvyšší súd SR už v roku 2014 rozhodol, že poisťovne sa nemôžu zbavovať poistenia ani tejto frekventovanej škody. Teraz v zime dochádza často aj k živelným udalostiam, ako snehová víchrica, pád stromu, ale aj iného predmetu, požiar. Havarijné poistenie musí kryť aj následky krádeže vozidla alebo jeho časti, a rovnako aj vandalizmu, teda úmyselne spôsobenej škody na vozidle inou osobou a podobne.

„Kým v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta,“ konštatuje P. Kundlák. Samozrejme, havarijné poistenie si obvykle vyžiada spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve.

Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Spoluúčasť na nulu dokážu často znížiť aj rôzne pripoistenia. Súčasťou postenia môžu byť aj asistenčné služby v rôznom rozsahu. Je dobré sa o nich vopred informovať. Ak sa napríklad vozidlo stane po silvestrovskej noci nepojazdné a bude ho potrebné odtiahnuť, či opraviť, je dobré sa mať na koho obrátiť

GAP poistenie

Horšie je, ak ste na silvestrovskú noc a bujaré oslavy doplatili totálnou škodou vozidla, kedy je už auto nerentabilné opravovať. Teda začalo horieť, prípadne zostalo zdemolované. Poisťovňa totiž poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel musí znášať klient poisťovne.  Môže ísť aj o tisícky eur. Pre tieto účely slúži tzv GAP poistenie, ktoré kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta.

Výluky z poistenia

Zdokumentovanie poistnej udalosti je dôležité aj preto, že poisťovňu zaujíma, ako k nehode došlo a či vodič nešiel vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. Je preto potrebné sa vopred informovať o výlukách, či možnom krátení poistného plnenia. Obvykle sa viažu na nesprávnu obsluhu vozidla, no napríklad poisťovňa odmietne poistné plnenie aj v prípade, ak došlo len k poškodeniu pneumatík, no nie k inej škode na aute. Krátiť či odmietnuť plnenie tiež môže v prípade, že ste  vo vozidle zanechali na viditeľnom mieste, teda nie v batožinovom priestore, drahé cennosti, prípadne elektroniku, ktorá nie je pevne spojená s vozidlom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *