Streda 19. septembra. Meniny má Konštantín

Vystúpia akcie z hmly? Pozrite sa na Mexiko …

„Kocovina“, ktorá ovládala akciové trhy v posledných troch mesiacoch a ktorú odštartovala živelná katastrofa, ktorá postihla Japonsko, prešla do sklamania z ekonomických dát a do obáv ohľadne situácie so štátnymi dlhy v Európe, kde Grécko balansuje na hrane štátneho bankrotu. Tieto udalosti skrátili krátkodobý horizont, v akom možno vývoj akcií odhadovať, avšak vzostupný trend zatiaľ stále pretrváva.

Aj napriek našej miernej revízii celosvetového ekonomického rastu smerom nadol stále priaznivé ocenenie akcií znamená, že naďalej zostávame ohľadom tejto triedy aktív umiernene optimistickí a očakávame, že zrýchlením ekonomiky v druhej polovici roka vystúpia tieto aktíva z hmly.

Náš názor na globálne akciové trhy

Aby sme zhodnotili atraktivitu globálnych akciových titulov, aktualizovali sme rovnako ako v našom predchádzajúcom štvrťročnom výhľade naše dáta zahrnuté v indexe MSCI World. Prvé do očí bijúce zistenie je, že hodnota indexu zostala úplne bezo zmeny aj napriek tomu, že výnosy na akciu za pevne stanovené obdobie do minulosti (trailing) vzrástli v dôsledku pokračujúceho rastu celosvetovej ekonomickej aktivity. Príčinou stagnujúceho indexu sú zvýšené obavy týkajúce sa ďalšieho ekonomického rastu a možného dopadu gréckeho bankrotu.

Globálne výnosy a výnosy dividend sú v porovnaní s koncom roka 2010 o niečo vyššie. V celkovom úhrne sa teda oproti nášmu predchádzajúcemu výhľadu nič zásadné nezmenilo s výnimkou sentimentu týkajúceho sa najbližšej budúcnosti. Tiež ocenenie sa nachádza mierne pod hodnotami, na ktoré sme boli zvyknutí počas predchádzajúceho býčieho trhu, a v porovnaní s dlhopismi sú výnosy z akcií stále atraktívne. Tiež ak prihliadneme k našej predpovedi rastúcej inflácie, mali by akcie poskytovať investorom lepšie reálne výnosy než dlhopisy. Vychádzajúc zo súčasného ocenenia, mohlo by sa akciám dariť horšie ako dlhopisom len vtedy, ak dôjde k naplneniu katastrofického scenára alebo ak sa inflácia jednoznačne dostane mimo kontrolu.

Technicky sa globálne akciové trhy stále nachádzajú v dlhodobom vzostupnom trende, avšak v krátkodobom výhľade z technického hľadiska mnoho titulov čelí nepriaznivému vetru a približne 60% titulov zahrnutých do indexu S & P 500 sa obchoduje pod svojím 100-denným kĺzavým priemerom. Vzhľadom na spomalenie ekonomiky, ktoré dokladajú ekonomické dáta, a vzhľadom na koniec QE2 očakávame, že až do konca leta bude na akciových trhoch prevládať bočný pohyb. Ak sa v druhej polovici roka ekonomické dáta zlepšia a ak európski politici poskytnú Grécku ďalšie pôžičky, ako to v našom základnom scenári predpokladáme, akcie naďalej porastú, pretože opatrní investori pomaly presunú svoj kapitál späť do rizikových aktív ako napr. do akcií.

Vzhľadom na túto prognózu ponechávame naše ciele pre koniec roka bezo zmeny (pozri tabuľku nižšie). Hnacími motormi tohto vývoja budú nárast výnosov na akciu a mierne vyššie ocenenie týchto výnosov. Najväčším rizikom je v tomto ohľade podľa nášho názoru výrazné spomalenie hospodárskeho rastu, s tým však v našom základnom scenári nepočítame.

 

Pokiaľ ide o geografické rozdelenie, zostávame optimistickejší pri tituloch z rozvinutých krajín v porovnaní s titulmi z rozvíjajúcich sa krajín, pretože rastúce ceny energií a potravín budú pre tituly z rozvíjajúcich sa krajín väčšou záťažou. Centrálne banky v rozvíjajúcich sa krajinách budú musieť v rámci boja proti inflácii pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. V rámci rozvíjajúcich sa trhov však vzhľadom na atraktívne ocenenie zostávame naďalej naklonení Rusku, Južnej Kórei a Turecku. Opačný pohľad máme na Čínu, Indiu a Indonéziu, kde sa akciové tituly zdajú nadhodnotené.

Pre rast ziskov podnikov je zásadne dôležitý rast tržieb

Podnikové zisky aj ziskové marže podnikov zaradených do indexu S & P 500 stále rastú, ako sme predpovedali už na začiatku roka. Hlavným hnacím motorom je oneskorený efekt, ktorý na podniky má vyššiu spotovú cenu komodít, pretože firmy fungujú na základe dlhodobejších kontraktov. Toto v kombinácii so slabými tlakmi na zvyšovanie ceny pracovnej sily a s nízkymi nákladmi na financovanie posilňuje firmám flexibilitu, pokiaľ ide o schopnosť upraviť ceny tak, aby sa do nich nepromietali rastúce vstupné náklady na suroviny.

Obavy, že tieto historicky maximálne marže sú neudržateľné, sú podľa nášho názoru prehnané – aspoň v krátkodobom výhľade. Očakávame, že v druhej polovici roku 2011 ziskové marže naďalej porastú, aj keď len mierne, pretože nadbytok výrobných faktorov, ako je pracovná sila či kapitál, nebude obmedzovať flexibilitu firiem, pokiaľ ide o riadenie marží. V roku 2012 by sa však podnikové marže mohli dostať pod výrazný tlak, ktorého príčinou bude silnejúca konkurencia, nárast nákladov na financovanie a potenciálne aj rast ceny pracovnej sily.

Rýchlo rastúce ziskové marže, ktoré boli dosiahnuté agresívnym znižovaním nákladov, boli hlavným hnacím motorom opätovného rastu podnikových ziskov. V budúcnosti sa hnacím motorom rastu budú musieť stáť rastúce tržby, pričom pod povrchom poskytnú z technického hľadiska výnosom na akciu podporu tiež masívne programy pre spätný odkup akcií. Tržby medzikvartálne rastú zrýchľujúcim tempom už od mája 2010 a prekonali len drobný pokles v apríli 2011. V máji 2011 dosahoval štvrťročný rast tržieb v prepočte na rok hodnotu 9,4%. Neočakávame, že by v ročnom vyjadrení tržby naďalej rástli tempom 9,4% mesačne, ale ak bude ekonomika v nominálnom vyjadrení rásť, mal by pokračovať aj rast tržieb.

Európa: Politici hodia Grécku záchranný kruh

K sentimentu čo nepraje riziku prispelo prudko sa zrýchľujúce smerovanie Grécka k štátnemu bankrotu. Vzhľadom na podkapitalizovaný európsky bankový sektor by priznanie platobnej neschopnosti a 50% "zostrih" veriteľov mohol mať devastujúce účinky na nemecké a francúzske banky, ktoré by museli do svojich výsledoviek premietnuť veľké straty. Táto neistota by pravdepodobne zrazila hodnotu štátnych dlhopisov, čím by znížila hodnotu zabezpečenia ďalších aktív – to by mohlo spustiť reťazovú reakciu, ktorá by v konečnom dôsledku mohla európske banky zraziť na kolená. V tom v zásade spočíva hlavné riziko hroziace akciám v druhej polovici roka, pričom druhým hlavným rizikom je výrazné spomalenie americkej ekonomiky.

Najpravdepodobnejší scenár ale je, že európski politici urobia to, čo vedia najlepšie: zachránia problémami postihnutých aktérov v ekonomike prenesením strát na daňových poplatníkov. Vzhľadom na to, že v tomto prípade sú nemecké a francúzske banky ako na tŕní, nájdu Angela Merkelová a Nicolas Sarkozy riešenie, ako poskytnúť Grécku ďalšiu pomoc a odložiť skutočné riešenie problémov na ešte neskôr. Preto očakávame, že grécky problém bude zažehnaný, čo v druhej polovici roka zametie cestu príklonu k riziku – dlho pred tým, než nastane nevyhnutné a škaredé rozuzlenie krízy štátnych dlhov v eurozóne.

Čína je stále veľkou neznámou

V reakcii na finančnú krízu, ktorá s pádom Lehman Brothers skutočne otriasla trhmi, čínske úrady prišli v prepočte na veľkosť ekonomiky s najmasovejším stimulačným balíčkom, aký kedy moderná história videla. Obrovská injekcia likvidity spustila špekulatívny boom, ktorý, ako sa zdalo na povrchu, Čínu bezproblémovo previedol chmúrnymi rokmi 2008 a 2009. Pod povrchom však číhajú masívne inflačné tlaky. Do ekonomiky presakujú vo forme záporných reálnych úrokových sadzieb. Očakávame, že čínska centrálna banka v rámci boja proti inflácii ďalej zdvihne úrokové sadzby, čo ázijského tigra spomalí a bude to mať svoje dopady na svetový ekonomický rast. Z hľadiska ocenenia patria čínske akcie aj medzi najdrahšie na svete a v tomto okamihu neodporúčame voči týmto titulom nadpriemerne zvyšovať expozíciu.

V hľadáčiku: je Mexiko novou Čínou?

Čínu z pochopiteľných dôvodov všetci skloňujú vo všetkých pádoch už posledných približne 17 rokov, pretože ekonomike Ríše stredu sa od roku 1994 darilo v reálnom vyjadrení rásť ročne o viac ako 9%. Táto ekonomická transformácia so sebou priniesla veľký nárast bohatstva a najrýchlejšie sa rozrastajúcu strednú triedu na svete, ktorá si zase vyžiadala vyšší životný štandard prostredníctvom nárastu miezd. Vzhľadom na rýchlo rastúce mzdy sa rýchlo stráca konkurenčná výhoda Číny, ako poznamenala nedávno aj poradenská spoločnosť Boston Consulting Group: Americké firmy možno počas piatich rokov začnú výrobu opäť presúvať do amerických štátov ako Alabama alebo Južná Karolína, a prinesú tak renesanciu priemyselnej výroby.

Myslíme si, že Boston Consulting Group poukazuje na veľmi zaujímavý trend, ktorý možno v najbližšom čase očakávať. Skôr sa ale prikláňame k názoru, že prvou križovatkou pre americké firmy bude Mexiko, pretože jeho zemepisná poloha je vhodnejšie na prepravu tovaru do Ázie. Okrem toho to bude pre americké firmy v Mexiku znamenať menšiu záťaž, pokiaľ ide o odborové organizácie a zdravotné poistenie pre zamestnancov. Keď sa pozrieme na vývoj reálnych miezd od roku 2002 (pozri predchádzajúci graf), zistíme, že v Mexiku rastú mzdy len o 0,3% ročne v porovnaní s 13,6% v Číne. Tým sa podľa známeho investora Marca Fabera znižuje rozdiel v mzdách medzi Mexikom a Čínou na iba 45%. Vzhľadom na rýchle stieranie tohto rozdielu a vzhľadom na blízkosť Mexika a USA by sa mohlo Mexiko v najbližších 5-10 rokoch stať jednou z najlepších dlhodobých investičných príležitostí.

Autor je hlavný ekonóm SAXO BANK.

Privítali by ste viac akcií slovenských spoločností na burzách?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *