Nedeľa 23. február. Meniny má Roman, Romana

Vrcholí spor o dôchodky: Pre koho je druhý pilier výhodný?

Slováci môžu vystúpiť z druhého piliera len do konca júna. Vláda počítala, že tak urobí asi 150 tisíc sporiteľov, realitou je však necelé pätina. Rezort sociálnych vecí preto zosilňuje kampaň. V diskusii o výhodnosti sa používajú neférové praktiky – navzájom sa z toho obviňujú obidve skupiny.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny začalo s distribúciou brožúry, v ktorej vysvetľuje, čo by mali Slováci vedieť o prvom a druhom dôchodkovom pilieri. Brožúra napríklad vysvetľuje sporiteľom, ako si prečítať výpisy od správcovských spoločností.

Ministerka Viera Tomanová tvrdí, že nemá záujem ľudí z druhého piliera vyháňať, ale chce, aby mali dostatok informácií. Podľa nej má byť brožúra aj reakciou na leták „Jeden pilier nestačí“, ktorý distribuovala Asociácia dôchodcovských správcovských spoločností. „DSS zámerne skresľujú niektoré informácie a tvária, akoby finančná kríza neexistovala," uviedla Viera Tomanová. Obáva sa, že niektorým sporiteľom ostanú nakoniec len "oči pre plač". Tomanovej sa zdá amorálne, že DSS-ky využívajú ako argument prípadnú smrť a následnú možnosť dedenia peňazí. Takisto sa jej nepozdáva argument, že prvý pilier ohrozuje znižovanie počtu obyvateľov, podľa nej demografická krivka začína stúpať.

Asociácia DSS reagovala tlačovou správou, v ktorej svoje aktivity obhajuje: „Leták ADSS Jeden pilier nestačí pravdivo a zodpovedne popisuje stav slovenského dôchodkového systému a riziká spojené ako s druhým, tak aj s prvým pilierom.“ Bývalý minister práce a šéf OZ Sporiteľ Ľudovít Kaník upozornil, že práve Tomanovej leták nehovorí celkom pravdu: „Obsahovo v tejto brožúrke čitateľ nájde len neúplné a prekrútené informácie. Absentuje pohľad na vývoj demografickej situácie, hospodárskych ukazovateľov v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti, a preto ani nemôže byť pravdivý a objektívny.“

Bezpečnosť a zhodnotenie úspor

Ministerstvo práce v distribuovanom letáku upozorňuje, že vplyvom krízy sa úspory v druhom piliery nezhodnocujú: „Po zohľadnení rastu spotrebných cien, t. j. inflácie, sa o zhodnocovaní úspor sporiteľa nedá hovoriť, skôr ide o ich znehodnocovanie.“ Zároveň dodáva: „Čím dlhšie budú plynúť príspevky na váš osobný dôchodkový účet, tým bude dlhšie obdobie, za ktoré budú zhodnocované a tým vyššia bude pravdepodobnosť, že vaše úspory dodolajú výkyvom na finančných trhoch a váš dôchodok bude vyšší.“ DSS-ky sa bránia: „Každý sporiteľ má v 2. pilieri garantovanú istinu vložených prostriedkov a bude platiť najnižšie poplatky za správu fondov v Európe.

Ako dlho sporiť?

Jeden z najvážnejších sporov sa týka toho – ako dlho treba sporiť v druhom pilieri. „Naplnenie vašich predstáv o starobnom dôchodku z druhého piliera môže zaručiť len dostatočne dlhý čas účasti v druhom pilieri, ktorého dolná hranica je podľa našich prognóz najmenej tridsať rokov,“ tvrdí ministerstvo v brožúre. „Je určite pravdou, že mladší sporiteľ, ktorý bude sporiť dlhšiu dobu, nasporí viac a jeho úspory sa aj lepšie zhodnotia. V žiadnom prípade, ale nie je pravdou, že 2. pilier je v súčasnej dobe výhodný len pre tých, ktorí sporia viac ako 30 rokov,“ oponuje vo svojom letáku ADSS. Ľudovít Kaník je konkrétnejší: „Keď človek napríklad v 50-ke vstúpi do systému … môže byť rozhodnutý, že bude pracovať minimálne do 65-tky, do 70-tky.“

Ako je to s dedením?

Za amorálne považuje rezort práce to, že správcovské spoločnosti zdôrazňujú výhodu "dedenia". Samotné dedenie so sebou prináša podľa ministerstva viaceré komplikácie: „Zjednodušene môžeme povedať, že v takomto prípade sú predmetom dedenia len úspory, nie dôchodok. Ak sporiteľ prevedie v čase odchodu do dôchodku svoje úspory z DSS do životnej poisťovne, ktorá mu bude vyplácať doživotný dôchodok, možnosť dedenia týchto úspor zanikne. V takom prípade majú pozostalí nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok počas jedného roka od smrti manžela/manželky."

To sa však týka až druhej fázy, keď si sporiteľ za usporené peniaze kúpi doživotnú rentu, ktorá sa počíta štandardnými postupmi platnými v poistnej matematike (ľudia, ktorí zomrú skôr než by sa im na mesačných dôchodkových platbách vrátila celá suma, za ktorú si kúpili doživotnú rentu, sa zložia na peniaze pre tých, ktorí žijú nadpriemerne dlho). Pokiaľ je napríklad sporiteľ v čase odchodu do dôchodku vážne chorí, nemusí si zakúpiť doživotnú rentu, ale vyberie si celú nasporenú hotovosť, ktorú po jeho smrti zdedia jeho najbližší. Napríklad dospelé zaopatrené deti, ktoré by v prípade, že sporiteľ ostane iba v prvom pilieri, nezískali žiadne peniaze od Sociálnej poisťovne. 

Dve rôzne situácie poukazujú, že výhodnosť respektíve nevýhodnosť „dedenia“ druhého piliera je veľmi individuálna a nemožno ju zovšeobecňovať.

Čo hovoria o druhom pilieri v zahraničí?

Viera Tomanová na tlačovej besede uviedla, že v Českej republike pripravujú dôchodkovú reformu, v ktorej ostane druhý pilier viac pod kontrolou štátu. Šéfredaktor odborného portálu Investujeme.cz Petr Zámečník si myslí, že slovenská dôchodková reforma je pre Českú republiku veľmi dobrým príkladom: „V rámci slovenskej reformy neprebehlo všetko úplne optimálne (napr. účelový rast finančného sprostredkovania s cieľom prevodu čo najväčšieho klientov do financovaného systému bez ohľadu na vhodnosť pre konkrétneho klienta a záťaž systému províziami za sprostredkovanie), z čoho naviac môže prípadný "organizátor" reformy čerpať skúsenosti .“ Česi podľa Zámečníka o penzijnej reforme stále len hovoria: „Prvým (a zatiaľ jediným) krokom je čiastková zmena v systéme dôchodkového zabezpečenia a príprava oddelenie majetku fondov od majetku účastníkov dôchodok v rámci zavedenie dôchodkového sporenia. To sa ale stále bavíme len o treťom pilieri zabezpečenia na starobu.“

Rastie obľúba "štvrtého piliera"

Nie každý musí byť na Slovensku povinne dôchodkovo poistený. Napríklad umelci a ďalšie osoby, ktoré pracujú na základe autorského zákona, si môžu vybrať, či sa dôchodkovo poistia, alebo vôbec nebudú sociálne poistení a na starobu si začnú sporiť napríklad v dobrovoľnom treťom pilieri (DDS). Obľúbeným medzi nimi sa stáva takzvaný "štvrtý pilier", ten však vôbec nie je inštitucializovaný. Slangovo sa tak označuje individálne zhodnocovanie úspor, napríklad kúpou nehnuteľností, stavebným sporením, investovaním na kapitálových trhoch a podobne.

Možnosť, že by sa znížíli povinné odvody na dôchodkové sporenie a Slováci by si mohli sporiť na dôchodok podľa vlastného uváženia, sa pozdáva 69% čitateľov Investujeme.sk (do ankety pod článkom sa môžete ešte stále zapojiť). Takáto alternatíva však nie je podľa predstaviteľov DSS reálna, pretože Slováci na podobný spôsob nedozreli.

Čo vyčíta ministerstvo práce a Sociálna poisťovňa druhému pilieru?

 • DSS Vám nič negarantuje! Pri investovaní Vašich peňazí cez DSS hrozí až 70%-né riziko straty. Ak sa DSS dostane do straty, nielenže nezískate výnos, ale nedostanete späť ani Vaše vložené peniaze. Stratu Vám nik nevyrovná! Ani DSS, ani štát.
  Dôchodok v Sociálnej poisťovni Vám po splnení zákonných podmienok garantuje štát.
 • Našetrené peniaze v DSS Vaše deti nezdedia. V II. pilieri sa úspory nededia vždy, len počas doby sporenia. Stačí, ak Vám vyplatia prvý dôchodok a možnosť dedenia zaniká.
 • Výhodné prepočty Vášho možného dôchodku, ktoré Vám pri vstupe do II. piliera sľubovali DSS, dnes už neplatia. Zmenila ich finančná a hospodárska kríza. Váš dôchodok môže byť nižší v DSS ako v Sociálnej poisťovni.
 • Ak máte viac ako 35 rokov, dôchodok s pomocou DSS sa Vám nezvýši. Sociálna poisťovňa Vám vyplatí viac.
 • Ak zarábate menej ako 600 eur (18 000 Sk), účasť v II. pilieri sa Vám neoplatí. V Sociálnej poisťovni platí:  z vyššieho zárobku máte vyšší dôchodok.
 • DSS si z Vašich peňazí okamžite strhne poplatky! DSS si z Vašich peňazí berie na autá, vysoké platy manažérov a zamestnancov, na prevádzku budov. DSS zaplatíte poplatky ihneď po odvedení Vašich peňazí a neskôr až 40 % z možného výnosu! 
 • Ak ste prišli o prácu a nemáte príjem (ste dlhodobo práceneschopní a pod.), nik za Vás neplatí príspevky do DSS. To výrazne znižuje Váš budúci dôchodok v II. pilieri.
  Dôchodok v Sociálnej poisťovni máte pravidelne valorizovaný.

podľa stránky
Sociálnej poisťovne

Čo vyčítajú DSS-ky prvému pilieru?

 • Riziko prvé – starneme a máme menej detí. Z odvodov, ktoré platíme do 1. piliera, sa priebežne vyplácají dôchodky. Týchto peňazí je stále menej. Klesá počet pracujúcich, čiže platiacich a stúpa počet tých, čo poberajú dôchodok. A keďže sa zároveň rodí stále menej detí, tento trend sa nezastaví. Naopak.
 • Riziko druhé – nevyhnutné zmeny. Prvý pilier sa v krátkej budúcnosti nevyhne zásadným zmenám. V nich sa skrývajú aj tieto otázky: 1. Aké vysoké dôchodky bude 1. pilier vyplácať po 15-tich, 20-tich a viac rokoch? Dnes to nikto nevie. 2. Ako sa budú dôchodky z 1. piliera v budúcnosti valorizovať? Dnes to nikto nevie, ale experti sa zhodujú, že určite menej ako dnes. 3.V akom veku budeme v budúcnosti do dôchodku odchádzať? Všetkým je jasné, že vo vyššom ako dnes.
 • Riziko tretie – kríza. Prvý piler neochráni dôchodky pred krízou. Ani on voči nej nie je imúnny. Keď stúpa nezamestnanosť a klesajú mzdy, klesá aj suma peňazí, ktoré do 1. piliera prichádzajú. Ale neklesá množstvo peňazí, ktoré musí na dôchodkoch vyplatiť. Výsledok? Kríza prehlbuje existujúci deficit 1. piliera.

podľa letáka „Jeden pilier nestačí“.

K akej forme sporenia na dôchodok sa prikláňate?

View Results

Loading ... Loading ...

7 odpovedí na “Vrcholí spor o dôchodky: Pre koho je druhý pilier výhodný?”

 1. Michal píše:

  Osobne by ma zaujímalo, ktorá inštitúcia spravuje dôchodkové peniaze drahšie? Sociálna poisťovňa alebo DSS-ky?

 2. Miloš píše:

  osobne si myslím, že je tu ešte jedna vec: naše peniaze, ktoré vláda a Tomanovej ministerstvo vyhadzujú na všetky tie kampane proti 2. druhému pilieru, vrátane všetkých tých letákov, brožúr a pod., by mohli byť využité lepšie a normálnejšie. Ale vláde sa ľahko rozhadzuje. Však tie letáky nefinancujú Fico a Tomanová z vlastného vrecka…

 3. Ada píše:

  Ja mam iba prvy pilier. Odvody mam prisposobene, aby som neplatila zbytocne vela. Na dochodok si sporim aj v ramci spominaneho „stvrteho piliera“, ale druhy pilier sa mi zda zbytocny pre kazdeho, kto svojim financiam aspon trochu rozumiem.

 4. atom píše:

  tak ja neviem, ale pri sucastnej krize ked padaju 100rocne institucie /a ked nepadaju, tak len preto lebo ich zachranuje stat a teda samotni obcania/ neverim nikomu, kto mi bude tvrdit, ze za 35 rokov dostanem svoj dochodok zo sukromnej firmy, ktora moze dovtedy kludne zbankrotovat – najma ked pride na rad vyplacat dochodky pre prve velke rocniky. ti nasi politici, ktori to cele spiskali uz budu davno mrtvi, nase peniaze v DSSkach davno rozflakane na svetovych burzach od NY az po Tokio, a jediny na koho padne bremeno starat sa o svojich nezaopatrenych obcanov bude zasa len stat – a teda my sami!!! jedine co mala tato reforma za ciel, bolo nasmerovat polovicu dochodkovych uspor do ruk sukromnych a navyse zahranicnych spolocnosti -proste NEOKOLONIALIZMUS ako vysity. takze v zavere to vidim tak, ze kto z toho nevystupi, uz teraz si kope svoj dochodcovsky hrob. ja som to uz urobil,a co VY??? pekny den

  • Radek - také podruhé :-) píše:

   Má to jeden háček. Stejně tak, jako může padnout soukromá firma, tak může padnout i stát. Takže rozložit riziko mezi stát a II. pilíř je přinejmenší rozumné. Bohužel u nás v Česku jsou vlády… slušně řečeno… liknavé.

 5. Jana Šiklová píše:

  Děkuji firmě Company Management za příjemně prožité vánoce.

  Dostala jsem se do obtížné situace, uvalili mi exekuci na dům a veškerý majetek. Naštěstí díky milým lidem z Company Management http://company-management.eu/nabidka/ jsem si krátkodobě půjčila 20 000 EUR, dluhy jsem splatila. Jen díky Company MAnagement jsem stihla napéct pečivo, koupit dárky pro moje děti a oslavit vánoční svátky v pohodě a bez dluhů.

  Je to velmi jednoduché, půjčíte si a zároveň investujete trochu peněz na vysoký úrok, investované peníze vám splátí splátky půjčky a vy nic splácet nemusíte.

  Je to naprostá novinka, v Irsku je to už běžné a brzo to bude běžné všude ve světě. Půjčíte si a splácet nemusíte. Buďte mezi prvními, kdo vyzkouší tuhle novinku na trhu. čím více si půjčíte, tím víc vyděláte, tak to prostě je. Z pohodlí domova vyplníte formulář na internetu a Silvestra už můžete slavit bez obav a dluhů s plnou kapsou peněz !! Krásné prožití vánočních svátků přeje Jana Šiklová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *