Streda 23. októbra. Meniny má Alojzia

Vyberáte si podielový fond? Podľa čoho sa rozhodnúť?

podielový fond
Investície Redakcia 17.05.2018 | 00:00 0 Komentárov

Myslíte, že je investovanie do podielových fondov komplikované a vhodné iba pre bohatých? Omyl. Ide len o mýtus, ktorý už dávno neplatí. Ak v investovaní chcete byť úspešní, musíte sa zorientovať v tom, čo je naozaj dôležité. Prinášame preto prehľad kritérií, ktoré je pri výbere podielového fondu potrebné zvážiť.

K tomu, aby ste si dokázali vybrať vhodný fond zo širokého výberu, ktorý trh ponúka, je potrebné poznať pár dôležitých informácií. Riadiť sa podľa výkonnosti fondu za uplynulé obdobie jednoducho nestačí.

O tom, aké kroky zvážiť predtým, než sa rozhodnete prvýkrát investovať, sme informovali už v predchádzajúcom článku. Viete však, aké kritériá sú dôležité pri výbere fondu a podľa čoho ho porovnávať s ostatnými, než do neho zainvestujete svoje úspory? Ak nie, poradíme vám.

Rovnako ako nemôžete porovnávať jablká s hruškami, nemožno ani porovnávať odlišné investičné fondy. Ak sa budete medzi nejakými rozhodovať, vždy sa sústreďte na to, aby boli rovnakého druhu. Fondy totiž môžeme deliť napríklad podľa ich zamerania, tzn. do akých cenných papierov investujú nazhromaždené prostriedky. Môže ísť napríklad o dlhopisy, akcie alebo komodity. Každá skupina fondov sa vyznačuje iným stupňom rizika. Zároveň však ponúka investorovi inak vysoký potencionálny výnos.

Možností, ako fondy deliť do určitých skupín, je však oveľa viac. Rozdeliť ich môžeme napríklad podľa sektorového (financie, zdravotníctvo, ťažba, technológie) alebo geografického (Európa, Ázia, USA, Svet) zamerania.

Nezabudnite však ani na to, že je vždy potrebné porovnávať fondy za rovnaké časové obdobie. Je teda dôležité porovnávať výkonnosť za obdobie, ktoré zodpovedá investičnému horizontu daného fondu. V prípade akciových fondov napríklad sledujte výkonnosť za obdobie minimálne päť až desať rokov. V opačnom prípade by totiž vaše zistenia viedli k mylným záverom a taktiež k zlým investičným rozhodnutiam.

Sledujte historickú výkonnosť

Výkonnosť fondu patrí všeobecne medzi základné ukazovatele. Pomocou historickej výkonnosti napríklad zistíte, či sa fondu darilo prekonávať jeho benchmark a konkurenciu, prípadne ako sa tento fond vysporiadal s finančnou krízou.

Sledovať historickú výkonnosť má zmysel predovšetkým z dlhodobého hľadiska, pretože práve to nám môže prezradiť viac o kvalite portfólio manažéra a jeho manažérskej stratégii riadenia fondu. Pri porovnávaní výkonnosti je preto tiež dobré zvážiť, či v sledovanom období nedošlo k výmene manažéra. Je však dôležité mať na pamäti, že historická výkonnosť sa nemusí opakovať a rozhodne nie je zárukou budúcich výnosov.

Veľký fond nemusí byť nutne dobrý fond

Ďalším dôležitým kritériom je veľkosť fondu. V prípade menších fondov musíme totiž počítať s tým, že ich spravovanie bude nákladnejšie. Čím je majetok fondu väčší, tým lepšie sa v ňom rozložia nevyhnutné náklady. Na druhej strane, ani príliš veľký fond nemusí byť výhodou. Nemôže totiž reagovať na trhové zmeny. Keď je príliš veľký, a navyše úzko zameraný, môže narážať na nedostatok vhodných investičných príležitostí.

Významný vplyv na to, ako je fond úspešný, majú rozhodnutia manažéra portfólia. Ide o človeka, ktorý je zodpovedný za zostavenie a správu investičného portfólia. Práve on sleduje situácie na trhu, vyberá a následne nakupuje, alebo predáva vhodné investície. Jeho schopnosti, skúsenosti a priority sú preto kľúčové a ovplyvňujú výsledok celej investície.

Pozor na volatilitu

Ďalším dôležitým ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje mieru vašich výnosov, je volatilita. Ide o kolísavosť okolo priemernej výkonnosti fondu za určité obdobie. Analýzou volatility môžeme zistiť mantinely, v ktorých sa bude ďalšie zhodnocovanie fondu pravdepodobne pohybovať. Vypočítať si ju môžeme jednoducho ako priemerný výnos p.a ± 1x volatilita p.a. (s pravdepodobnosťou 67%).

Na výpočet s pravdepodobnosťou 95 percent je potrebné počítať s 1,64 násobkom volatility. Keď napríklad niektorý fond dosiahol ročný výnos desať percent a jeho ročná volatilita je päť percent, očakávaný výnos sa s pravdepodobnosťou 67 percent pohybuje v rozmedzí 5 až 15 percent. S pravdepodobnosťou 95 percent je to medzi 1,8 až 18 percent.

Alfa a Beta? Ukazovatele, ktoré nemožno podceniť

V mesačnej správe fondu, ktorú nazývame tiež factsheet, môžu zaujať vašu pozornosť ukazovatele ako alfa a beta. Alfa meria historickú nadvýkonnosť fondu (pridanú hodnotu) nad stanovený benchmark, ktorú dosiahol manažér fondu. Beta je naopak ukazovateľom citlivosti fondu na vývoj trhu. Inými slovami nám ukazuje, ako silno reaguje fond na zmeny trhu. Keď výnosnosť fondu reaguje na vývoj trhu oboma smermi menej pozitívne, beta je menšia ako jeden. Keď naopak fond reaguje intenzívnejšie a je citlivejší na výkyvy trhu, je beta väčšia ako jeden.

Pri podielových fondoch platíte investičnej spoločnosti manažérsky poplatok za to, že sleduje vývoj trhu a stará sa o správne rozloženie investície. Zaoberá sa tým, aby fond nebol príliš rizikový alebo málo výnosný. Manažéri fondu sa tak snažia prekonávať benchmark, čo je ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je teda možné posudzovať kvalitu riadenia fondu. Keď fond napríklad dosiahne v sledovanom období rast o desať percent, ale trh, kde investuje, rastie až o 20 percent, niečo je v neporiadku. Ak však výnos fondu klesne o päť percent a trh dokonca o 15 percent, dá sa povedať, že manažéri zachránili svojim klientom desať percent investícií.

O kvalite fondu môže veľa napovedať tzv. rating fondu. Ide o ohodnotenie fondu, v rámci ktorého ratingová agentúra hodnotí v určitej kategórii a na základe vybraných kritérií historickú výkonnosť, volatilitu, zloženie portfólia fondu, kvalitu portfólia manažérov a investičného procesu. Poskytuje teda nielen obraz z minulosti, ale aj informácie o možnom budúcom potenciáli hodnoteného fondu.

V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehľad podielových fondov, ktoré sú aktuálne v online ponuke mBank, a ktoré majú ratingové ohodnotenie. Celkovo však môžeme nájsť v ponuke až 21 podielových fondov. Pri pohľade do tabuľky si tak čitateľ môže v praxi vyskúšať, či dokáže nájsť fondy, ktoré sú pre neho najvhodnejšie.

 

Podielové fondy ponúkajú možnosť atraktívne zhodnotiť svoje úspory. Pri nesprávnom výbere však môže investor o časť svojich úspor tiež prísť. Budúci úspech investícií preto záleží na rozhodnutiach, ktoré sám urobí.

Aká je teda najlepšia rada do budúcnosti? Pri výbere fondu nikdy neposudzujte iba jedno kritérium, ale snažte sa ho porovnávať z viacerých hľadísk. Zároveň však buďte aktívni a neodkladajte svoje investície na neskôr. To sa málokedy vypláca.

ČI: 17052018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *