Sobota 18. augusta. Meniny má Elena, Helena

Vláda dnes odobrila transparentnejšie hypotéky a zmeny v stavebnom sporení

Ministerstvo financií a stavebné sporiteľne sa nevedia dohodnúť na forme podpory stavebného sporenia a to aj napriek tomu, že z oboch strán znie ako hlavný argument dobro klienta. Zmeny, ktoré navrhol rezort Ivana Mikloša, dnes odobrila vláda. Ministri rozhodli aj povinnosti bánk zverejňovať úrokovú sadzbu pri hypotékách v transparentnejšej podobe.

Aktualizácia
Vláda v stredu 8. júna odsúhlasila zmeny oboch zákonov a posunula ich na rokovanie parlamentu.

Novely zákonov o stavebnom sporení a o bankách sledujú podľa generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu MF SR Milana Horvátha zefektívnenie štátnej podpory, úsporu verejných financií a vyššiu informovanosť klientov: „Podiel čistého príjmu z poplatkov na celkovom hrubom príjme v prípade stavebných sporiteľní spolu dosahuje až 34%, kým za celý bankový sektor tento podiel predstavuje len 21%. Cieľom opatrení je zefektívnenie štátnej podpory stavebného sporenia v dvoch rovinách, a to, aby efekty a prínosy štátnej podpory viac pociťovali samotní stavební sporitelia a zároveň aby došlo k postupnému znižovaniu výdavkov štátneho rozpočtu na štátnu prémiu.“

Čo chce vláda zmeniť v zákone o stavebnom sporení s účinnosťou od 1. 1. 2012?

  • podmieniť uplatnenie nároku na štátnu prémiu dodržiavaním výšky alebo sadzby vybraných poplatkov – teda zníženie poplatkov.
  • obmedziť poberanie štátnej prémie počas obdobia čerpania a splácania medziúveru.
  • zmeniť spôsob výpočtu nároku na štátnu prémiu v kalendárnom roku, v ktorom je zmluva o stavebnom sporení uzavretá.  

Predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš v reakcii uviedol, že porovnávanie poplatkov s celým bankovým sektorom nie je korektné, keďže stavebné sporiteľne na rozdiel od bánk majú obmedzený počet produktov. So znížením poplatkov sporiteľne súhlasia, tvrdo však protestujú proti navrhovanej zmene výpočtu štátnej prémie: „Podľa návrhu MF SR by pravidelne mesačne sporiaci stavební sporitelia nemali ani teoretickú šancu získať v prvom roku sporenia maximálnu štátnu prémiu (66,39 €). Ak by od januára do decembra vykonali na svoj účet 12 mesačných vkladov sumárne zodpovedajúcich vkladu 663,90 €, potrebnému na získanie maximálnej štátnej prémie, získajú z nej najviac 55 %, čo predstavuje približne 35 €. Ak by sa ministerský návrh dostal do zákona, na získanie maximálnej štátnej prémie by bolo potrebné vložiť na účet stavebného sporenia už v januári celú sumu 663,90 €,“ hovorí Imrich Béreš. „Navrhovaný výpočet poškodí sporiteľov so štandardnými a s nízkymi príjmami, čo sa ťažko dá považovať za spravodlivé.“

Bez podpory to nepôjde…

Aj keď ministerstvo financií hľadá spôsoby, ako ušetriť na štátnej podpore, rušiť ju nebude. Milan Horváth pripomenul, že analýza Inštitútu finančnej politiky, ktorá odporúča systém podpory stavebného sporenia zrušiť, je názorom autorov, nie celého ministerstva: „Aj stavebné sporenie potrebuje mať istú kontinuitu, našim cieľom nie je podporu zrušiť, ale zefektívniť ju.“

Bežný Slovák nemá podľa výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Ladislava Unčovského vo väčšine prípadov iné možnosti na riešenie bývania ako obrátiť sa na banky: „Pre Rakúšana je výhodnejšie si prenajať byt v centre Viedne ako si zobrať  hypotéku, sú tam desaťtisíce nájomných bytov, ktoré patria samospráve. Pri neexistencii nájomného bývania prakticky jedinou formou zaobstarania bývania na Slovensku ostali úvery od bánk (hypotéky a stavebné sporenia).“

Štátnu podporu bývania treba podľa riaditeľa Inštitútu hospodárskej politiky Františka Palka vnímať v širšom kontexte, okrem priamej pomoci klientom prispieva k posilneniu domáceho stavebníctva a znižuje tak závislosť našej ekonomiky od exportu. „Aby sa nestávalo, že v Nemecku sa niečo stane a prudko klesne slovenské HDP.“

Mimo refixácie predčasné splatenie s poplatkom

Od prvého apríla 2010 majú klienti bánk možnosť predčasne splatiť hypotéku pri refixácii bez poplatku. Podľa M. Horvátha ministerstvo financií neuvažuje  tom, že by túto možnosť  rozšírilo na celé obdobie trvania úverového vzťahu – teda aj na čas mimo refixácie. L. Unčovský SBA doplnil, že takýto krok by poškodil banku, ktorá si na medzibankovom trhu požičia peniaze na celé obdobie fixácie a predčasné splatenie pre ňu znamená náklady: „Rovnako by sme mohli nútiť výrobcov, aby autá nepredávali, ale rozdávali.“

Ďalšie zmeny v oblasti hypoték by mali platiť od budúceho roka. Ministerstvo financií vidí možnosti na zlacnenie úverov v lepšej informovanosti klientov, tí by sa mali včas dozvedieť novú úrokovú sadzbu pri refixácii, aby si mohli porovnať konkurenčné ponuky. Podrobne budú poznať aj štruktúru úrokovej sadzby vrátane marže banky. L. Unčovský dodáva, že tieto možnosti sa musia klienti naučiť využívať: „Legislatíva nám nepomôže, ak sami nebudeme aktívni.“

Potvrdzuje to aj Milan Repka zo spoločnosti Fincentrum: „Ak treba niečo zmeniť, tak na strane klienta, ktorý musí aktívnejšie hľadať najlacnejší úver. Aby bol klient rovnocenným partnerom pre banku, musí mať za sebou silného partnera. Tu sa vytvára priestor pre nezávislé finančné sprostredkovanie.“

Čo chce vláda zmeniť v zákone o bankách s účinnosťou od 1. 1. 2012?

Zmeny budú platiť pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené aj pred účinnosťou zákona. Pri starých hypotekárnych úveroch sa tieto zmeny začnú prvýkrát uplatňovať až pri refixácii, respektíve zmene úrokovej sadzby, ktorá nastane až od 15.3.2012. Pôjde o tieto zmeny:

  • povinnosť bánk uvádzať úrokovú sadzbu ako súčet dvoch zložiek – základnej úrokovej sadzby a hrubej marže, pričom každá banka bude povinná zverejňovať na svojej web stránke aktuálnu výšku svojej základnej úrokovej sadzby.
  • povinnosť hypotekárnej banky bezodplatne informovať klienta dva mesiace vopred o termíne uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby a termíne vykonania zmeny úrokovej sadzby a oznámiť novú úrokovú sadzbu na nasledujúce úrokové obdobie.
  • tieto dve povinnosti sa budú vzťahovať aj na všetky úvery zaručené nehnuteľnosťou.
  • možnosť prenosu štátneho príspevku priznaného pred 1. júlom 2003 v rovnakej výške aj na nový hypotekárny úver na splatenie pôvodného hypotekárneho úveru, pričom musia byť splnené určité podmienky (doba splatnosti nového úveru nesmie byť dlhšia ako zostávajúca doba do splatnosti pôvodného úveru a nová úroková sadzba musí byť nižšia ako pôvodná úroková sadzba).

Uvedené informácie odzneli na odbornej konferencii Význam štátnej podpory v oblasti bývania, organizovanej spoločnosťou Fincentrum, Investujeme.sk sa k záverom konferencie vráti. Ilustračné foto: sxc.hu.

Čo so stavebným sporením?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *