Stvrtok 18. január. Meniny má Drahomíra

Vysokofrekvenčné obchodovanie zvyšuje riziko vzniku novej krízy

Investície Redakcia 17.07.2017 | 00:00 0 Komentárov

Po celú dekádu bolo považované vysokofrekvenčné obchodovanie (high frequency trading – HFT) za žeravý biznis, ktorý prinášal ohromné ​​zisky. V prostredí nízkej volatility, ktoré panovalo do nedávna, však narazilo na problém so ziskovosťou. Začalo sa preto koncentrovať a dnes pár spoločností dnes ovláda značnú časť trhu. Pri ďalšom prudkom výkyve trhu môžu spôsobiť nový pád trhu.

HFT je podskupinou tzv. algoritmického obchodovania, kedy investori využívajú extrémne rýchle programy pre nakupovanie a predávanie akcií, dlhopisov a iných finančných aktív. Obchody vysokofrekvenčného obchodovania tvoria aktuálne až 80 percent denného obratu na akciových trhoch.

Na to, aby mohla firma vykonávať takéto obchody, musí investovať do špičkového IT zariadenia a prenájmu priestorov čo najbližšie budovám búrz. To maximalizuje rýchlosť výmeny informácií. K fungovaniu obchodného systému je tiež potrebné mať čo najlepších programátorov.

Nadopované trhy s nízkou volatilitou

Tento lukratívny biznis však teraz bojuje s nepriaznivými podmienkami na finančných trhoch, veľkou konkurenciou a rastúcimi nákladmi.

Najväčší boom zažilo vysokofrekvenčné obchodovanie v období finančnej krízy po roku 2008, kedy bola na trhoch vysoká volatilita, pričom spoločnosti mali dobrú príležitosť na akumuláciu ziskov. Pri vyššej volatilite trhov majú tieto spoločnosti väčšiu príležitosť na zisk z veľkých cenových výkyvov.

Lenže vďaka expanzívnej monetárnej politike takmer všetkých svetových centrálnych bánk sa v uplynulých rokoch volatilita trhov výrazne znížila. Vidno to napríklad na tzv. Indexe strachu – VIX. Tento index meria implikovanú volatilitu opcií hlavného amerického akciového indexu S&P 500 na chicagskej derivátovej burze. Priemerná hodnota indexu bola v roku 2009 zhruba 31,5 percenta, čo je približne trikrát viac než jeho priemer tohtoročných hodnôt, ktorý je na úrovni 12 percent.

V menej volatilnom prostredí je pre vysokofrekvenčné obchodovanie ťažšie nájsť obchodnú príležitosť, čo sa prejavuje v príjmoch investorov. Výnosy firiem zaoberajúcim sa týmto biznisom na americkom akciovom trhu boli v minulom roku podľa poradenských spoločností odhadnuté na 1,1 mld. dolárov, čo je oproti roku 2009, s výnosmi 7,2 mld. dolárov, výrazný prepad. Niet tak divu, že spoločnosti sa snažia redukovať náklady a častejšie dochádza aj k ich fúziám.

Rastúca koncentrácia trhu

Vysoko konkurenčné prostredie a nepriaznivé podmienky finančných trhov vytvárajú tlak na postupné redukovanie počtu trhových účastníkov. Najväčší obchodníci na americkom trhu totiž z dôvodu znižovania nákladov pristupujú k fúziám. Vznikajú tak veľké spoločnosti, ktoré majú významný vplyv na akciové trhy. Dobrým príkladom je vývoj spoločnosti Getco, ktorá bola v roku 1999 založená Danielom Colemanom. V roku 2013 došlo k jej fúzií s Knight Capital Group (KCG), čím vznikol najväčší akciový obchodník na americkom trhu s podielom na trhu Newyorskej burzy (NYSE) vo výške 17,3 percenta a 16,9 percentným podielom na trhu burzy NASDAQ.

V prvom štvrťroku tohto roka bolo oznámené zfúzovanie KCG so spoločnosťou Virtu Financial, ktorá je tiež jedným z najväčších akciových obchodníkov na americkom trhu. Fúzia prinesie spoločnosti zníženie nákladov a tiež viac ako 20 percentný podiel na amerických akciových obchodoch.

Ako sme sa mohli presvedčiť počas finančnej krízy, k nestabilite finančného sektora prispievajú najmä veľké, systémovo dôležité inštitúcie. Ak by sa trhový podiel amerického akciového trhu koncentroval iba do niekoľkých málo HFT spoločností, akciové trhy by boli veľmi závislé na nastavení obchodných algoritmov týchto firiem. Nečakaný pohyb trhu však môže algoritmus vykoľajiť a to spôsobí predaje alebo nákupy vo vysokých objemoch. Výsledkom by bola skoková zmena ceny daného aktíva. K tejto situáciu pritom môže dôjsť už v dohľadnej budúcnosti. Volatilita trhov sa totiž opäť prebúdza a softvér HFT firiem bude reagovať.

Systémové riziko

Môžu tak mať významný vplyv na stabilitu trhu. Čím väčší podiel trhu totiž ovplyvňuje jedna spoločnosť, tým väčší dopad majú jej algoritmy na trhovú stabilitu. Získanie väčšieho trhového podielu na trhu znamená, že tieto spoločnosti sa stávajú systémovo rizikovými, keď by problém v ich obchodnej stratégii založenej na algoritmoch, mohol mať významný vplyv na stabilitu finančného trhu.

Nástup spoločností zaoberajúcich sa vysokofrekvenčným obchodovaním tak síce na jednej strane pozitívne prispel k zefektívneniu trhov, keď došlo k zrýchleniu a zlacneniu obchodovania, no na druhej strane je vysokofrekvenčné obchodovanie často kritizované za používanie nekalých praktík, keď niektoré spoločnosti v minulosti využívali svoju rýchlosť k predbiehaniu pokynov od bežných brokerov, ktorí nedisponovali tak vyspelým technickým vybavením.

Obdobie nízkej volatility je už, zdá sa, za nami. Zvyšovanie sadzieb, alebo aspoň obava z neho, totiž vrátilo na trhy pády a rasty cien aktív a tým aj nové príležitosti pre HFT firmy. Ak sa utesňovanie politiky spolu s rastom úrokových sadzieb stane skutočnou realitou, ukáže sa, ako veľmi bude vysokofrekvenčné obchodovanie umocňovať trhové fundamentálne výkyvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *