Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

Vláda sa dohodla s bankami na zrušení bankového odvodu. Čo dostane výmenou?

Banky Peter Apolen 23.06.2020 | 00:00 1 Komentár

Vláda a banky včera oznámili dohodu o bankovom odvode. Slovensko sa tak vyhlo začínajúcemu konaniu zo strany Európskej komisie. Výsledná dohoda vyzerá byť ideálna – v prospech všetkých zúčastnených strán.

„Bankový odvod znižuje potenciál bánk poskytovať úvery domácnostiam a podnikom. Dôvodom je potreba voľného kapitálu na poskytovanie úverov. Tento problém je vypuklejší v čase krízy. Domáca ekonomika dnes potrebuje dostatok financovania, pričom slovenský bankový sektor je takmer jeho jediným zdrojom,“ uviedla NBS v Správe o finančnej stabilite za minulý rok.

Národná banka Slovenska a jej guvernér Peter Kažimír boli hlasnými kritikmi bankového odvodu. Upozorňovali na viaceré negatívne dôsledky. „Ak by bankový odvod zostal v platnosti, s veľkou pravdepodobnosťou by banky museli odviesť prostriedky vo výške, ktorá by presiahla ich zostávajúci čistý zisk,“ konštatuje NBS.

Viedlo by to podľa centrálnej banky k zhoršeniu vnímania Slovenska v očiach zahraničných vlastníkov. Za svoj kapitál by nedostali žiadny, alebo len malý zisk. Znamenalo by to potom pokles ich ochoty úverovať slovenské firmy a domácnosti. „Atraktivita Slovenska a špecificky bankového sektora je  veľmi dôležitým faktorom na udržanie finančnej stability,“ tvrdí NBS.

Dohoda je výsledkom trojmesačných rokovaní

„Rokovania trvali dlhšie, ako sme očakávali, no finálnu dohodu považujem za férovú pre vládu aj pre bankový sektor. Zrušenie deštruktívneho bankového odvodu je dobrou správou pre ľudí, firmy a slovenskú ekonomiku,“ ohodnotil včera oznámenú dohodu generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.

Vláda avizovala zámer zrušiť bankový odvod už krátko po svojom vymenovaní v marci. Vyjednávanie s bankami však trvalo tri mesiace. Zdá sa, že čakať sa oplatilo. Výsledná dohoda vyzerá veľmi rozumne. Slovenská ekonomika si polepší. Dostane nový finančný impulz, ktorý v kritických časoch veľmi potrebuje a banky namiesto bankového odvodu budú môcť peniaze použiť na poskytovanie úverov, na ktorých zarábajú.

Výsledkom dohody medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou je Memorandum o porozumení. Bankový odvod sa v ňom rieši v dvoch rovinách. Prvou je zrušenie budúcej povinnosti bánk platiť odvod a druhou je dohoda o použití prostriedkov, ktoré banky doteraz na bankovom odvode zaplatili.

1/ Zrušenie bankového odvodu

Bankový odvod nebudú musieť banky platiť od 1. júla tohto roku. Časť prostriedkov, ktoré by na neho smerovali, ak by sa nezrušil, sa banky zaviazali poskytnúť formou nových úverov, ktorých cieľom bude podporiť spotrebu domácností a fyzických osôb, vrátane bývania, ďalej podporiť infraštruktúrne projekty a projekty zamerané na zvýšenie produktivity a podporiť zelenú ekonomiku.

Banky sa zaviazali, že navrhnú svojim akcionárom, aby časť zisku vo výške 0,2 percenta pasív banky ku koncu júna 2020, čo je suma odvodu pred jeho minuloročným navýšením, nebola použitá na vyplatenie dividend akcionárom, ale smerovala práve na vyššie zmienené úvery.

Za jeden rok by tak v celom bankovom sektore mohli vzniknúť v objeme zdroje 150 mil. eur, ktoré by sa mohli premeniť na úvery vo výške zhruba jednej miliardy eur. O túto sumu by si mohli polepšiť slovenské firmy, ktoré potrebujú investičné a prevádzkové úvery, či domácnosti, ktoré majú záujem o hypotéku.

Inými slovami, ak sa tento zámer naplní, banky sa zaviazali, že časť bankového odvodu nepošlú do zahraničia akcionárom, ale použijú ju na podporu domácej ekonomiky. Pre štát je to jednoznačne výhodnejšie ako vybrať síce viac (odvod má dnes výšku 0,4 percenta z pasív banky), no nemôcť peniaze nijako použiť. S peniazmi vybranými formou bankového odvodu, totiž nemohla vláda manipulovať. Boli určené len na riešenie budúcich prípadných kríz bankového sektora.

Okrem tejto jednej miliardy pre súkromný sektor sa banky v memorande zaviazali investovať  500 miliónov eur ročne až do roku 2023 do rôznych štátnych projektov. Malo by ísť o významné infraštruktúrne a rozvojové investičné projekty štátu vrátane projektov v sektore zdravotníctva, kritickej infraštruktúry, či v iných projektoch zameraných na rozvoj ekonomiky. Prostriedky môžu byť určené aj projekty zamerané na rozvoj podnikov s majetkovou účasťou štátu alebo na nákup štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok.

V memorande sa píše, že ide o spoločný záväzok celého bankového sektora. Prípadné nesplnenie jednej z bánk nebude teda jeho porušením, ak bude splnený celkový uvedený limit.

2/ Použitie doteraz vyzbieraných prostriedkov

Aj prostriedky vyzbierané na bankovom odvode v minulosti budú použité na rozvojové programy vlády. Pôjde o jednu miliardu eur. Na tieto účely vznikne Rozvojový fond Slovenska, ktorého cieľom bude podpora a financovanie vládnych projektov.

Medzi oblasti, ktoré budú z fondu financované, bude patriť zdravotníctvo – nemocnice, projekty kritickej infraštruktúry, či iné sektory a projekty zamerané na rozvoj slovenskej ekonomiky.  Odhaduje sa, že multiplikačným efektom môže jedna miliarda z fondu zvýšiť HDP Slovenska až o štyri miliardy eur.

Okrem toho sa 150 mil. eur z doteraz vybraných peňazí použije na doplnenie Fondu ochrany vkladov, ktorý slúži na financovanie bánk v problémoch a ďalších 80 mil. eur sa presmeruje národného fondu, ktorý slúži na podobné účely.

Banky ukončia právne kroky proti Slovenskej republike

Banky sa v memorande tiež zaviazali, že po zrušení bankového odvodu, ukončia konania na vrátenie už uhradených platieb bankového odvodu a nebudú iniciovať nové podania.

Ešte vo februári sa totiž prostredníctvom Slovenskej bankovej asociácie kvôli bankovému odvodu obrátili na generálneho prokurátora a Európsku komisiu. Namietali voči porušeniu európskej legislatívy zo strany členského štátu a porušovanie pravidiel štátnej pomoci. V máji Európska komisia už aj začala prešetrovať bankový odvod, keď generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž EK začalo oficiálne šetrenie, či bankový odvod neporušuje pravidlá štátnej pomoci. Komisia vyzvala Slovenskú republiku na vyjadrenie k tejto téme.

Banky sa v memorande zaviazali, že v prípade, ak by niektorý z orgánov medzičasom rozhodol v neprospech Slovenskej republiky, nebude si žiadna banka z takéhoto postupu a rozhodnutia uplatňovať akékoľvek nároky.

Osemročná sága bankového odvodu skončila happy endom

Zdá sa, že osemročný príbeh bankového odvodu na Slovensku sa končí. Bol zavedený v roku 2012 v dôsledku finančnej krízy a eurokrízy ako dočasný nástroj s cieľom vytvoriť rezervu pre prípad finančných problémov bánk. Jeho platnosť bola najprv obmedzená, neskôr však dva krát predĺžená. Naposledy minulý rok, keď sa bankový odvod stal predmetom predvolebnej kampane Smeru-SD. Predchádzajúca vláda potrebovala nájsť peniaze na sociálne balíčky. Hoci prostriedky získané bankovým odvodom nemohla priamo použiť, umožnili jej vziať si nové úvery, ktoré nezvyšovali celkové zadlženie vlády.

Sadzba odvodu sa tak po minuloročnej zmene zdvojnásobila z 0,2 na 0,4 percenta pasív a platnosť odvodu sa predĺžila na neurčito. Pamätným sa pravdepodobne stane vyhlásenie bývalého predsedu vlády Roberta Fica, ktorý uviedol, že podobná ziskovosť ako majú slovenské banky, sa dosahuje „pri drogách alebo pri obchode s bielym mäsom“. Rentabilita vlastných aktív bánk pritom za minulý rok klesla na 8,5 percenta. Je to menej ako je priemer bánk v regióne strednej a východnej Európy. Hodnota je podpriemerná aj pri pohľade na iné sektory slovenskej ekonomiky.

„Zrušenie navýšenia bankového odvodu je vítanou správou. Dosiahnutá dohoda prispeje k posilneniu stability slovenského finančného sektora a očakávame, že pomôže urýchliť oživenie a zotavenie našej ekonomiky. Dohoda je zásadným posunom vpred a veríme, že skráti dĺžku rekonvalescencie našej ekonomiky. Vyhral zdravý rozum,“ zhodnotil dohodu medzi bankami a ministerstvom financií guvernér NBS Peter Kažimír.

„Uvedomujeme si našu úlohu a zodpovednosť, ktorú máme voči všetkým ľuďom na Slovensku. Vďaka dohode s vládou Slovenskej republiky môžeme po jednej z najväčších kríz v histórii pomôcť ešte viac pri naštartovaní ekonomiky a dať krajine nádej, že to rýchlejšie prekonáme a pomôžeme tam, kde je to najviac potrebné,“ zhrnul prezident Slovenskej bankovej asociácie a šéf VÚB banky, Alexander Resch.

Jedna odpoveď na “Vláda sa dohodla s bankami na zrušení bankového odvodu. Čo dostane výmenou?”

  1. rišo píše:

    Bankový odvod bol jeden obrovský tunel do bankových súvah. Videl to každý… 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial