Nedeľa 29. novembra. Meniny má Vratko

Všetko, čo treba vedieť o investovaní do dlhopisov

Investície Redakcia 19.05.2020 | 00:00 0 Komentárov

Dlhopisy sa napriek ich jednoduchému princípu vyznačujú na prvý pohľad zložitými parametrami. Ich nepochopenie často bežných investorov odrádza od zájmu. Ponúkame preto prehľad najdôležitejších vlastností dlhopisov.

Dlhopisy sú finančným nástrojom najmä pre opatrnejších investorov. Podliehajú totiž menším výkyvom ako akcie. Ich hlavným cieľom je teda v tomto prípade uchovanie investovaného kapitálu a generovanie stabilných výnosov.

Dlhopisy sú však zaujímavé aj pre investorov s väčším rizikovým apetítom. Dokážu totiž ich portfólia udržať nad vodou aj v časoch, keď druhá zložka – akcie, klesajú. Prinášame preto vysvetlenie základných pojmov, ktoré by mal každý záujemca o investovanie do dlhopisov ovládať.

Dlhopis je najstarším investičným nástrojom. Jeho história siaha až do obdobia 2 400 rokov pred naším letopočtom do Mezopotámie (územie dnešného Iraku). Dlhopis predstavuje pôžičku, ktorú emitentovi dlhopisu poskytuje ten, kto si dlhopis kupuje.

Emitent sa zaväzuje vlastníkovi dlhopisu vyplácať pravidelný úrok (kupón) a pri jeho splatnosti aj istinu. Jednoduchosť princípu dlhopisov však neznamená, že je do nich jednoduché aj investovať.

„Globálny dlhopisový trh ponúka milióny dlhopisov s rôznymi charakteristikami,“ hovorí Maroš Ďurika, generálny riaditeľ Across Private Investments. Pri investovaní do dlhopisov, alebo dlhopisových fondov je podľa neho treba sledovať tieto základné parametre:

1/ Kreditná kvalita

Pri dlhopise je najdôležitejšie to, aby ho veriteľ splatil. Pravdepodobnosť splatenia dlhopisu vyjadruje tzv. kreditná kvalita emitenta.

Dlhodobú schopnosť emitenta splniť svoje záväzky – kreditnú kvalitu, hodnotia a posudzujú ratingové agentúry. Tromi najznámejšími sú: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s a Fitch Ratings. Firmám, štátom a iným organizáciám udeľujú ratingové známky, ktoré hovoria o tom, ako veľmi je pravdepodobné, že dlžník svoje záväzky splatí. Rating sa najčastejšie vyjadruje kombináciou písmen a delí sa na dve základné pásma. Vysokú kreditnú kvalitu reprezentuje investičný rating AAA až BBB a nižšiu kvalitu tzv. špekulatívne pásmo rating BB až D.

Miera nesplatenia záväzkov z dlhopisov v investičnom pásme sa pohybuje pod 1,5 percentom. Dlhodobý priemer je 0,3 percenta. Dlhopisy v špekulatívnom pásme majú však túto mieru rizika desaťnásobne vyššiu. Dlhodobý priemer je 2,8 percenta. Investori sú však na druhej strane za vyššie riziko odmenení vyšším výnosom.

2/ Priemerná splatnosť (v rokoch)

Čas je pri investovaní do dlhopisov veľmi dôležitý faktor. Veď požičať si na rok či  na dvadsať rokov je niečo celkom iné. Preto je aj v úročení dlhopisov toho istého emitenta s krátkou a dlhou dobou splatnosti spravidla rozdiel.

3/ Modifikovaná durácia

Durácia vyjadruje citlivosť dlhopisu na zmenu trhových úrokových sadzieb. Pri raste úrokových sadzieb totiž ceny dlhopisov  klesajú a naopak pri ich poklese rastú. Dôvodom je to, že atraktivita dlhopisu vydanom v čase nižších sadzieb a teda s nižším kupónom, sa v čase zvýšenia sadzieb znižuje. Čím vyššia je durácia, tým citlivejšie bude cena dlhopisu, a aj dlhopisového fondu, reagovať na zmenu úrokových sadzieb.

Kým durácia je uvádzaná pri každom dlhopise alebo dlhopisovom fonde v rokoch, modifikovaná durácia sa uvádza v percentách.

Napríklad, cena dlhopisového fondu s modifikovanou duráciou na úrovni päť poklesne pri raste úrokových sadzieb o jedno percento až o päť percent. Rastom úrokových sadzieb a tým aj poklesom cien dlhopisov sú ohrození najmä krátkodobí investori. Preto pri investovaní do dlhopisových fondov platí zásada, že investičný horizont investora by sa mal približne rovnať modifikovanej durácii fondu.

4/ Výnos do splatnosti (YTM)

Ide o komplexný ukazovateľ, ktorý odzrkadľuje kreditnú kvalitu, dobu splatnosti a modifikovanú duráciu dlhopisového fondu. Krátkodobé dlhopisy s vysokou kreditnou kvalitou budú mať spravidla nižší výnos do splatnosti ako dlhodobé dlhopisy s nízkou kreditnou kvalitou. Čím vyššie je YTM, tým vyšší výnos môže investor od portfólia očakávať (za predpokladu, že sa nezmenia úrokové sadzby na trhu).

5/ Total Expense Ratio (TER)

Ukazovateľ vyjadruje náklady, ktorými je investícia do dlhopisového fondu zaťažená. Čím vyššie je TER, tým menej zostane na konci dňa investorovi. Pasívne investičné nástroje, ako sú indexové fondy (ETF), stoja spravidla medzi 0,1 až 0,5 percenta ročne. Aktívne riadené dlhopisové fondy sú, samozrejme, drahšie. Cena za ich správu môže pokojne prekročiť 1,5 percenta p.a.

6/ Menové riziko

S investovaním v inej ako referenčnej mene (pre Slovákov je to euro) je spojené tzv. menové riziko. Toto riziko nemá „pridanú hodnotu“ ako napríklad investovanie do dlhopisov v špekulatívnom pásme alebo investovanie do stredných akciových spoločností (tzv. riziková prémia). Preto je dôležité, aby investície, vrátane dlhopisov, v rozumnej miere menové riziko obmedzovali.

7/ Dane

Dane významným spôsobom znižujú čistý výnos investora. „Okrem dlhopisov, ktoré investor nedrží do splatnosti a sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, je pre slovenského daňového rezidenta – fyzickú osobu, priama investícia do dlhopisov doslova ako daňový trest,“ konštatuje M. Ďurik. Orientovať sa na daňovo efektívne investičné riešenia by preto malo byť podľa neho jednou z priorít každého rozumného investora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial